11 maj: Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 84,1 kr. pr. ..
11 maj: Finanskalender 2017 – opdatering
11-05-2017 08:59:00

Tocifret omsætningsvækst og nyt medlem af Xcyto- familien på vej

Relateret indhold
09 nov - 
Chemometec Q1: Solid vækst i salget i Nordamerika
19 sep - 
KORR: Tirsdagens aktier: FLSmidth vandt toppladsen i sv..
19 sep - 
Tirsdagens aktier: FLSmidth vandt toppladsen i svagt gr..
Relateret debat
09 nov - 
Hvad havde i af forventninger til CHEMM`s Q1? Personlig..
09 nov - 
Et lille solglimt på en dyster dag!
09 nov - 
Ja, guidance for 2017 ser meget overkommelig ud ;-) Eff..

Allerød, 2017-05-11 08:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

ChemoMetec har fortsat fremdriften i 3. kvartal af regnskabsåret 2016/17 og realiserede en omsætning på DKK 24,2 mio., svarende til en omsætningsvækst på 12% i forhold til samme kvartal forrige regnskabsår. Væksten er drevet af et øget salg af instrumenter i Europa og Asien samt et generelt højere salg af forbrugsvarer. På baggrund af markeds-feedback udføres der løbende produkttilretninger på Xcyto 10. Udviklingen af en neddroslet version af Xcyto 10 – benævnt Xcyto 5 – er igangsat.

Hovedpunkter

 • Den samlede omsætning i 3. kvartal af regnskabsåret steg med 12% sammenlignet med samme kvartal forrige regnskabsår.

 • Omsætningen af analyseinstrumenter steg i kvartalet med 11%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 13%.

 • Markant fremgang i Asien, hvilket er årsagen til, at segmentet ”Øvrige” hvori Asien indgår, vokser med 45% sammenlignet med samme kvartal forrige år.

 • Selskabet har i 3. kvartal af regnskabsåret 2016/17 realiseret et EBITDA på DKK 5,4 mio.

 • Der foretages løbende produkttilretninger på Xcyto 10. Produktet forventes klar til intensiveret salg og markedsføring ultimo 2017

 • Udviklingen af Xcyto 5, som er en neddroslet version af Xcyto 10, er igangsat. Forventet salgsfrigivelse ultimo 2017.

Udvikling i omsætning, resultat og øvrig drift

Omsætningen i 3. kvartal af regnskabsåret 2016/17 steg 12% i forhold til samme kvartal forrige regnskabsår, idet omsætningen blev på i alt DKK 24,2 mio. mod DKK 21,6 mio. forrige år. Omsætningsvæksten skyldes primært en betydelig fremgang i instrumentsalget i Europa og i segmentet ”Øvrige”, som primært dækker Asien, mens der noteres en mindre tilbagegang på det amerikanske marked. En overordnet vækst på 13% i salget af forbrugsvarer bidrager også positivt til omsætningsvæksten. 

På instrumentsiden er fremgangen bredt funderet på NucleoCounter instrumenterne. Målt på omsætning er NC-200 det vigtigste produkt, og salget heraf udgør 78% af den samlede instrumentomsætning i kvartalet. Salget af forbrugsvarer til  NC-200 er i kvartalet vokset med 60% i forhold til forrige regnskabsår. Afsætningen af NC-200 produkter går især godt til farma- og biotekselskaber, der udvikler behandlinger af kræftsygdomme vha. stamcelleterapi.

