Historie

Selskabet EuroInvestor.com A/S stiftedes i november 1999 med delt ejerskab mellem Søren og Jens Almindes Danalyzer Systems ApS og Jubii A/S. Søren og Jens Alminde havde siden starten af 1990'erne opbygget en række informationsdatabaser og analysesystemer. Rettighederne til disse systemer blev indskudt i  uroInvestor.com A/S i forbindelse med stiftelsen af Selskabet.

Disse systemer var stillet til rådighed for en række store danske pengeinstitutter gennem firmaet Danalyzer Systems Aps. Gennem dette arbejde blev det klart for dem, at der var store mængder information i de finansielle markeder, som kun var tilgængelige for de professionelle markedsdeltagere, mens almindelige private investorer i det store hele var afskåret fra denne information. Ideen bag EuroInvestor var og er fortsat at skabe en portal på Internettet (www.euroinvestor.dk), der demokratiserer adgangen til information der er relevant i investeringsøjemed, ved at give privatpersoner nem adgang til flest mulige relevante informationer.
Den stigende interesse for investering blandt privatpersoner og ikke mindst den teknologiske udvikling, arbejdede for realiseringen af deres ide. I 1996 var brugen af Internettet nået et stade, hvor Søren og Jens Alminde vurderede det som egnet til at formidle information fra de finansielle markeder og udveksle viden om investeringer i bredere kredse af almindelige opsparere.

Som de første introducerede brødrene i februar 1997 en portal på Internettet (EuroInvestor.com), der gav den private investor nye muligheder. Før etableringen af EuroInvestor portalen havde private investorer kun haft adgang til information gennem bankernes rådgivning, samt daggamle informationer fra kurslister og mediernes nyhedsdækning. EuroInvestor blev den første offentlige portal, der åbnede for den "skjulte" information, som ventede på at blive demokratiseret og gjort tilgængelig for private investorer.

EuroInvestor var tidligt ude, men til trods for en træg start var timingen rigtig, og investorerne tog tilbuddet om information til sig, så EuroInvestor kom til at fungere som katalysator for udviklingen af en dansk aktiekultur, som på det tidspunkt var underudviklet. Især forstod personerne bag EuroInvestor meget tidligt Internetmediets muligheder for erfaringsudveksling og brugerskabt information. En brug af Internettet, som først ca. ti år senere slår stærkt igennem under navne som blogs, social networks og web 2.0.

EuroInvestor fjernede således det filter, der er mellem investor og marked ved at give private adgang til information, som tidligere var forbeholdt de professionelle markedsdeltagere. På den måde har EuroInvestor gennem 15 år givet t et væsentligt bidrag til, at de private investorer nu er en afgørende drivkraft i udviklingen den danske investeringskultur med afsmittende virkning på hele den finansielle sektor og de traditionelle erhvervs- og finansmedier.

I 1997 lancerer brødrene Søren Alminde og Jens Alminde gennem selskabet Danalyzer Systems Aps, portalen EuroInvestor.com (senere EuroInvestor.dk) som "Mødestedet for danske private investorer". Indholdet var dagligt opdaterede aktiekurser, kursgrafer, et interaktivt porteføljeprogram og debatforum. Her fik danskerne for første gang et uafhængigt informationsmedie, og mulighed for at danne sig et aktuelt overblik og skaffe sig viden om aktiemarkederne. Efter et år var antallet af unikke brugere 15.000 per måned.

I 1998 udvidedes forretningsområdet til også at omfatte servicering af børsnoterede danske selskaber. De første aftaler om at levere online investor relations (IR) tjenester til danske børsnoterede selskaber blev indgået i efteråret 1998. I dag serviceres kunder som Lundbeck, Vestas, D/S Norden, B&O og Alk Abello i Danmark og Nestle, British Airways, Portugal Telecom og Repsol-YPF internationalt.
Selskabets udvikling
For at befæste hjemmemarkedet og hurtigt øge sin dominerende markedsandel, indgås i 1999 en aftale med Jubii.dk, som på det tidspunkt var Danmarks suverænt mest besøgte Internetportal. Selskabet EuroInvestor.com A/S stiftes i november 1999 med delt ejerskab mellem Søren og Jens Almindes Danalyzer Systems Aps og Jubii A/S, og alle rettigheder blev lagt i Selskabet.

