19 sep: Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 87,5 kr. pr. ..
19 sep: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
19-09-2017 08:30:00

Omsætningsvækst på 6% og nye produkter på vej

Relateret indhold
09 nov - 
Chemometec Q1: Solid vækst i salget i Nordamerika
19 sep - 
KORR: Tirsdagens aktier: FLSmidth vandt toppladsen i sv..
19 sep - 
Tirsdagens aktier: FLSmidth vandt toppladsen i svagt gr..
Relateret debat
22 nov - 
...bare rolig jeg har kun 30.000...
22 nov - 
Jeg er meget positiv paa aktien, men hvis den fylder 80..
22 nov - 
det var det jeg købte til ved seneste supplering, så hå..

Allerød, 2017-09-19 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

I 2016/17 har ChemoMetec arbejdet målrettet på to fronter – dels med udbygning af produktsortimentet dels med udvidelse og styrkelse af salgsorganisationen. Indsatsen på disse to områder sker parallelt og skal skabe grundlag for realiseringen af målet om øget vækst og indtjening i ChemoMetec. Omsætningen steg i 2016/17 med 6% i forhold til året før og udgjorde DKK 90,3 mio. Investeringen i produkter og organisation har medført en stigning i omkostningerne, hvilket indebærer, at flere års fremgang i indtjeningen som forventet blev afløst af en lidt lavere indtjening i 2016/17.

Vigtige nye produkter på vej til markedet

På produktsiden var den væsentligste begivenhed lanceringen i slutningen af 2016 af det nye high-end billedcytometer, Xcyto 10. Med Xcyto 10 tager ChemoMetec et vigtigt skridt ind på markedet for celleanalyse, hvor det nye instrument sætter en ny standard og er en direkte konkurrent til flowcytometrene, der er dominerende på det store marked for celleanalyse. Udviklingen af Xcyto 10 betyder også, at ChemoMetec nu har etableret en helt ny avanceret produktplatform, som fremover vil kunne anvendes til både udviklingen af nye medlemmer i Xcyto-familien og til videreudviklingen af ChemoMetecs produkter inden for celletælling. 

Egen salgsorganisation et vigtigt led i den fremtidige ekspansion

For nogle år siden tog ChemoMetec en vigtig beslutning om at opbygge sin egen salgsorganisation. Det skete efter vekslende succes med at drive salg gennem distributører og på basis af en overbevisning om, at ChemoMetecs fremtidige succes var afhængig af et mere effektivt salg af de stadig mere avancerede produkter. Opbygningen af egen salgsorganisation har været både udfordrende og omkostningskrævende for en mindre virksomhed som ChemoMetec, men med salgskontorer på de vigtigste markeder har ChemoMetec nu et godt udgangspunkt for salget af sine produkter, og det planlægges gradvist at øge antallet af kontorer i takt med, at det viser sig rentabelt.

”Med lanceringen af vores nye Xcyto-produkter ønsker vi at positionere ChemoMetec på det attraktive marked for celleanalyse. Det er en vigtig brik i vores strategi om at øge vækst og indtjening, og opbygningen af vores egen salgsorganisation skaber en effektiv platform for salget af vores stadig mere avancerede produkter. Samtidig vil vi selvfølgelig holde fokus på at fastholde væksten i salget af vores eksisterende produkter inden for celletælling. Her har vi i flere år opnået højere vækstrater end markedsvæksten, og vi ser fortsat et godt vækstpotentiale inden for denne del af vores forretning”, siger administrerende direktør Michael Eising.

Økonomiske resultater

 • ChemoMetecs omsætning blev i 2016/17 på DKK 90,3 mio. svarende til en stigning på 6% i forhold til 2015/16. Omsætningen har været stigende i alle regioner på nær i Danmark.

 • Omsætningen af analyseinstrumenter steg med 5%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 11%.

 • Driftsresultatet (EBITDA) blev på DKK 15,9 mio. mod DKK 22,6 mio. i 2015/16. Det lavere resultat kan tilskrives øgede omkostninger til opbygning af organisationen.

 • Årets resultat blev på DKK 7,5 mio. mod DKK 10,5 mio. i 2015/16.

 • Både omsætning, EBITDA og årets resultat ligger indenfor forventningerne.

Produktudvikling

 • ChemoMetec frigav i november 2016 sit nye high-end billedcytometer, Xcyto 10, til salg i et snævert segment. På basis af feed-back fra afprøvninger hos kunder er der efter frigivelsen til salg udviklet en række nye softwarefunktioner, og der er arbejdet intensivt på at forberede en bredere lancering af produktet.

 • ChemoMetec har endvidere igangsat udviklingen Xcyto 5, der er en reduceret variant af Xcyto 10. Udviklingen af Xcyto 5 er allerede langt fremme og forventes klar til salg i et markeds- og kundemæssigt snævert segment ultimo 2017.

 • I regnskabsåret blev der påbegyndt et udviklingsprojekt, der har til formål at foretage en opgradering af NC-200. Den nye celletæller vil blandt andet få et forbedret kamera, og softwaren vil blive baseret på Xcytos softwareplatform. NC-202, som er navnet på det nye produkt, har højere prioritet end det andet celletællingsinstrument, der er under udvikling, nemlig NC-High med høj analysekapacitet. NC-202 forventes frigivet til salg medio 2018.

 • Med lancering af de nye produkter forventes ChemoMetec at vinde betydelige markedsandele på markedet for celletælling og -analyse.

Forventninger

 • ChemoMetec forventer i 2017/18 en omsætning i niveauet DKK 97-103 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 5-15 mio.

