Henter kommentarer

Hvad er et rentetilpasningslån?


 

Rentetilpasningslån er lån, hvor renten ændrer sig over tid. 

Det betyder, at den rente, du betaler på lånet, ikke er fastlagt for hele lånets løbetid, men at den kan ændre sig i takt med markedsrenten.

Når boligejerne med flekslån har oplevet en stigende renteregning, så skyldes det, at renten for godt et år siden lød på minus for mange danskere. Nu er den tættere på 4 pct., hvilket alt andet lige påvirker budgettet.

Et rentetilpasningslån er også kendt som et flekslån eller variabelt lån. 

Renten på et variabelt lån fastsættes ved en såkaldt rentetilpasningsauktion.

Det er et tilbagevendene fænomen, der sker et par gange om året, hvor renten på de variable lån, også kendt som flekslån, for den næste tid fastsættes.

Auktionerne bliver afholdt af de forskellige realkreditinstitutter.

Det er dog ikke alle lån, der tilpasses ved hver auktion.

Hvor ofte renten skal tilpasses på ens lån afhænger nemlig af, hvad for et lån man har. Og her kan man kigge på tallet i flekslånenes navne, da de forklarer hvor ofte, renten skal tilpasses. For eksempel et F1-lån får tilpasset renten hvert år, mens et F3-lån får ny rente hvert tredje år og et F5-lån hvert femte år.

Se også: Boligordbog: Det betyder alle boligøkonomibegreberne