Henter kommentarer

Breakeven kan blive en dyr affære på langt sigt


Når aktierne retter sig efter et større fald i markedet, vil nogle investorer føle sig fristet til at sælge ud af deres aktier, når deres investeringer når breakeven på det toppunkt, de lå på før faldet. På grund af hastigheden og størrelsen af det seneste fald og det efterfølgende opsving kan dette i højere grad end sædvanligt ligge investorerne på sinde. Da markedet fremover stadig kan opleve volatilitet, kan det måske derfor være en god idé at sælge ud af sin aktieportefølje, når den når sin tidligere værdi.

Vi vil imidlertid gerne advare mod, at investorer bliver ofre for “breakevenitis,” hvilket er den betegnelse, vi knytter til trangen til at sælge sine investeringer på breakeven-punktet. Det er nemlig ikke en ufarlig strategi. Vi anbefaler derfor, at du - i stedet for at lade frygten for yderligere fald i markedet påvirke dine investeringsbeslutninger - fokuserer på dine langsigtede pensionsmål og -behov. Det kan være svært at se værdien af sin portefølje svinge voldsomt på kort sigt, men at modstå breakevenitis, hvis du vil nå dine langsigtede økonomiske mål, kan vise sig at være en vigtig beslutning.

Følelser kan medføre investeringsfejl
Fald i markedet kan være skræmmende – og det er ganske naturligt at frygte volatilitet. Det er forståeligt, at man kan ønske at gå ud af markedet for at undgå den stress, der er forbundet med risikoen for at lide tab. For hvis man får dækket sine tab fra bear-markedet og derefter går ud af markedet, er der ingen grund til at bekymre sig om op- og nedture længere! At undgå risikoen for fald i markedet kan føles som en lettelse. Men hvad så, hvis markedet faktisk fortsætter med at stige? Så går du glip af gode afkast – og hvis du har brug for investeringsvækst for at kunne opfylde nogle af eller alle dine mål og behov, har du netop fjernet den kortsigtede risiko for i stedet at have pådraget dig langsigtet risiko. Der er en tid og et sted for følelser, men de hører ikke hjemme i din investeringsstrategi.

LÆS OGSÅ: Bør euroområdets gæld sammenlægges? Coronavirus-udgave

At sælge på breakeven-punktet føles formentlig som en lettelse – men du vil snart stå over for vanskelige spørgsmål og beslutninger. Hvordan afgør du, hvornår tidspunktet for investering igen er attraktivt? Ved du noget, som ingen andre investorer ved, og er du i stand til at forudsige det rette tidspunkt at gå ind på markedet igen? Der er risiko for, at du vælger at geninvestere dine midler lige før et fald eller efter, at markedet allerede er steget betydeligt. Har du planer om at skifte til investeringer med en lavere risiko eller til en mere forsigtig investeringsstrategi, eller vil du opbevare dine penge på en opsparingskonto og holde dig helt væk fra investeringsverdenen på ubestemt tid?

Det fører os frem til det allervigtigste spørgsmål: Hvorfor valgte du oprindeligt at investere i aktier?

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Tilpas investeringsstrategien til de langsigtede mål
Mange investerer for at kunne opfylde deres langsigtede behov under pensionisttilværelsen. De har muligvis brug for investeringsvækst, så de har en indkomst som pensionist, som kan supplere deres pensionsindtægter eller give dem en behagelig pensionisttilværelse. Den vækst, som de fleste investorer har brug for, for at kunne nå disse mål, opnås i løbet af adskillige år eller endda årtier.

Mange investorer undervurderer måske rent faktisk, hvor lang deres investeringshorisont skal være – den forventede levealder er generelt steget over tid, og der kan være en række uventede eller stigende udgifter, som man skal tage højde for som pensionist.

