Svækker Italiens økonomi de globale aktiemarkeder?


Foto: Fisher Investments Norden
Foto: Fisher Investments Norden
Vis mere

 

Italiens BNP (bruttonationalprodukt, et officielt mål for et lands samlede produktion) skrumpede ind i tredje og fjerde kvartal af 2018, hvilket betød, at landet oplevede en lavkonjunktur ifølge en almindeligt anvendt definition (to kvartalsmæssige nedgange i træk). Ved vores gennemgang af finansielle medier kan vi se, at nogle eksperter er bekymrede over, at det bare kan være begyndelsen på Italiens økonomiske problemer og true globale aktiemarkeder. Men baseret på de oplysninger, der er tilgængelige, imens vi skriver dette, mener vi, at Italiens lavkonjunktur sandsynligvis er midlertidig og mild. Selv hvis den skulle vare ved, er det efter vores mening usandsynligt, at den trækker globale markeder med ned ret længe.

De faktorer, der har skabt Italiens lavkonjunktur, lader til at være midlertidige. Den lader til at stamme fra svaghed inden for tre kategorier: eksportvarer, industriel produktion og anlægsinvesteringer. Dalende eksport, der har påvirket meget af Europa, stammer tilsyneladende hovedsageligt fra lavere efterspørgsel i den kinesiske private sektor. Dette skyldes, at kinesiske embedsmænd, sidste år, forsøgte at få mere kontrol over långivning uden for det traditionelle banksystem, således at små private virksomheder – Kinas primære kilde til økonomisk vækst – ikke længere kunne få adgang til kapital. Stimulerende skattemæssige og monetære tiltag, som blev sat i værk for nyligt af den kinesiske regering, herunder skattenedsættelser og tiltag rettet mod at øge kreditstrømmen for små virksomheder, skulle gerne hjælpe med at genoprette efterspørgslen og dermed også hjælpe europæiske eksportvirksomheder. Svigtende industriel produktion er sandsynligvis relateret til EU’s nye udstødningsemissionsprøver, der trådte i kraft den 1. september og påvirkede produktion af biler og reservedele over hele Europa, herunder Italien. Bilproducenter inden for EU advarede om, at de ville afbryde produktionen, og indregistrering af nye biler viser, at mange kunder tog forskud på indførelsen. Det medførte et øget salg i juni, juli og august, hvor indregistreringer steg henholdsvis 5,2 %, 10,5 % og 31,2 % i forhold til det foregående år. Derefter styrtdykkede salget, idet det faldt -23,5 % i forhold til det foregående år i september, og er derefter faldet hver måned siden. Den tredje modgang, svigtende anlægsinvesteringer, er mere Italien-specifik og stammer sandsynligvis fra den rentestigning, der fulgte med Italiens budgetuenigheder med EU. Italiens 10-års statsobligationer hoppede fra 2,6 % den 29. maj 2018, den sidste handelsdag før Italiens populistiske koalition dannede regering, til 3,6 % den 18. oktober 2018. Når virksomhedsejere ser en pludselig stigning og tror, at den er midlertidig, dikterer sund fornuft, at mange sandsynligvis vil vente på, at renterne falder igen, før man optager et langfristet lån til at finansiere investeringer. Hvis man låser højere låneomkostninger fast, kan det reducere profitmarginer på langt sigt, og hvis virksomheder tror, at renterne snart falder, vil de logisk set have al mulig grund til at vente. Nu, hvor stigningen er udlignet, ville det ikke overraske os at se stigende virksomhedslån og investeringer. For os tyder det på, at væksten snart vender tilbage. Men selv hvis lavkonjunkturen varer ved eller væksten forbliver træg, har lommer af svaghed – eller endda tilbagegang – ikke tidligere været i stand til at afsluttet dette bull-marked.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Italiensk økonomisk svaghed er ikke nyt, men generelt har verden klaret sig fint. Dette globale aktie-bull-marked startede den 9. marts 2009, mens eurozone-økonomien og den italienske økonomi stadig oplevede en lavkonjunktur. Begge genoptog væksten i 3. kvartal af 2009. Siden da har eurozonens BNP oplevet nedgang i seks kvartaler – alt sammen under en lavkonjunktur drevet af statsgældskrisen. Det italienske BNP oplevede nedgang 11 gange i den periode. Eurozonens lavkonjunktur sluttede efter 1. kvartal af 2013, og eurozonens BNP er vokset 23 kvartaler i træk siden da (til og med 4. kvartal af 2018). Alligevel havde Italiens BNP det fortsat svært og krympede i fire af syv kvartaler fra 2. kvartal af 2013 til og med 4. kvartal af 2014. Det forhindrede ikke eurozone-aktier eller globale aktier i at generere robuste afkast. I løbet af denne periode steg de globale aktier med 30,9 %. Eurozonens aktier steg med 25,8 %. Hvis tidligere perioder med italiensk svaghed ikke trak hele eurozonen med sig ned, har vi svært ved at se, hvorfor det skulle være anderledes denne gang – især når Spanien og andre lande også oplever konsekvent højere vækstrater på nuværende tidspunkt. Generelt plejer stærke lande til sidst at trække de svagere lande med sig.

Det samme gælder som regel også, når en hel region eller et stort land oplever nedgang. Globalt BNP fortsatte med at vokse under eurozonens lavkonjunktur fra 4. kvartal af 2011 til 1. kvartal af 2013. I sidste ende løftede verden eurozonen ud af dens problemer, da efterspørgslen i de amerikanske lande og Asien hjalp med at gendanne væksten på kontinentet. Et lignende fænomen fandt sted, da det europæiske kontinent oplevede en lavkonjunktur i forbindelse med med den europæiske EMS-krise (valutakrise) tidligt i 1990erne. I 1993 blev Europas BNP mindre, imens det globale BNP steg med 1,5 %. Den europæiske vækst blev dog genoptaget året efter, da den globale BNP-vækst accelererede til 3 %. Asien-/Stillehavsregionen oplevede en regional lavkonjunktur sidst i 1990erne, da adskillige lande – primært Thailand, Sydkorea og Indonesien – gennemgik valutakriser. I 1998 faldt det regionale BNP med -0,1 %. Det sænkede ikke det globale BNP, der voksede 2,5 % det år. Året efter genoptog Asien væksten, efterhånden som verden trak de svagere lande med op. Senere har Japan – verdens tredjestørste nationale økonomi i henhold til BNP – gennemgået tre lavkonjunkturer siden dette globale aktie-bull-marked startede uden at afspore aktiemarkedet eller den globale økonomiske ekspansion.

Selvom Italiens lavkonjunktur efter vores mening sandsynligvis vil vise sig at være enkeltstående og midlertidig, mener vi, at der er god grund til at tro, at den globale økonomi kan blive ved med at vokse, uanset om Italiens (eller et andet lands) økonomi bliver dårligere i den næste tid. Lommer af svaghed findes næsten konstant – selv hvis verden generelt oplever ekspansion. Aktiemarkeder har længe håndteret dette, og det mener vi også, at de vil gøre nu – taget i betragtning at den relativt sunde del af verden opvejer de svage steder.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Dette indhold er produceret af Berlingske Media Native & Creative i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet at gøre med udarbejdelsen af indholdet.