11 maj: Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 84,1 kr. pr. ..
11 maj: Finanskalender 2017 – opdatering
11-05-2017 08:59:00

Tocifret omsætningsvækst og nyt medlem af Xcyto- familien på vej

Relateret indhold
11 jun - 
Mandagens aktier: Trio på rekordjagt og banker sikrede ..
11 jun - 
Chemometec-aktien fortsætter rekordridt efter nylig opj..
06 jun - 
Onsdagens aktier: Analysenyt løftede William op i toppe..
Relateret debat
13:05 - 
Ja, men jeg tror at den forinden da, er den blevet solg..
12:03 - 
Hvor stort kan det blive? Kan Chemm ikke blive en af de..
12:00 - 
Tidsrammen har betydning fordi markedet skal opnå..

Allerød, 2017-05-11 08:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

ChemoMetec har fortsat fremdriften i 3. kvartal af regnskabsåret 2016/17 og realiserede en omsætning på DKK 24,2 mio., svarende til en omsætningsvækst på 12% i forhold til samme kvartal forrige regnskabsår. Væksten er drevet af et øget salg af instrumenter i Europa og Asien samt et generelt højere salg af forbrugsvarer. På baggrund af markeds-feedback udføres der løbende produkttilretninger på Xcyto 10. Udviklingen af en neddroslet version af Xcyto 10 – benævnt Xcyto 5 – er igangsat.

Hovedpunkter

 • Den samlede omsætning i 3. kvartal af regnskabsåret steg med 12% sammenlignet med samme kvartal forrige regnskabsår.

 • Omsætningen af analyseinstrumenter steg i kvartalet med 11%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 13%.

 • Markant fremgang i Asien, hvilket er årsagen til, at segmentet ”Øvrige” hvori Asien indgår, vokser med 45% sammenlignet med samme kvartal forrige år.

 • Selskabet har i 3. kvartal af regnskabsåret 2016/17 realiseret et EBITDA på DKK 5,4 mio.

 • Der foretages løbende produkttilretninger på Xcyto 10. Produktet forventes klar til intensiveret salg og markedsføring ultimo 2017

 • Udviklingen af Xcyto 5, som er en neddroslet version af Xcyto 10, er igangsat. Forventet salgsfrigivelse ultimo 2017.

Udvikling i omsætning, resultat og øvrig drift

Omsætningen i 3. kvartal af regnskabsåret 2016/17 steg 12% i forhold til samme kvartal forrige regnskabsår, idet omsætningen blev på i alt DKK 24,2 mio. mod DKK 21,6 mio. forrige år. Omsætningsvæksten skyldes primært en betydelig fremgang i instrumentsalget i Europa og i segmentet ”Øvrige”, som primært dækker Asien, mens der noteres en mindre tilbagegang på det amerikanske marked. En overordnet vækst på 13% i salget af forbrugsvarer bidrager også positivt til omsætningsvæksten. 

På instrumentsiden er fremgangen bredt funderet på NucleoCounter instrumenterne. Målt på omsætning er NC-200 det vigtigste produkt, og salget heraf udgør 78% af den samlede instrumentomsætning i kvartalet. Salget af forbrugsvarer til  NC-200 er i kvartalet vokset med 60% i forhold til forrige regnskabsår. Afsætningen af NC-200 produkter går især godt til farma- og biotekselskaber, der udvikler behandlinger af kræftsygdomme vha. stamcelleterapi.