ChemoMetecs omsætning fordelt på produktgrupper og geografi i 3. kvartal af regnskabsåret 2016/17 fremgår af nedenstående oversigt:

Omsætningens fordeling på segmenter, 3. kvartal 

(mio. DKK)

Danmark

Europa

USA/Canada

Øvrige

Q3 16/17 

  I alt

Q3 15/16

    I alt

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenter

                   0,1

                   5,7

                   5,1

                   2,6

                13,5

                 11,9

Forbrugsartikler

                   0,7

                   3,6

                   4,0

                   1,4

                  9,7

                   8,8

Andet

                    -  

                   0,6

                   0,2

                   0,2

                  1,0

                   0,9

 

 

 

 

 

 

 

I alt

                  0,8

                  9,9

                  9,3

                  4,2

                24,2

                 21,6

Xcyto 10 – kommercielle aktiviteter

Xcyto 10 instrumentet er blevet fremvist på en laboratoriemesse i Paris i slutningen af marts 2017. Der blev udvist stor interesse omkring den nye celleanalysator. På selskabets messestand uddeltes en Xcyto 10 brochure, som i øjeblikket også er tilgængelig på selskabets hjemmeside (https://chemometec.com/private_files/Xcyto10.pdf).

På standen blev der spurgt ind til produktets specifikationer og naturligvis var prisen også et område, der interesserede de potentielle kunder. Hovedformålet med at medbringe Xcyto 10 på messen var ikke at generere kundeemner, men snarere at få kundefeedback – specielt omkring software, applikationer og pris. Sammenholdt med feedback fra afprøvningerne gav Paris-messen værdifulde informationer i forhold til såvel produktets fordele som mangler. En af hovedkonklusionerne var, at produktet er investeringstungt i relation til opnå en hurtig penetrering af markedet. En anden konklusion var, at produktet stadig har visse mangler, specielt på software-siden, og disse mangler skal udbedres, før det er hensigtsmæssigt at intensivere salgsindsatsen for Xcyto. Dette er, som omtalt i den seneste årsrapport, helt som forventet, og derfor har dette års guidance heller ikke indeholdt betydelige bidrag fra salg af Xcyto 10 produkter.

Prisen på Xcyto 10 er i størrelsesordenen DKK 2 mio., hvilket uanset kundetype anses for at være en relativ stor investering. Som følge heraf forventes det også, at de fleste salg først vil gennemføres efter indledningsvist et afprøvningsforløb og derefter en proces omkring kapitalfremskaffelsen. Nogle kunder – især inden for den akademiske verden – vil typisk tilvejebringe kapital til køb af Xcyto 10 via ansøgninger om fondsmidler og lignende, mens private selskaber i højere grad vil finansiere indkøbet via bevillinger fra næste års budget.

Ledelsen har igangsat udviklingen af en neddroslet og prisbillig version af Xcyto 10, som forventes at få en væsentlig hurtigere indtrængningstid på markedet og en kortere salgsproces. Det nye produkt har fået navnet Xcyto 5 og produktionsomkostningerne for dette produkt må højst udgøre 35% af de tilsvarende omkostninger for Xcyto 10. Xcyto 5 og Xcyto 10 forventes at udgøre en stærk markedsføringsmæssig konstellation.

Produktudvikling

Xcyto 10

Der har fortsat været stor aktivitet omkring færdiggørelsen af Xcyto 10. Det drejer sig specielt om udvikling af nye features og tilretninger af algoritmer/applikationer i software, baseret på feedback fra markedet. Eksempelvis er der udviklet automatiske algoritmer, der kan segmentere adhærente celler og identificere cellekerner og andre komponenter i cellerne. Der resterer stadig enkelte produkttilpasninger inden produktet er klar til et intensiveret salg og markedsføring – formentlig ultimo 2017. Indtil da vil R&D, kundesupport og salg i forening "håndbære" produktet rundt til potentielle kunder, både med henblik på salg, men også med henblik på at få så megen kunde-feedback som muligt.

Xcyto 5

Som omtalt i seneste halvårsrapport har selskabet påbegyndt udviklingen af et nyt produkt. Dette produkt har fået navnet Xcyto 5 og som navnet antyder, er der tale om en neddroslet variant af Xcyto 10. Produktet er tænkt som en prisbillig konkurrent til benchtop flowcytometrene. Produktudviklingen blev påbegyndt for få måneder siden, men den er allerede så langt fremme, at proof-of-concept er etableret. Principper og software leveres direkte fra Xcyto 10 produktet. På nuværende tidspunkt er en prototype ved at blive fremstillet. Produktet forventes klar til salg ultimo 2017, og det vil blive markedsført som en del af Xcyto produktpaletten.

