De fleste investeringsguruer er bare heldige


Warren Buffet
Warren Buffet Foto: AFP PHOTO/Nicholas KAMM/FILES
Vis mere

Findes der virkelig personer i denne verden med evner til at slå markedet så utrolige, at man kan kalde dem investeringsguruer? Og hvad er disse evner et udtryk for? Har vi at gøre med en næsten synsk indsigt i markedet, eller er der i virkeligheden blot tale om held snarere end forstand? Og i så fald, hvordan kan man bevise det?

 

Nærmest dagligt beretter de finansielle medier om, at “investeringsguru forudsiger...” eller “stjerneinvestor vinder stort på…”. Samtidig kan man se masser af reklamer for diverse fonde og investeringsforeninger, der annoncerer, at de over en årrække har leveret mere eller mindre fantastiske afkast.

Men har investeringsguruer som eksempelvis Warren Buffett virkelig fortjent denne stjernestatus, eller er der snarere tale om held end gode investeringsevner?

Det spørgsmål er ikke let at besvare, men det kan det måske delvist med et andet spørgsmål. Kan det tænkes, at fuldstændigt tilfældige udfald og sammentræf kan generere noget, der ligner, at en investor faktisk er en stjerneinvestor, selvom han eller hun har “spillet” præcis det samme investeringsspil som andre mindre heldige investorer?

 

100 investorer spiller plat eller krone

For at besvare dette har jeg konstrueret et simpelt “investeringsspil”.

Spillet består af nogle relativt simple matematiske simulationer, der illustrerer hvordan udfaldet af det samme spil kan give forskellige “afkast” for forskellige investorer til trods for, at de alle spiller det helt samme spil, og hvor deres egne evner til at påvirke udfaldet er nul.

Spillet er simpelt. Vi har 100 investorer, det kunne være private investorer, hedgefonde eller investeringsforeninger, som alle spiller samme spil.

Fra udgangssituationen har de alle 100 kr. til at investere for. Samtidig bliver deres investering automatiske forrentet med, hvad der svarer til ca. 4 pct. om året. Det svarer nogenlunde til den underliggende vækst i f.eks. amerikansk økonomi inklusiv inflation.

Men derudover spiller hver investor plat eller krone hver eneste “handelsdag”. Slår de krone, stiger værdien af investeringen med 2 pct. i forhold til dagen før, og modsat hvis de slår plat, så falder investeringen med 2 pct. i forhold til dagen før.

Vi har altså at gøre med fuldstændigt tilfældige udfald, som investorerne ikke kan påvirke, og som har en middelværdi på nul.

Værdien 2 pct. er valgt, så det nogenlunde afspejler en tænkelig normal daglig volatilitet i kursen på f.eks danske eller amerikanske enkeltaktier.

Hvis vi vi så forestiller os, at dette spil gentages hver eneste handelsdag (her 252 dage om året) over en femårig periode, hvordan vil de 100 investeringsporteføljer så udvikle sig?

Det viser grafen nedenfor.

Vi ser, at de 100 porteføljer har udviklet sig ekstremt forskelligt over de fem år til trods for, at de altså alle sammen er genereret ved at spille plat eller krone.

Det belyser, at det rene tilfælde kan give meget forskellige udfald, hvilket ganske klart illustrerer, at det rent statistisk er svært at afvise, at selv en investor, der har slået markedet med 100 pct. over en femårig periode, ikke bare har været heldig.

En illustration af det er, at hvis vi ser på det gennemsnitlige afkast blandt de 100 porteføljer, så er det omkring 22 pct., så viser det sig faktisk, at hele 27 af de 100 porteføljer er steget mere end dobbelt så meget som dette “benchmark”.

Og hvis vi ser på de fem bedste “investorer”, så har de genereret et gennemsnitligt afkast på over 300 pct. over en femårig periode.

Disse fem investorer ville uden tvivl kunne have opnået kultstatus i den virkelige verden, men her ser vi altså, at dette stjerneafkast ene og alene er et resultat af rent held - de har slået krone langt flere gange end plat.

Men der er også de uheldige investorer. Faktisk er det sådan, at efter fem år har 44 af investorerne mindre end de 100 kr. de startede med, og endnu mere skræmmende for de fem dårligste investorer blev de 100 kr. til sølle 20 kr. over fem år. Var de uansvarlige og dårlige? Nej, de var bare meget mere uheldige end de fem heldigste investorer.

 

Fald ikke i svime over investeringsguruer

Alt dette betyder naturligvis ikke, at der ikke er forskel på, hvor dygtige folk er til at investere.

Det illustrerer derimod, at held (og uheld) - det rene tilfælde -  kan have ekstremt stor betydning for udfaldet på forskellige investeringsporteføljer, og der er derfor god grund til at være noget skeptisk, når nogen udråbes til at være investeringsguru eller til at besidde en særlig evne til at slå markedet.

Samtidig illustrerer simulatorerne ovenfor, at man bør være kritisk over for sine egne evner til at investere.

Blot fordi man et eller to år har skabt gode afkast, så er man ikke synsk, og man kan ikke nødvendigvis slå markedet i fremtiden - selvom man har gjort det et eller to år tidligere.

Endelig viser simulatorerne, at risikospredning er ekstremt meget vigtigere end forsøg på “pick-the-winners” strategien.