09 nov: Delårsrapport – 3. kvartal 2017
09 nov: Vestas - Delårsrapport for tredje kvartal 2017
09-11-2017 08:30:00

Solid start på regnskabsåret

Relateret indhold
11 jun - 
Mandagens aktier: Trio på rekordjagt og banker sikrede ..
11 jun - 
Chemometec-aktien fortsætter rekordridt efter nylig opj..
06 jun - 
Onsdagens aktier: Analysenyt løftede William op i toppe..
Relateret debat
13:05 - 
Ja, men jeg tror at den forinden da, er den blevet solg..
12:03 - 
Hvor stort kan det blive? Kan Chemm ikke blive en af de..
12:00 - 
Tidsrammen har betydning fordi markedet skal opnå en fo..

Allerød, 2017-11-09 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

 

ChemoMetec har haft en god start på regnskabsåret 2017/18 og opnåede i 1. kvartal en omsætning på DKK 24,0 mio., svarende til en vækst på 33%. Omsætningen har været stigende i alle regioner, men væksten har været højest på det vigtige nordamerikanske marked, hvor omsætningen steg med 42%. Også produktudviklingen forløber som forventet. High-end billedcytometeret Xcyto 10 afprøves hos et stigende antal kunder parallelt med, at softwaren til instrumentet løbende forbedres. Samtidig forløber udviklingen af Xcyto 5, som er ”lillebroderen” til Xcyto 10, som planlagt, og det nye billedcytometer forventes frigivet til salg i et snævert segment i slutningen af 2017. Efter en vis indtrængningsperiode forventes de to nye produkter at understøtte den fremtidige vækst i ChemoMetec.   

 

Hovedpunkter

 • ChemoMetecs produktudvikling forløber planmæssigt.

 • Salgs- og markedsføringen af det avancerede billedcytometer Xcyto 10 følger planen, men som forventet er indtrængningstiden for produktet relativ lang.

 • Omsætningen i 1. kvartal 2017/18 var 33% højere end i samme periode sidste år.

 • Fremgangen i omsætningen er geografisk bredt funderet, herunder kan især fremhæves en vækst på 42% i USA/Canada, som er det største marked for ChemoMetecs produkter.

 • Omsætningen af instrumenter steg med 51% i 1. kvartal 2017/18, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 25% herunder steg omsætningen af forbrugsvarer til det vigtigste celletællingsprodukt, NC-200, med 73%.

 • EBITDA blev i 1. kvartal 2017/18 på DKK 3,9 mio.

 • Såvel omsætning som indtjening er på det forventede niveau.

 • ChemoMetec fastholder forventningerne til regnskabsåret 2017/18 med en omsætning i intervallet DKK 97-103 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 5-15 mio.

Udvikling i omsætning, resultat og øvrig drift

Omsætningen i første kvartal 2017/18 steg med 33% i forhold til samme periode året før, og omsætningen blev hermed på i alt DKK 24,0 mio. mod DKK 18,0 mio. i 2016/17. Udviklingen i omsætningen følger ChemoMetecs forventninger.

Omsætningsvæksten fordeler sig med en stigning i instrumentsalget på 51% og en stigning i salget af forbrugsvarer på 25%.

Stigningen i omsætningen er geografisk bredt funderet. Omsætningen på det nordamerikanske og europæiske marked steg med hhv. 42% og 34%, mens omsætningen i resten af verden steg med 9%.

Den betydelige fremgang i omsætningen i USA/Canada er primært resultatet af en styrkelse af den amerikanske salgsorganisation og en væsentligt bredere geografisk salgsindsats. Særligt omsætningen af NC-200 instrumenter til kunder inden for life science research, stamcelleterapi og farmaceutisk produktions- og kvalitetskontrol (LSF-markedet) har medvirket til fremgangen i USA/Canada.