I år 2000 købte EuroInvestor Valutakurser.dk og etablerede en nem adgang til aktuelle valutakurser fra hele verden. EuroInvestor.dk rundede 100.000 unikke brugere per måned og blev Danmarks absolut førende på området. Der indgås de første aftaler med internationale IR kunder.
EuroInvestor rammes økonomisk i slutningen af 2000 og i 2001, hvor it-boblen bristede og bunden blev slået ud af annoncemarkedet på Internettet. For at tilpasse sig den nye situation halveredes antallet af medarbejdere og de internationale ekspansionsplaner for portaldrift blev sat i bero.
EuroInvestor overvandt den krise, der ellers ramte internetbaserede virksomheder hårdt i denne periode. I sit tredje regnskabsår 2002/2003 opnåede EuroInvestor.com A/S overskud for første gang - og virksomheden har været overskudsgivende lige siden.
Væsentligt for virksomhedens overlevelse i perioden 2001 - 2003 var indtægterne fra online IR tjenester i Danmark, men også i stigende grad fra internationale kunder. Internationaliseringen tog yderligere fart da Selskabet i 2002 indgår forhandleraftale med Hugin Online (www.hugingroup.com), der var Nordeuropas førende totalleverandør af online IR tjenester.

Den internationale ekspansion på online IR området styrkes yderligere da Selskabet i 2004 indgik i en forhandleraftale med Thomson (www.thomson.com), der er verdens førende totalleverandør af online IR produkter, med mere end 3000 børsnoterede selskaber som kunder. Samarbejdet med Hugin fortsatte parallelt og Selskabet havde nu internationalt set fået etableret sig som specialiseret underleverandør af online aktiekurs-informationstjenester.
Fra 2004 begyndte markedet for onlineannoncer for alvor at røre på sig igen og Selskabet satte da yderligere fokus på portaldriften i Danmark og genoptog planlægningen af en international ekspansion. I 2006 etableres internationale EuroInvestor-portaler i Sverige, Norge, England, Holland, Frankrig, Spanien og Italien og EuroInvestor rundede 400.000 unikke brugere i Danmark.
I januar 2007 slog EuroInvestor.dk ny besøgsrekord med 457.000 unikke brugere i Danmark og mere end 425.000 unikke brugere internationalt. EuroInvestor modtog af D&B en AAA credit-rating.

I juni 2007 indledes en ny æra i EuroInvestor.com' historie, idet EuroInvestor aktien bliver noteret på Københavns Fondsbørs og får i den anledning mere end 1.500 nye aktionærer.
Senere i juni 2007 køber Euroinvestor.com A/S 51 pct. af Boliga Aps for at skabe den førende uafhængige portal for boligmarkedet. Opkøbet sker som et led i Euroinvestors strategi om, at udvide virksomhedens aktiviteter, primært indenfor investering, til at dække alle centrale områder indenfor privat-økonomi. I maj 2007 blev Boliga.dk besøgt af 50.000 unikke brugere, som tilsammen læste 2.750.000 sider

I forbindelse med den internationale konference New Media Days i København den 25. oktober 2007 bliver Euroinvestors boligportal Boliga.dk kåret som årets nyskabelse inden for nye medier. Med en trafik-fremgang på mere end 200 pct. siden juni 2007 har Boliga.dk på kort tid skabt et solidt fodfæste som Danmarks største uafhængige boligportal.aften. Prisen går til et skandinavisk initiativ, der repræsenterer en ny og spændende tendens i det skandinaviske mediebillede. Boliga.dk vandt prisen i konkurrence med bl.a. TV-projektet Joost.com, udviklet af Skype-stifteren Janus Friis.

I marts 2008 bliver Euroinvestor.dk ifølge FDIM, Foreningen af Danske Internetmedier for første gang danskernes foretrukne erhvervsmedie på nettet. Euroinvestor.dk nåede i marts 2008 op på 428.056 brugere, mens den nærmeste konkurrent epn.dk, som er ejet af JP/Politikens Hus, havde 415.039 brugere. Borsen.dk havde til sammenligning 288.136 brugere i marts. Målt på hvor mange sider der læses på de forskellige erhvervsmedier, var førerpositionen endnu mere markant. I marts måned blev der læst 31.385.829 sider på Euroinvestor.dk, hvilket er næsten dobbelt så mange som hos den nærmeste konkurrent Borsen.dk, og fem gange så mange som hos Epn.dk.

