19 sep: Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 87,5 kr. pr. ..
19 sep: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
19-09-2017 08:30:00

Omsætningsvækst på 6% og nye produkter på vej

Relateret indhold
11 jun - 
Mandagens aktier: Trio på rekordjagt og banker sikrede ..
11 jun - 
Chemometec-aktien fortsætter rekordridt efter nylig opj..
06 jun - 
Onsdagens aktier: Analysenyt løftede William op i toppe..
Relateret debat
22 jun - 
Nu nok ikke alle, og slet ej jeg, der er ta ekspert, så..
22 jun - 
Spørger du om den skal ned og teste støtten i 53? Ja se..
22 jun - 
Hvad er det du vil fortælle med din trådstart/indlæg???..

Allerød, 2017-09-19 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

I 2016/17 har ChemoMetec arbejdet målrettet på to fronter – dels med udbygning af produktsortimentet dels med udvidelse og styrkelse af salgsorganisationen. Indsatsen på disse to områder sker parallelt og skal skabe grundlag for realiseringen af målet om øget vækst og indtjening i ChemoMetec. Omsætningen steg i 2016/17 med 6% i forhold til året før og udgjorde DKK 90,3 mio. Investeringen i produkter og organisation har medført en stigning i omkostningerne, hvilket indebærer, at flere års fremgang i indtjeningen som forventet blev afløst af en lidt lavere indtjening i 2016/17.

Vigtige nye produkter på vej til markedet

På produktsiden var den væsentligste begivenhed lanceringen i slutningen af 2016 af det nye high-end billedcytometer, Xcyto 10. Med Xcyto 10 tager ChemoMetec et vigtigt skridt ind på markedet for celleanalyse, hvor det nye instrument sætter en ny standard og er en direkte konkurrent til flowcytometrene, der er dominerende på det store marked for celleanalyse. Udviklingen af Xcyto 10 betyder også, at ChemoMetec nu har etableret en helt ny avanceret produktplatform, som fremover vil kunne anvendes til både udviklingen af nye medlemmer i Xcyto-familien og til videreudviklingen af ChemoMetecs produkter inden for celletælling. 

Egen salgsorganisation et vigtigt led i den fremtidige ekspansion

For nogle år siden tog ChemoMetec en vigtig beslutning om at opbygge sin egen salgsorganisation. Det skete efter vekslende succes med at drive salg gennem distributører og på basis af en overbevisning om, at ChemoMetecs fremtidige succes var afhængig af et mere effektivt salg af de stadig mere avancerede produkter. Opbygningen af egen salgsorganisation har været både udfordrende og omkostningskrævende for en mindre virksomhed som ChemoMetec, men med salgskontorer på de vigtigste markeder har ChemoMetec nu et godt udgangspunkt for salget af sine produkter, og det planlægges gradvist at øge antallet af kontorer i takt med, at det viser sig rentabelt.

”Med lanceringen af vores nye Xcyto-produkter ønsker vi at positionere ChemoMetec på det attraktive marked for celleanalyse. Det er en vigtig brik i vores strategi om at øge vækst og indtjening, og opbygningen af vores egen salgsorganisation skaber en effektiv platform for salget af vores stadig mere avancerede produkter. Samtidig vil vi selvfølgelig holde fokus på at fastholde væksten i salget af vores eksisterende produkter inden for celletælling. Her har vi i flere år opnået højere vækstrater end markedsvæksten, og vi ser fortsat et godt vækstpotentiale inden for denne del af vores forretning”, siger administrerende direktør Michael Eising.

Økonomiske resultater

 • ChemoMetecs omsætning blev i 2016/17 på DKK 90,3 mio. svarende til en stigning på 6% i forhold til 2015/16. Omsætningen har været stigende i alle regioner på nær i Danmark.

 • Omsætningen af analyseinstrumenter steg med 5%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 11%.

 • Driftsresultatet (EBITDA) blev på DKK 15,9 mio. mod DKK 22,6 mio. i 2015/16. Det lavere resultat kan tilskrives øgede omkostninger til opbygning af organisationen.

 • Årets resultat blev på DKK 7,5 mio. mod DKK 10,5 mio. i 2015/16.

 • Både omsætning, EBITDA og årets resultat ligger indenfor forventningerne.