På instrumentsiden medvirker især omsætningen af NC-200 og NC-3000 til fremgangen, idet mere end 80% af instrumentsalget hidrører fra salget af disse to instrumenter. Begge instrumenter er rettet mod det såkaldte LSF-marked, som også er ChemoMetecs vigtigste indsatsområde. Inden for LSF-markedet kan især stamcelleterapi fremhæves som et vigtigt markedssegment for ChemoMetec. Betydningen af dette marked forventes at vokse i de kommende år, efterhånden som flere og flere behandlinger baseret på stamcelleterapi bliver godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Salget af forbrugsvarer til NC-200 er i kvartalet steget med 73% i forhold til året før.

ChemoMetecs omsætning fordelt på produktgrupper og geografi i 1. kvartal 2017/18 fremgår af nedenstående oversigt:

Omsætningens fordeling på segmenter i 1. kvartal  

 

Q1 2017/18

 

Q1 2016/17

Mio. DKK

Danmark

Europa

USA/

Canada

Øvrige

I alt

 

I alt

Instrumenter

0,8

5,4

4,8

2,1

13,1

 

8,7

Forbrugsvarer

0,9

3,4

5,1

1,1

10,5

 

8,4

Andet

0,0

0,1

0,2

0,1

0,4

 

0,9

I alt

1,7

8,9

10,1

3,3

24,0

 

18,0

Driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, blev i 1. kvartal 2017/18 på DKK 3,9 mio. mod DKK 1,1 mio. året før. Udviklingen i driftsresultatet kan i al væsentlighed tilskrives omsætningsforøgelsen på 33%.

Billedcytometeret Xcyto 10 er i perioden blevet præsenteret på flere internationale og nationale udstillinger og kongresser, ligesom adskillige afprøvninger hos potentielle kunder er igangsat. Som nævnt i årsrapporten for 2016/17 forventes indtrængningstiden for produktet at være temmelig lang, blandt andet på grund af produktets relativt høje prisleje, men også på grund af, at såvel produkt som marked er nyt – og denne kombination vil altid resultere i en vis træghed i salgsprocesserne.

Salgsindsatsen for Xcyto 10 vil ifølge ChemoMetecs planer blive intensiveret i slutningen af 2017, og samtidig ventes Xcyto 5 at blive frigivet til salg i et snævert kundemæssigt og geografisk segment. Xcyto 5 forventes at blive fuldt frigivet til salg inden udgangen af regnskabsåret 2017/18. Sammen forventes Xcyto 10 og Xcyto 5 at komme til udgøre en markedsmæssig stærk konstellation, som vil understøtte den fremtidige vækst i ChemoMetec.

 

Produktudvikling

Xcyto 10

I perioden er der fortsat anvendt betydelige udviklingsressourcer på Xcyto 10. Først og fremmest er der – primært baseret på feedback fra afprøvninger mv. – udviklet nye softwarefunktioner, som eksempelvis forbedringer af brugergrænseflade, arbejdsgange og levering af flere og bedre celleanalytiske informationer til kunden.

Der er i udviklingsafdelingen også brugt mange ressourcer på at igangsætte og supportere afprøvninger af Xcyto 10 hos potentielle kunder.

Xcyto 5

Udviklingen af Xcyto 5 forløber planmæssigt, og produktet forventes, som omtalt i den seneste årsrapport, at blive frigivet til salg i et snævert segment i slutningen af 2017.

Xcyto 5 er teknologisk set – ligesom ”storebroderen” Xcyto 10 – baseret på at kombinere fluorescensmikroskopi med avanceret billedbehandling. Xcyto 5 skal primært kunne analysere celler i suspension, men instrumentet vil også – i modsætning til flowcytometre – kunne udføre visse typer af analyser på såkaldte adhærente celler.

Markedet, som adresseres med Xcyto 5, er primært life science research markedet, men det er også planen, at produktet skal sælges inden for stamcelleterapi, hvor NC-200 allerede har en særdeles attraktiv markedsposition.