Den 3 februar 2009 indtræder Saxo Bank A/S - en globalt ledende online investeringsbank - i ejerkredsen med en ejerandel på 33.5%. Den 13 maj bliver Saxo Bank repræsenteret i bestyrelsen med Aktiechef Jeff Saul.
I løbet af 2009 ekspanderer Boliga ind i Sverige og Norge og Euroinvestor indgår partnerskaber i Frankrig med Free.fr (Frankrigs fjerde største internetportal) og med Alice France, der havde 4 mio. unikke brugere pr. måned. Hermed var Euroinvestors internationale vækstambitioner igangsat.
Euroinvestor køber endvidere 51% af en nystartet rejseportal Safiri og 51% af en nystartet pensionsportal EuroinvestorPension.dk for at ekspandere selskabets i forvejen ledende position i erhvervs og investeringssegmentet ind komplementerende forretningssegmenter.

I januar 2010 opnår Boliga.dk for første gang at blive Danmarks største boligportal målt på antallet af unikke brugere - kun tre år efter selskabets opstart.


I marts 2010 lancerer Euroinvestor og Saxo Bank i fællesskab handelsplatformen Eurotrader, som er en white label version af Saxo Banks handelsplatform. Ved at kombinere information, analyseværktøjer, communities og risikostyring med brugervenlighed og innovation kan Euroinvestor og Saxo Bank derved tilbyde sine kunder og brugere en ny unik handelsplatform til handel med aktier, valuta, CFD'er og futures. Handelsplatformen, tilbyder i endnu højere grad den almindelige investor de handels- og analyseredskaber, som hidtil kun har været tilgængelige for professionelle investorer. Den nye platform tager højde for, at mange investorer har mistet tilliden til deres rådgivere under finanskrisen. Platformen giver brugerne mulighed for selv at tage stilling ved at orientere sig i markedet gennem let tilgængelig information, data og grafer. Derudover er Euroinvestor's aktiedebat, integreret i platformen, for også på den måde at tilbyde uvildig rådgivning fra andre kilder.

I oktober 2010 bliver Berlingske Media medejer af Boliga med en 24,9% ejerandel. Dette sker for at styrke Boliga's position på det danske marked yderligere.

I løbet af april og maj 2011 forøger Saxo Bank sin ejerandel i Euroinvestor.com A/S til ca. 72%, idet stifterne Jens og Søren Alminde sælger ca. halvdelen af deres aktiebesiddelser i selskabet. Dette skete fordi begge parter kunne se, at det var i Euroinvestors interesse at accelerere væksttempoet betydeligt både for så vidt angår produktudviklingsindsatsen og ekspansion ind i nye geografier og dette ville kræve betydelige investeringer ligesom Saxo Banks internationale netværk med kontorer i mere end 17 lande og kunder fra mere end 100 lande kunne blive til stor støtte for Euroinvestors fremtidige vækstmuligheder.

I november 2011 overtager Boliga 50,1 procent af anparterne i tvangsauktionssiden itvang.dk, som bliver integreret på Boliga i februar 2012 og hurtigt opnår en stor andel af annoncemarkedet for tvangsauktioner.

Den 12. juni 2013 vælgte Saxo Bank A/S at sælge deres aktieandel på 72,34 % i Euroinvestor.com A/S til en ny investorgruppe, som bl.a. består af de to stiftere Jens og Søren Alminde.

I september 2013 erhverver Euroinvestor den resterende del af Boliga via opkøb af Fælles Holding 2010 ApS' 49,7 procent af anparterne. Indtil opkøbet var andelen ejet af henholdsvis Berlingske Tidende (50 pct.) og de fire tidligere Boliga-partnere (50 pct.). 

Med i handlen hører det relativt nystartede Boliga Selvsalg, der efter lanceringen i april 2013 på kort tid har etableret sig som et af de største danske sites for selvsalg af boliger.  

I samme ombæring overtager Euroinvestor 49,9 pct. af itvang.dk ApS, som herefter også er fuldt ejet af Euroinvestor. 

Få måneder senere køber Euroinvestor 40,1 procent af anpartskapitalen i boliginspirations-sitet iBoligen.dk. 

I juni 2014 overtager Euroinvestor det andet store tvangsauktions-site på markedet, tvangsauktioner.dk.

 

 

 

Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
Umbraco