Euroinvestor tilbyder dig din personlige aktiehandelsplatform "EuroTrader" i samarbejde med Saxo Bank. Når du handler foregår det gennem din konto hos Saxo Bank.

Garantifonden for indskydere og investorer

Saxo Bank er medlem af Garantifonden for indskydere og investorer, der er under tilsyn af Økonomi- og Finansministeriet.

I tilfælde af at en dansk bank (herunder Saxo Bank) går i betalingsstandsning eller går konkurs, dækker fonden pr. 1. oktober kontante kundeindskud på op til EUR 100.000. Kontante indskud beregnes som det frie nettoindskud fratrukket en eventuel gæld til banken.

Værdipapirer påvirkes som hovedregel ikke af betalingsstandsningen eller tvangsopløsningen og vil derfor blive returneret til kunden. I tilfælde af at en dansk bank (herunder Saxo Bank) ikke kan returnere værdipapirer, der opbevares i depot eller forvaltes, dækker Garantifonden med op til EUR 20.000 pr. kunde.

Klik her for at få yderligere oplysninger om Garantifonden og dens medlemmer samt den ydede dækning.

Ansvarsfraskrivelse Ovenstående er udfærdiget af Saxo Bank A/S med henblik på generel oplysning og uden hensyn til din personlige finansielle situation. Al handel med finansielle produkter medfører risiko og du bør derfor altid sikre dig den fornødne indsigt i risikoen forud for en handel. Saxo Bank A/S er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som måtte opstå som følge af investeringer foretaget på baggrund af anbefalinger, prognoser eller andre oplysninger indeholdt heri.

Du kan se den fulde Saxo Bank ansvarsforskrivelse her