NucleoCounter NC-High

Eftersom udviklingsafdelingen primært har fokuseret på udviklingen af Xcyto 5 samt færdigudviklingen af Xcyto 10, er udviklingsaktiviteterne for NucleoCounter NC-High blevet reduceret betragteligt og denne prioritering har naturligvis også en betydning for, hvornår produktet forventes færdigudviklet. Produktet forventes klar til salg tidligst ultimo 2018.

IPR og licensaftaler

ChemoMetec er ved udgangen af kvartalet ikke bekendt med nye indsigelsessager mod selskabets patenter. Som nævnt i halvårsrapporten 2016/17 har ChemoMetec indleveret et svar på indsigers anke mod den afgørelse, der er truffet i den verserende indsigelsessag ved den europæiske patentmyndighed. Et for ChemoMetec negativt udfald af indsigelsessagen har ingen negativ økonomisk betydning, da patentet ikke vedrører et markedsområde for selskabet. ChemoMetec råder ved udgangen af kvartalet over 19 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 67 patenter i udvalgte lande, herunder 18 i USA.

Forventningerne til 2016/17

ChemoMetec fastholder forventningerne til regnskabsåret 2016/17 om en omsætning i intervallet DKK 90-100 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 15-25 mio.

 

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør (CEO) Michael Eising, ChemoMetec A/S,

Telefon: (+45) 4813 1020

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Vindindustriens reaktion på prispres vil være i fokus på konference

21-11-2017 15:30:19
Vindmølleindustriens reaktion på prispresset afledt af overgangen til auktionsbaserede systemer vil være i fokus, når den europæiske vindmølleforening, Windeurope, 28-30. november holder konference i Amsterdam.Det vurderer Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, over for Ritzau Finans.- Prisudviklingen og det pres, det kommer til at skabe hele vejen ned i værdikæden i forhold til at opføre vin..

Novo/CEO: Effekt skal skærme tabletmiddel mod prispres

21-11-2017 12:24:46
Det handler om effekt, når Novo skal sikre, at selskabet ikke fanges i det prispres, der har ramt markedet for diabetesmedicin i tabletform.Det siger administrerende direktør i Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen tirsdag på selskabets kapitalmarkedsdag.Novo er i færd med at udvikle diabetes 2-midlet Semaglutid i tabletform og står dermed på spring til et kæmpe marked for tabletbehandling af typ..

Aktier/middag: C20 falder trods fremgang til Mærsk og Novo

21-11-2017 11:16:39
Størstedelen af de danske eliteaktier er i bakgear tirsdag formiddag, hvor C20 Cap-indekset falder med 0,1 pct. til 1123,30.Generelt er udsvingene ikke ret store, efterhånden som regnskabssæsonen er ved at nå sin afslutning.I stedet fokuserer investorerne blandt andet på udfaldet af forhandlingerne om den amerikanske skatteaftale, hvor Senatet snart skal stemme sit bud igennem, hvorefter der skal ..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Novo/CEO: Vi er tilbage på sporet
2
Pandora: Amerikansk forhandler må nedjustere efter svagt kvartal - NY
3
Novo-chef er bekymret for fremtiden grundet diabetesepidemi - citat
4
Novo planlægger fase 3-udviklingsprogram med subkutan Semaglutid - NY
5
Vindindustriens reaktion på prispres vil være i fokus på konference

Relaterede aktiekurser

ChemoMetec A/S 32,40 0,0% Aktiekurs uændret

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
22. november 2017 06:27:10
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171108.1 - EUROWEB4 - 2017-11-22 06:27:10 - 2017-11-22 06:27:10 - 1 - Website: OKAY