ChemoMetecs omsætning fordelt på produktgrupper og geografi i 3. kvartal af regnskabsåret 2016/17 fremgår af nedenstående oversigt:

Omsætningens fordeling på segmenter, 3. kvartal 

(mio. DKK)

Danmark

Europa

USA/Canada

Øvrige

Q3 16/17 

  I alt

Q3 15/16

    I alt

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenter

                   0,1

                   5,7

                   5,1

                   2,6

                13,5

                 11,9

Forbrugsartikler

                   0,7

                   3,6

                   4,0

                   1,4

                  9,7

                   8,8

Andet

                    -  

                   0,6

                   0,2

                   0,2

                  1,0

                   0,9

 

 

 

 

 

 

 

I alt

                  0,8

                  9,9

                  9,3

                  4,2

                24,2

                 21,6

Xcyto 10 – kommercielle aktiviteter

Xcyto 10 instrumentet er blevet fremvist på en laboratoriemesse i Paris i slutningen af marts 2017. Der blev udvist stor interesse omkring den nye celleanalysator. På selskabets messestand uddeltes en Xcyto 10 brochure, som i øjeblikket også er tilgængelig på selskabets hjemmeside (https://chemometec.com/private_files/Xcyto10.pdf).

På standen blev der spurgt ind til produktets specifikationer og naturligvis var prisen også et område, der interesserede de potentielle kunder. Hovedformålet med at medbringe Xcyto 10 på messen var ikke at generere kundeemner, men snarere at få kundefeedback – specielt omkring software, applikationer og pris. Sammenholdt med feedback fra afprøvningerne gav Paris-messen værdifulde informationer i forhold til såvel produktets fordele som mangler. En af hovedkonklusionerne var, at produktet er investeringstungt i relation til opnå en hurtig penetrering af markedet. En anden konklusion var, at produktet stadig har visse mangler, specielt på software-siden, og disse mangler skal udbedres, før det er hensigtsmæssigt at intensivere salgsindsatsen for Xcyto. Dette er, som omtalt i den seneste årsrapport, helt som forventet, og derfor har dette års guidance heller ikke indeholdt betydelige bidrag fra salg af Xcyto 10 produkter.

Prisen på Xcyto 10 er i størrelsesordenen DKK 2 mio., hvilket uanset kundetype anses for at være en relativ stor investering. Som følge heraf forventes det også, at de fleste salg først vil gennemføres efter indledningsvist et afprøvningsforløb og derefter en proces omkring kapitalfremskaffelsen. Nogle kunder – især inden for den akademiske verden – vil typisk tilvejebringe kapital til køb af Xcyto 10 via ansøgninger om fondsmidler og lignende, mens private selskaber i højere grad vil finansiere indkøbet via bevillinger fra næste års budget.

Ledelsen har igangsat udviklingen af en neddroslet og prisbillig version af Xcyto 10, som forventes at få en væsentlig hurtigere indtrængningstid på markedet og en kortere salgsproces. Det nye produkt har fået navnet Xcyto 5 og produktionsomkostningerne for dette produkt må højst udgøre 35% af de tilsvarende omkostninger for Xcyto 10. Xcyto 5 og Xcyto 10 forventes at udgøre en stærk markedsføringsmæssig konstellation.

Produktudvikling

Xcyto 10

Der har fortsat været stor aktivitet omkring færdiggørelsen af Xcyto 10. Det drejer sig specielt om udvikling af nye features og tilretninger af algoritmer/applikationer i software, baseret på feedback fra markedet. Eksempelvis er der udviklet automatiske algoritmer, der kan segmentere adhærente celler og identificere cellekerner og andre komponenter i cellerne. Der resterer stadig enkelte produkttilpasninger inden produktet er klar til et intensiveret salg og markedsføring – formentlig ultimo 2017. Indtil da vil R&D, kundesupport og salg i forening "håndbære" produktet rundt til potentielle kunder, både med henblik på salg, men også med henblik på at få så megen kunde-feedback som muligt.

Xcyto 5

Som omtalt i seneste halvårsrapport har selskabet påbegyndt udviklingen af et nyt produkt. Dette produkt har fået navnet Xcyto 5 og som navnet antyder, er der tale om en neddroslet variant af Xcyto 10. Produktet er tænkt som en prisbillig konkurrent til benchtop flowcytometrene. Produktudviklingen blev påbegyndt for få måneder siden, men den er allerede så langt fremme, at proof-of-concept er etableret. Principper og software leveres direkte fra Xcyto 10 produktet. På nuværende tidspunkt er en prototype ved at blive fremstillet. Produktet forventes klar til salg ultimo 2017, og det vil blive markedsført som en del af Xcyto produktpaletten.

