Henter kommentarer

Hvad er et rentetilpasningslån?


 

Rentetilpasningslån er lån, hvor renten kan ændre sig over tid. 

Det betyder, at den rente, du betaler på lånet, ikke er fastlagt for hele lånets løbetid, men at den kan ændre sig i takt med markedsrenten.

Når boligere med flekslån har oplevet en stigende renteregning, så skyldes det, at renten for godt et år siden lød på minus for mange danskere. Nu er den tættere på 4 pct., hvilket alt andet lige påvirker budgettet.

Se også: Boligordbog: Det betyder alle boligøkonomibegreberne