Hvis din investeringsstrategi er for forsigtig, kan det øge risikoen for, at du ikke når dine langsigtede mål eller løber tør for penge, efter at du er gået på pension. Mange pensionsbehov og -mål kræver den vækst og de store afkast, som aktiemarkedet kan give. De langsigtede årlige afkast fra MSCI World-indekset – et bredt funderet globalt aktiemarkedsindeks – ligger på over 8,5 %. 1 Det tal omfatter investering under bear-markeder og andre perioder med fald i markedet. Det er ikke altid nødvendigt at undgå nedgang i markedet for at opnå den langsigtede vækst, som du har brug for.

LÆS OGSÅ: Hvad pessimisme kan fortælle investorerne om det næste bull-marked

Det er imidlertid vigtigt at være klar over, at hvis man vil opnå disse gennemsnitlige langsigtede afkast, kræver det generelt, at man også opretholder sine investeringer under bull-markeder – herunder starten af et nyt bull-marked. Hvis du forlader markedet eller ændrer din strategi til investering med lav risiko efter et kraftigt fald i markedet, kan du ende med at gå glip af nogle af eller alle disse vigtige opsving i markedet. Investorer, der har brug for investeringsvækst, bør nøje overveje, hvorfor de går ud af markedet eller overvejer at skifte til en mere forsigtig investeringsstrategi. Er der en afgørende årsag til, at du vil gå ud af markedet? Eller er det frygten for bevægelser i markedet, der driver din beslutningsproces?

Ændr kun på fordelingen af dine pensionsaktiver, hvis dine behov ændrer sig
At sælge, når du opnår breakeven, kan føles godt på kort sigt, men det kan medføre en alvorlig risiko for, at du derved ikke opfylder dine langsigtede mål og behov. Hvis du har valgt en hensigtsmæssig fordeling af dine aktiver – en blanding af aktier, obligationer, kontanter eller andre værdipapirer i din portefølje –skal du holde fast i det for at kunne opfylde dine behov.

Hvis dine mål eller behov rent faktisk har ændret sig, kan det være passende igen at overveje fordelingen af dine aktiver. Er der sket noget, der vil reducere dine indkomstbehov under pensionisttilværelsen? Har du ikke længere brug for store afkast fra dine investeringer? Eller har du derimod oplevet reduceret aktieudbytte eller lave renter på dine investeringer? Har du beregnet, at investeringer med lav risiko ikke vil være i stand til at dække dine behov i hele den periode, hvor du, din ægtefælle eller din familie har brug for det? Hvis dine forhold ændrer sig, bør du måske også ændre sammensætningen af dine investeringer for at afspejle dette.

Hvis din portefølje derimod er korrekt afstemt i forhold til dine langsigtede pensionsbehov før en nedgang i markedet, bør du nøje overveje, hvordan det vil påvirke dig at ændre fordelingen af dine aktiver. Hvis du opbevarer dine penge på en opsparingskonto eller i investeringer med lav risiko, bør du overveje den effekt, det kan have på din pension.

Husk, at ændringer af din aktivfordeling alene bør foretages, hvis dine behov ændrer sig - ikke på baggrund af frygt for daglige udsving i markedet. At gå ud af markedet efter et breakeven-punkt kan måske hjælpe dig med at undgå frygten for fremtidige investeringstab, men hvis du lader din frygt eller andre følelser påvirke dine investeringsbeslutninger, vil det sandsynligvis kun skade dig. Det kan være skræmmende at opleve volatilitet og fald i markedet, men det betyder ikke, at du ikke har behov for langsigtet vækst i din portefølje. Alene at nå breakeven er ikke noget almindeligt investeringsmål. Så udeluk følelser fra investeringsprocessen, og fasthold fokus på den oprindelige årsag til, at du valgte at investere – dine langsigtede ønsker, behov og mål.

LÆS OGSÅ: Ekspert: Dette vil ske ved en nedjustering af kreditvurderinger af statsgæld

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

---

1 Kilde: FactSet, pr. 12/05/2020. Totalafkastindekset MSCI World fra 31/12/1969 til 31/12/2019. Angivet i EUR.
Valutakursudsving mellem EUR og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

Dette indhold er produceret i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet med udarbejdelsen og publiceringen at gøre.