Henter kommentarer

Føler du, verden er usikker? Derfor skal du investere alligevel


Svingende global vækst. Handelskrige og klimakrise. Terrorisme og indkomstulighed. Stigende omkostninger til sundhedspleje og eksploderende budgetunderskud. Disse problemer kan få nutiden til at virke som et frygteligt tidspunkt at være investor på. Her giver Fisher Investments Norden deres bud på, hvorfor du ikke skal blive skræmt af virkeligheden.

Efter vores mening er der ikke noget nyt i, at der sker mange ting i verden, men kan føle sig usikker på - selvom mange publikationer og eksperter, vi hos Fisher Investments Norden følger, beklager sig over de aktuelle globale forhold.

Selv i gode tider trækker frygt og potentielle risici ofte overskrifter. Der sker imidlertid ofte det, at markeder og økonomier klarer sig igennem problemerne og fortsætter med at opleve fremgang. Det er efter vores mening det samme, der sker nu, hvor mange investorer fokuserer overdrevent på negative forhold, der mangler tilstrækkelig styrke til at forpurre den globale økonomiske udvikling og det aktuelle bull-marked.

Vi vil ikke benægte, at verden har oplevet – og stadig oplever – nogle store problemer. Vi hævder heller ikke, at investorer bare skal investere i blinde uden at tage højde for politiske og økonomiske risici. Store begivenheder skaber følgevirkninger for økonomier og markeder. Det gælder - i varierende grad - aktuelle bekymringer som Brexit, problemer for fremstillingssektoren i Europa og globalt, klimaændringer og terrorangreb.

Som vi nævner nedenfor, så har markederne imidlertid også tidligere været udsat for mange udfordringer uden, at de nødvendigvis har resulteret i bear-markeder.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Tag det aktuelle bull-marked. Det er et eksempel på, hvordan markeder stiger til trods for talrige modvinde. I 2017 bragte medierne overskrifter om bekymringer for Nordkoreas atomprøvesprængninger, Storbritanniens og EU's påbegyndte Brexit-forhandlinger og om investorernes frygt for, om stigende europæisk populisme ville resultere i udbredt uro. I USA hærgede orkaner og skovbrande. Undersøgelsen af den siddende amerikanske præsident, som mange finder destabiliserende, blev indledt. Men bull-markedet fortsatte. Globale aktier steg 8,25%, og de europæiske aktier 11,03%.

Det tidligere bull-markeds bedste år – 2005 – omfattede bombeangrebene i London den 7. juli, krigen i Irak og Afghanistan, frygten for fugleinfluenza og stigende oliepriser. Alligevel steg globale aktier 27,13%, og europæiske aktier steg 27,03%.

90’ernes bull-marked gav sit bedste afkast i 1999. Det var ikke et problemfrit år, for mange frygtede, om år 2000-problemet ville forvolde skade på computersystemer og skabe store problemer for den globale handel. Krigen rasede i Balkanlandene og i Kashmir – mellem atommagterne Indien og Pakistan. Den amerikanske præsident stod over for en rigsretssag. Ikke desto mindre steg de globale aktier med 46,21%. Europæiske aktier steg 35,59%.

I betragtning af, at markederne historisk set har en tendens til at trives på trods af utallige udfordringer, hvordan kan det så være, at mange betragter nye problemer som noget, de ikke tidligere har set, og som noget uoverkommeligt?

En del af årsagen skyldes efter vores mening, at folk har en tendens til at fokusere mere på de seneste begivenheder end på begivenheder i fortiden, og derfor virker de aktuelle problemer mere alvorlige. Og fortidens problemer er desuden blevet løst. I dag skaber Cubakrisen ikke panik, da det er almindelig kendt, at parterne fandt en fredelig løsning i 1962.

Løsningen på de aktuelle problemer kender vi imidlertid ikke, og uløste problemer virker helt naturligt mere skræmmende. Men menneskets evne til at løse problemer lover godt for muligheden for også at få løst de aktuelle problemer.

Vi har en formodning om, at internettet også bidrager til mange investorers overdrevne fokus på negative forhold. Negative historier giver flere klik, så det vrimler med sortsyn og pessimisme på internettet, og takket være smartphones forfølges vi af al den negativitet, uanset hvor vi befinder os.

Det er vores erfaring, at mange investorer ikke alene overser, hvor ukuelige markederne er, men også - og det er et vigtigt faktum - at markederne er meget effektive. Det er vores erfaring, at når en nyhedshistorie får stor opmærksomhed i medierne, bliver den hurtigt indregnet i aktierne. Det kan man også se i praksis. Når nyheden om en fusion kommer frem, påvirkes de relevante virksomheders aktiekurser næsten øjeblikkeligt. Det samme sker, når en virksomhed offentliggør sit regnskab og det overstiger analytikernes forventninger - kursudsving forekommer ganske kort tid efter.

På samme måde påvirkes markederne generelt kort tid efter en centralbankbeslutning og offentliggørelsen af økonomiske data af betydning. Vi mener, at det betyder, at aktiekurserne indregner velkendt frygt næsten øjeblikkeligt, hvilket tager brodden af fremtidige overraskelser.

Efter vores mening gælder dette også for den aktuelle frygt. Markederne har bearbejdet den eventuelle effekt af Brexit siden 2016. Frygten for Kinas aftagende økonomiske vækst har eksisteret i årevis og frygten for klimaændringer endnu længere. Det er vores opfattelse, at investorer under dette globale bull-marked har fokuseret for ensidigt på velkendte, angstprovokerende overskrifter og ikke tilstrækkeligt på det store billede.

I det store hele har det seneste årti efter vores mening været en fortsættelse af samfundets langsigtede udvikling, med teknologiske og lægevidenskabelige gennembrud, der forbedrer vores levevilkår, fremmer handel og skaber vækst – selv for nogle af verdens fattigste. Den andel af den globale befolkning, der lever for mindre end det, der svarer til USD 1,90 om dagen, er faldet fra 42,1% i 1981 til 10,0% i 2015 i henhold til de seneste tilgængelige data.

Investorer kan altid finde grund til at bekymre sig om aktiemarkederne – nogle er reelle, andre er ikke. Men efter vores mening er tiden ikke inde til at udvise forsigtighed, når folk bliver bekymrede på grund af de utallige negative overskrifter – men snarere, når folk ikke bekymrer sig. Det skaber nemlig risiko for negative overraskelser, der kan ryste markederne.

Det aktuelle klima er efter vores mening langt fra den situation, da frygten er velkendt og får stor opmærksomhed i de finansielle nyhedsmedier, vi følger. Vi mener, at investorer, der er i stand til at ignorere de dystre overskrifter og forstår aktiernes modstandsdygtighed, fortsat vil drage fordel af dette bull-marked.

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Norden uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder. Dette gælder især udarbejdelse af rapporter om investeringers egnethed, der til dels udarbejdes af Fisher Investments Europe Limited, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), og de daglige beslutninger, der træffes i forbindelse med porteføljestrategien, der varetages af Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments ("Fisher Investments"). Selskabets handelsfunktioner kan udføres af Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK eller andre tilknyttede virksomheder.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Dette indhold er produceret i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet med udarbejdelsen og publiceringen at gøre.