Produktudvikling

 • ChemoMetec frigav i november 2016 sit nye high-end billedcytometer, Xcyto 10, til salg i et snævert segment. På basis af feed-back fra afprøvninger hos kunder er der efter frigivelsen til salg udviklet en række nye softwarefunktioner, og der er arbejdet intensivt på at forberede en bredere lancering af produktet.

 • ChemoMetec har endvidere igangsat udviklingen Xcyto 5, der er en reduceret variant af Xcyto 10. Udviklingen af Xcyto 5 er allerede langt fremme og forventes klar til salg i et markeds- og kundemæssigt snævert segment ultimo 2017.

 • I regnskabsåret blev der påbegyndt et udviklingsprojekt, der har til formål at foretage en opgradering af NC-200. Den nye celletæller vil blandt andet få et forbedret kamera, og softwaren vil blive baseret på Xcytos softwareplatform. NC-202, som er navnet på det nye produkt, har højere prioritet end det andet celletællingsinstrument, der er under udvikling, nemlig NC-High med høj analysekapacitet. NC-202 forventes frigivet til salg medio 2018.

 • Med lancering af de nye produkter forventes ChemoMetec at vinde betydelige markedsandele på markedet for celletælling og -analyse.

Forventninger

 • ChemoMetec forventer i 2017/18 en omsætning i niveauet DKK 97-103 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 5-15 mio.

 • ChemoMetec forventer i 2017/18 at investere ca. DKK 15-20 mio. i produktudvikling, produktionsanlæg og immaterielle rettigheder, hvilket efter selskabets opfattelse vil kunne danne grundlag for en fortsat effektiv udvikling, patentbeskyttelse og produktion af nye og innovative produkter.

Årsrapport 2016/17 er vedhæftet som bilag til denne meddelelse. Derudover kan årsrapporten downloades på ChemoMetecs hjemmeside www.chemometec.com.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør Michael Eising, ChemoMetec A/S

Telefon (+45) 48 13 10 20

 

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til celletælling og celleanalyse. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik, og ChemoMetecs analyseinstrumenter henvender sig til forskellige markedssegmenter, blandt andet inden for farma, biotek og landbrug. ChemoMetecs kerneteknologi består i at fotografere en præpareret væskeprøve gennem et mikroskop og derefter gennemføre en automatisk celletælling og -analyse ved hjælp af digital billedbehandling. Denne teknologi giver mulighed for at tælle og analysere et stort antal celler med særdeles høj præcision og til konkurrencedygtige priser.

Se også www.chemometec.com.

 

Hoved- og nøgletal

 

T.DKK

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

HOVEDTAL

 

 

 

 

 

Nettoomsætning 

      41.396

      45.229

      61.239

      85.232

      90.329

Driftsresultat (EBITDA)

         7.627

         7.393

      11.399

      22.628

      15.865

Resultat af primær drift (EBIT)

         1.461

         1.646

         5.828

      15.897

      10.419

Resultat af finansielle poster 

           -405

           -496

            844

       -2.125

       -1.767

Årets resultat 

            346

         1.150

         7.948

      10.483

         7.486

Totalindkomst

            372

         1.297

         8.110

      10.499

         7.528

Egenkapital 

      43.233

      44.530

      46.350

      56.849

      64.377

Balancesum

      50.805

      51.350

      63.466

      90.379

      97.620

Inv. i materielle anlægsaktiver 

            507

         1.236

         4.523

      22.285

         3.042

Inv. i immaterielle anlægsaktiver 

         6.140

         5.886

         4.463

         7.606

         7.548

Nettoarbejdskapital 

         8.863

      10.244

         9.093

      12.346

      17.450

Investeret kapital 

      30.772

      34.398

      30.479

      62.771

      72.689

Nettorentebærende gæld 

       -6.524

       -5.098

       -3.060

         8.351

         9.675

 

 

 

 

 

 

NØGLETAL

 

 

 

 

 

Overskudsgrad EBIT-margin (%) 

3,5

3,6

9,5

18,7

11,5

Afkast af inv. kapital (%) 

4,8

5,1

18,0

33,6

15,4

Nettooms./investeret kapital 

1,4

1,4

1,9

1,3

1,2

Nettorentebærende gæld/EBITDA

-0,9

-0,7

-0,3

0,4

0,6

Finansiel gearing 

-0,2

-0,1

-0,1

0,1

0,2

Egenkapitalens forrentning (%) 

0,9

3,0

17,8

20,3

12,4

Nettoresultat pr. aktie, EPS (DKK)

0,0

0,1

0,5

1,0

0,5

Indre værdi pr. aktie (DKK)

2,5

2,6

2,7

3,0

3,7

Børskurs pr. aktie ultimo (DKK)

4,0

3,8

17,3

33,8

32,5

Antal medarbejdere (gennemsnit)

35

35

39

46

65

   Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens ”Anbefalinger & Nøgletal 2015”.