NucleoCounter NC-High

Eftersom udviklingsafdelingen primært har fokuseret på udviklingen af Xcyto 5 samt færdigudviklingen af Xcyto 10, er udviklingsaktiviteterne for NucleoCounter NC-High blevet reduceret betragteligt og denne prioritering har naturligvis også en betydning for, hvornår produktet forventes færdigudviklet. Produktet forventes klar til salg tidligst ultimo 2018.

IPR og licensaftaler

ChemoMetec er ved udgangen af kvartalet ikke bekendt med nye indsigelsessager mod selskabets patenter. Som nævnt i halvårsrapporten 2016/17 har ChemoMetec indleveret et svar på indsigers anke mod den afgørelse, der er truffet i den verserende indsigelsessag ved den europæiske patentmyndighed. Et for ChemoMetec negativt udfald af indsigelsessagen har ingen negativ økonomisk betydning, da patentet ikke vedrører et markedsområde for selskabet. ChemoMetec råder ved udgangen af kvartalet over 19 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 67 patenter i udvalgte lande, herunder 18 i USA.

Forventningerne til 2016/17

ChemoMetec fastholder forventningerne til regnskabsåret 2016/17 om en omsætning i intervallet DKK 90-100 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 15-25 mio.

 

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør (CEO) Michael Eising, ChemoMetec A/S,

Telefon: (+45) 4813 1020

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
21 jun
CHEMM
Hov .. glemte helt at vedlægge grafen. 4 t. chart.   https://invst.ly/7t4su   Koger vi det ned i 1 t..
2
20 jun
CHEMM
Det kan lyde lidt voldsomt, men sådan ser kurverne ud lige nu. Og de indikerer et pænt smæk op imorg..
2
19 jun
CHEMM
52 var altså bunden. Vi skal nu op og finde et nyt modstandsniveau. De korte må i væsentlig grad vær..
2
18 jun
CHEMM
Det ser ud til at vores drøftelse i sidste uge om kølighed og overblik har båret frugt. Bunden .. 52..
2
15 jun
CHEMM
jp33..., der spørges gentagne gange ind til din beholdning af CHEMM aktier. Hvis det er rigtigt, at ..
2
15 jun
CHEMM
CHEMM - P/E 67.25  ved kurs 53,80 info kan findes på CNBC - og CHEMM er dyr... forventningerne er fo..
2
15 jun
CHEMM
100.000*52 = 5,2 mio.kr.
2
21 jun
CHEMM
Ovenstående er et rent TA synspunkt. På den anden side synes jeg vi FA mæssigt er godt orienteret. O..
1
21 jun
CHEMM
Vi kan se at volumen idag ligger noget under de andre dage, (den sidste grønne bjælke) så macd opbru..
1
20 jun
CHEMM
Man bliver heller ikke millionær af at sælge en vinder for tidligt 😎 Lad os se hvad der sker imorge..
1

#

EuroInvestor: I fokus
#

#

EuroInvestor: I fokus
#

#

EuroInvestor: I fokus
#

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Novo Nordisk/CSO: Vi står i en unik situation
2
Ambu følger rekordstigning med endnu større dyk
3
KORR Novo Nordisk/CSO: Vi står i en unik situation
4
ATP reducerer bonuspotentialet til sejlivede danskere
5
Torsdagens aktier: Novo mildnede tilbagegang for C25 efter succestal

Relaterede aktiekurser

ChemoMetec A/S 64,00 -0,3% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
22. juni 2018 13:28:09
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB3 - 2018-06-22 13:28:09 - 2018-06-22 13:28:09 - 1 - Website: OKAY