NC-202

I regnskabsåret 2016/17 blev der påbegyndt et udviklingsprojekt, der har til formål at foretage en opgradering af NC-200. Den nye celletæller vil blandt andet få et forbedret kamera med USB 3.x, og softwaren vil blive baseret på Xcytos softwareplatform. Der er i første kvartal af 2017/18 anvendt betydelige ressourcer på at udvikle en prototype af NC-202. Den nye celletæller forventes at blive frigivet til salg medio 2018.

NC-High

I 2014/15 blev der påbegyndt et nyt udviklingsprojekt med arbejdstitlen NC-High. Titlen indikerer, at det kommende instrument vil have en høj analysekapacitet. NC-High vil være udstyret med en genbrugs-flowkuvette, og forbrugsvarerne til instrumentet vil være engangsprøverør og reagenser. Udviklingen af det nye celletællingsinstrument er fortsat i 2017/18, men projektet har p.t. lavere prioritet end de øvrige projekter. Produktet ventes frigivet til salg tidligst ultimo 2018.

 

IPR og licensaftaler

ChemoMetec er ved udgangen af kvartalet ikke bekendt med nye indsigelsessager mod selskabets patenter. Som nævnt i årsrapporten for 2016/17 har ChemoMetec indleveret et svar på indsigers anke mod den afgørelse, der er truffet i den verserende indsigelsessag ved den europæiske patentmyndighed. Et for ChemoMetec negativt udfald af indsigelsessagen har ingen negativ økonomisk betydning, da patentet ikke vedrører et markedsområde.

ChemoMetec råder ved udgangen af kvartalet over i alt 18 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 67 patenter i udvalgte lande, herunder 18 i USA.

 

Forventningerne til 2017/18

Forventningerne til regnskabsåret 2017/18 fastholdes, herunder en omsætning i niveauet DKK 97-103 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 5-15 mio.

 

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør (CEO) Michael Eising, ChemoMetec A/S,

Telefon: (+45) 4813 1020

 

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

 

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
21 jun
CHEMM
Hov .. glemte helt at vedlægge grafen. 4 t. chart.   https://invst.ly/7t4su   Koger vi det ned i 1 t..
2
20 jun
CHEMM
Det kan lyde lidt voldsomt, men sådan ser kurverne ud lige nu. Og de indikerer et pænt smæk op imorg..
2
19 jun
CHEMM
52 var altså bunden. Vi skal nu op og finde et nyt modstandsniveau. De korte må i væsentlig grad vær..
2
18 jun
CHEMM
Det ser ud til at vores drøftelse i sidste uge om kølighed og overblik har båret frugt. Bunden .. 52..
2
15 jun
CHEMM
jp33..., der spørges gentagne gange ind til din beholdning af CHEMM aktier. Hvis det er rigtigt, at ..
2
15 jun
CHEMM
CHEMM - P/E 67.25  ved kurs 53,80 info kan findes på CNBC - og CHEMM er dyr... forventningerne er fo..
2
15 jun
CHEMM
100.000*52 = 5,2 mio.kr.
2
21 jun
CHEMM
Ovenstående er et rent TA synspunkt. På den anden side synes jeg vi FA mæssigt er godt orienteret. O..
1
21 jun
CHEMM
Vi kan se at volumen idag ligger noget under de andre dage, (den sidste grønne bjælke) så macd opbru..
1
20 jun
CHEMM
Man bliver heller ikke millionær af at sælge en vinder for tidligt 😎 Lad os se hvad der sker imorge..
1

#

EuroInvestor: I fokus
#

#

EuroInvestor: I fokus
#

#

EuroInvestor: I fokus
#

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Novo Nordisk/CSO: Vi står i en unik situation
2
Ambu følger rekordstigning med endnu større dyk
3
KORR Novo Nordisk/CSO: Vi står i en unik situation
4
ATP reducerer bonuspotentialet til sejlivede danskere
5
Torsdagens aktier: Novo mildnede tilbagegang for C25 efter succestal

Relaterede aktiekurser

ChemoMetec A/S 64,00 -0,3% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
22. juni 2018 13:26:22
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB3 - 2018-06-22 13:26:22 - 2018-06-22 13:26:22 - 1 - Website: OKAY