 • ChemoMetec forventer i 2017/18 at investere ca. DKK 15-20 mio. i produktudvikling, produktionsanlæg og immaterielle rettigheder, hvilket efter selskabets opfattelse vil kunne danne grundlag for en fortsat effektiv udvikling, patentbeskyttelse og produktion af nye og innovative produkter.

Årsrapport 2016/17 er vedhæftet som bilag til denne meddelelse. Derudover kan årsrapporten downloades på ChemoMetecs hjemmeside www.chemometec.com.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør Michael Eising, ChemoMetec A/S

Telefon (+45) 48 13 10 20

 

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til celletælling og celleanalyse. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik, og ChemoMetecs analyseinstrumenter henvender sig til forskellige markedssegmenter, blandt andet inden for farma, biotek og landbrug. ChemoMetecs kerneteknologi består i at fotografere en præpareret væskeprøve gennem et mikroskop og derefter gennemføre en automatisk celletælling og -analyse ved hjælp af digital billedbehandling. Denne teknologi giver mulighed for at tælle og analysere et stort antal celler med særdeles høj præcision og til konkurrencedygtige priser.

Se også www.chemometec.com.

 

Hoved- og nøgletal

 

T.DKK

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

HOVEDTAL

 

 

 

 

 

Nettoomsætning 

      41.396

      45.229

      61.239

      85.232

      90.329

Driftsresultat (EBITDA)

         7.627

         7.393

      11.399

      22.628

      15.865

Resultat af primær drift (EBIT)

         1.461

         1.646

         5.828

      15.897

      10.419

Resultat af finansielle poster 

           -405

           -496

            844

       -2.125

       -1.767

Årets resultat 

            346

         1.150

         7.948

      10.483

         7.486

Totalindkomst

            372

         1.297

         8.110

      10.499

         7.528

Egenkapital 

      43.233

      44.530

      46.350

      56.849

      64.377

Balancesum

      50.805

      51.350

      63.466

      90.379

      97.620

Inv. i materielle anlægsaktiver 

            507

         1.236

         4.523

      22.285

         3.042

Inv. i immaterielle anlægsaktiver 

         6.140

         5.886

         4.463

         7.606

         7.548

Nettoarbejdskapital 

         8.863

      10.244

         9.093

      12.346

      17.450

Investeret kapital 

      30.772

      34.398

      30.479

      62.771

      72.689

Nettorentebærende gæld 

       -6.524

       -5.098

       -3.060

         8.351

         9.675

 

 

 

 

 

 

NØGLETAL

 

 

 

 

 

Overskudsgrad EBIT-margin (%) 

3,5

3,6

9,5

18,7

11,5

Afkast af inv. kapital (%) 

4,8

5,1

18,0

33,6

15,4

Nettooms./investeret kapital 

1,4

1,4

1,9

1,3

1,2

Nettorentebærende gæld/EBITDA

-0,9

-0,7

-0,3

0,4

0,6

Finansiel gearing 

-0,2

-0,1

-0,1

0,1

0,2

Egenkapitalens forrentning (%) 

0,9

3,0

17,8

20,3

12,4

Nettoresultat pr. aktie, EPS (DKK)

0,0

0,1

0,5

1,0

0,5

Indre værdi pr. aktie (DKK)

2,5

2,6

2,7

3,0

3,7

Børskurs pr. aktie ultimo (DKK)

4,0

3,8

17,3

33,8

32,5

Antal medarbejdere (gennemsnit)

35

35

39

46

65

   Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens ”Anbefalinger & Nøgletal 2015”.

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Pandora/ABG: Mindre sats på kursfald hos hedgefond luner aktiekursen

22-11-2017 15:47:15
Pandora har haft et hårdt 2017 på aktiemarkedet, hvilket er blevet forstærket af, at en håndfuld store investeringsselskaber har shortet aktien og dermed satset på kursfald.Derfor er det positivt for aktiekursen, at den amerikanske hedgefond Maverick Capital har mindsket sin shortposition til 0,97 pct. af aktierne fra tidligere 1,31 pct.- Det er den første større shortreduktion, vi har set gennem ..

Vestas/Sydbank: Vindmølleindustrien risikerer endnu lavere priser

22-11-2017 14:28:26
Priserne på vindmøller har været nedadgående de seneste måneder, og Vestas og de andre aktører i branchen skal ikke forvente, at det værste er overstået.Det vurderer aktieanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank, efter at den seneste store vindauktion i Tyskland blev afgjort med prisfald på 11 pct.- Priserne matcher meget godt den udvikling, vi har set og hørt om fra vindmølleproducenterne, så hvis m..

Novo/dir: Vækst i biofarma er afhængig af tilkøb

22-11-2017 10:07:28
Novo Nordisks ambition om at vende den negative udvikling for selskabets biofarmaforretning, så den atter kan begynde at vokse frem mod 2020, er afhængig af tre dele, herunder opkøb.Det fortalte direktør for Novos bløderdivision, Christian Kanstrup, tirsdag på Novos kapitalmarkedsdag.Salget af Novos blødermiddel Novoseven er under pres fra det konkurrerende blødermiddel Hemlimbra fra Roche, som No..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Aktier/tendens: Genmab, Vestas og Pandora fortsat i fokus
2
Vestas får første russiske ordre nogensinde - NY
3
Vestas/CS: Prisudvikling og arbejdskapital koster på kursmålet - NY
4
Vestas: Ny tysk vindauktion understreger stort prispres
5
Onsdagens aktier: Kapitalfonds retræte trak Pandora til tops

Relaterede aktiekurser

ChemoMetec A/S 32,20 0,0% Aktiekurs uændret

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
23. november 2017 02:44:06
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171108.1 - EUROWEB7 - 2017-11-23 02:44:06 - 2017-11-23 02:44:06 - 1 - Website: OKAY