Henter kommentarer

Hvad pessimisme kan fortælle investorerne om det næste bull-marked


Ingen kan forudsige præcist, hvornår et bear-marked slutter, når man står midt i det. Det bliver først klart bagefter. Men ifølge Fisher Investments' analyse er der nogle fællestræk ved nye bull-markeder - for eksempel skal du være optimistisk, når du har allermindst lyst til det

Efter at de globale aktier havde bevæget sig ind i et bear-marked (et fundamentalt drevet fald på ca. 20 % eller derover) i marts måned, så det for os ud som om, at mange investorer begyndte at spekulere på, hvornår rutsjeturen ville slutte – og hvornår det næste opsving ville starte. Det er for os et godt eksempel på et af de mest udfordrende aspekter af investering: Ingen kan forudsige præcist, hvornår et bear-marked slutter, når man står midt i det. Det bliver først klart bagefter. Vores undersøgelse af markeders historie afslører imidlertid nogle fællestræk ved nye bull-markeder (perioder med generelt stigende aktiekurser). Et vigtigt fællestræk: Bull-markeder starter generelt, når investorstemningen er meget pessimistisk. Det betyder efter vores mening, at hvis du har brug for aktielignende afkast for en del af eller hele din portefølje, og du kan håndtere risikoen forbundet med volatilitet, skal du – for at opnå store afkast på et tidligt stadie af et bull-marked - forberede dig på at være optimistisk, når du har allermindst lyst til det.

Den legendariske investor, Sir John Templeton, gav denne berømte beskrivelse af stemningsudviklingen under et bull-marked: »Bull-markeder skabes under pessimisme, vokser sig større under skepsis, modnes som følge af optimisme og dør af eufori.« Det er ikke meningen, at dette skal bruges som et timingværktøj. Det kan til gengæld hjælpe dig med at forstå, hvordan investorstemningen udvikler sig i takt med, at aktiekurserne stiger.

Begrundelsen kan synes ulogisk, da mange investorer tror, at aktier kun stiger som resultat af positive nyheder. Vores research og erfaring viser imidlertid, at virkeligheden er lidt mere nuanceret. Efter vores opfattelse bevæger aktiekurserne sig mest i spændet mellem forventninger og virkelighed. Det betyder, at aktier ikke reagerer på nyheder og informationer på en bestemt måde, og det uanset om de er positive eller negative. Investorstemning har stor betydning i denne sammenhæng, da den påvirker forventningerne.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Overvej et scenarie, hvor mange analytikere forventer, at en virksomhed vil rapportere om yderst negativ fortjeneste for kvartalet. Hvis virksomheden så rent faktisk offentliggør et fald i fortjenesten, der er mindre end forventet (og der ikke er andre ændrede variabler), ville vi forvente, at virksomhedens aktiekurs ville stige – på trods af et negativt nominelt resultat. Den positive overraskelse ved meddelelsen om et resultat, der er knap så negativt som forventet, vil ofte påvirke kurserne betydeligt. Omvendt kan man forestille sig en situation, hvor mange analytikere har forventninger om, at en bestemt virksomhed vil meddele om stærk indtjening på baggrund af forventede salgstal for et nyt produkt. Hvis overskuddet ikke er så stort som forventet, selvom det stadig er godt, er der risiko for, at virksomhedens aktiekurs vil falde til trods for de »positive« nyheder. Denne logik gælder efter vores mening ikke kun på virksomhedsniveau, men også for hele markeder – hvilket illustrerer, hvordan Templetons citat kan vejlede dig i stort omfang.

For investorer, der oplever et bear-marked, er den første del af Templetons citat efter vores mening det vigtigste. Bull-markeder opstår sædvanligvis, når investorstemningen er meget pessimistisk, og frygten er stigende. Vi har bemærket, at der i sådanne situationer synes at være dårlige nyheder allevegne, og at aktierne generelt har været kraftigt faldende i et længere stykke tid. Efter vores erfaring synes investorer at være mindst villige til at eje aktier hen imod slutningen af et bear-marked, hvor de ser mest dystert på fremtiden, og hvor vi mener, at forskellen mellem forventninger og virkelighed er størst.

Tænk f.eks. på marts 2009, hvor det seneste globale bear-marked havde nået sit lavpunkt. Aktierne havde oplevet stor nedtur i næsten halvandet år. Der var helt tydeligt uorden i det globale finansielle system på grund af en lang række bankkrak, nationaliseringer (f.eks. den engelske regerings erhvervelse af Royal Bank of Scotland), redningspakker m.m. Økonomierne var i recession (kraftig økonomisk afmatning ofte defineret som to eller flere på hinanden følgende kvartaler med negativt bruttonationalprodukt – eller BNP, statens mål for et lands samlede produktionsresultat). Arbejdsløsheden var stigende. Mange finansmedier advarede om, at det værste endnu var i vente. På baggrund af disse negative nyheder opstod det seneste bull-marked.

Det samme gjorde sig gældende i euroområdet, der oplevede et regionalt bear-marked i 2011 og en recession fra 4. kvartal af 2011 til og med 1. kvartal af 2013. Mange finansmedier mente, at økonomier og offentlige finanser i Grækenland, Portugal, Spanien og Irland var i store vanskeligheder. Vi oplevede, at mange finanseksperter var bekymret for, at en græsk statsbankerot ville resultere i, at Grækenland senere ville træde ud af eurosamarbejdet. Ungdomsarbejdsløsheden i nogle af EU's medlemslande var helt oppe i tocifrede procentsatser. Alligevel startede et nyt bull-marked i euroområdet den 22. september 2011 – på trods af, at de græske problemer ikke var løst, og at recessionen i euroområdet ikke sluttede før i slutningen af marts 2013.

Efter vores mening viser det, at de fremadskuende aktiemarkeder ikke venter på at få et »alt vel«-signal, før de begynder at stige. Det er vores opfattelse, at de ser 3 til 30 måneder frem i tiden og begynder at rette sig i takt med, at de indregner den sandsynlige fremtid, hvor det økonomiske miljø igen gør det muligt for virksomhederne at opnå vækst og tjene penge. Men stemningen skifter ikke fra den ene dag til den anden. Investorer, der er mærket af den langvarige afmatning, er generelt tøvende over for tidlige bull-markedsgevinster. Vi mener, at snak om »falsk opsving« er almindeligt på sådanne tidspunkter, og det kan friste investorer til at sælge efter den første stigning – eller til at vente på bekræftelse af, at opsvinget er i gang, før de køber aktier.

Citatet fra Templeton antyder, at investorerne i sidste ende køber aktier, fordi de tror på bull-markedets modstandskraft – selvom aktierne måske er steget i flere år på det tidspunkt, hvor stemningen er ved at vende til optimisme. Selv det seneste bull-marked - det længste i historien - var tilsyneladende i »skepsis«-fasen i størsteparten af sin levetid.

Investorer vil sandsynligvis skulle håndtere mange negative nyheder og en generelt dyster stemning inden for en overskuelig fremtid. Hvis du har brug for aktielignende afkast i en del af eller hele din portefølje, løber du en stor risiko ved at lade dig påvirke af denne dystre stemning.

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (»Fisher Investments Norden«). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (»CSSF«) og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Dette indhold er produceret i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet med udarbejdelsen og publiceringen at gøre.