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
21 jun
CHEMM
Hov .. glemte helt at vedlægge grafen. 4 t. chart.   https://invst.ly/7t4su   Koger vi det ned i 1 t..
2
20 jun
CHEMM
Det kan lyde lidt voldsomt, men sådan ser kurverne ud lige nu. Og de indikerer et pænt smæk op imorg..
2
19 jun
CHEMM
52 var altså bunden. Vi skal nu op og finde et nyt modstandsniveau. De korte må i væsentlig grad vær..
2
18 jun
CHEMM
Det ser ud til at vores drøftelse i sidste uge om kølighed og overblik har båret frugt. Bunden .. 52..
2
22 jun
CHEMM
Hvad er det du vil fortælle med din trådstart/indlæg?????
1
22 jun
CHEMM
http://file.euroinvestor.com.s3.amazonaws.com/chart_snapshots/chartsnap_730c9866-e6ad-4e97-b3a4-c4ce..
1
21 jun
CHEMM
Ovenstående er et rent TA synspunkt. På den anden side synes jeg vi FA mæssigt er godt orienteret. O..
1
21 jun
CHEMM
Vi kan se at volumen idag ligger noget under de andre dage, (den sidste grønne bjælke) så macd opbru..
1
20 jun
CHEMM
Man bliver heller ikke millionær af at sælge en vinder for tidligt 😎 Lad os se hvad der sker imorge..
1
20 jun
CHEMM
FDA standardsætter (GOLDEN STANDARD) inden for celleterapi !!!   Markedsleder inden for sit felt !  ..
1

Vind: Tyrkiet åbner op bud på 1,2 GW havvind

22-06-2018 12:08:41
Tyrkiet har lanceret landets første budrunde på havvindenergi og har allokeret en kapacitet på 1,2 gigawatt til formålet. Myndighederne har fastlagt et loft for budprisen på 80 dollar per megawatt-time, og interesserede selskaber og konsortier skal senest 23. oktober indlevere deres bud. Støtten vil blive givet i form af en elsalgsaftale for de første 50 terawatt-timer produceret energi, skriver R..

Unibrew/Danske: Kursmålet løftes til 525 kr.

22-06-2018 10:45:53
Royal Unibrews opjustering torsdag eftermiddag har fået Danske Bank til at løfte sit kursmål for bryggeriaktien til 520 kr. fra 475 kr. Anbefalingen er uændret "hold", viser data fra Bloomberg News.Unibrews nye prognose lyder på en omsætning mellem 6,8 og 7 mia. kr., et primært driftsresultat (EBITDA) på 1550 til 1625 mio. kr. og et driftsresultat efter af- og nedskrivninger på 1190 til 1265 mio. ..

Aktier/tendens: Unibrew kan ryge op i forventet rolig markedsåbning

22-06-2018 08:07:28
En opjustering fra Royal Unibrew bliver et af fokuspunkterne i fredagens tidlige danske aktiehandel, som generelt ser ud til at ville være præget af mindre bevægelser. Efter torsdagens danske børslukning, hvor det danske C25-indeks sluttede 0,2 pct. lavere i indeks 1119,14, var der ganske vist et lille fald i de amerikanske aktier på Wall Street. Men fredag morgen er der marginale plusser i handle..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Vind: Tyrkiet åbner op bud på 1,2 GW havvind
2
Aktier/middag: Unibrew indtager toppen mens Ambu igen falder tungt
3
Trump truer med told på biler fra EU - NY
4
Ørsted/Sydbank: Pris i budsejr afspejler global konkurrencesituation
5
Råvarer: Opec enige om produktionsforøgelse - olieprisen stiger

Relaterede aktiekurser

ChemoMetec A/S 63,00 -1,9% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
23. juni 2018 10:21:24
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB5 - 2018-06-23 10:21:24 - 2018-06-23 10:21:24 - 1 - Website: OKAY