Henter kommentarer

Lau Svenssen: Fuld fart frem for Bavarian i turbulent omverden


Virus er med Corona blevet et område med fornyet interesse fra mange sider. I årevis var vacciner ”noget for børn” med forebyggelse og for gamle med influenza men uden stor indtjeningsmulighed for medicinalindustrien. Selskaberne trak sig derfor ud af dette segment. Interessen for vira var umulig at vække – uanset hvor forfærdelige skrækscenarier man prøvede at udmale omkring truslen fra bioterror.

Heldigvis har denne form for fuldstændig ukontrollabel udbredelse af smitsomme sygdomme endnu ikke udfoldet sig - med mindre Corona i virkeligheden opstod i et laboratorium og slap ud herfra? Den hypotese/konspirationsteori er svær at afvise, da åbenheden fra officiel side i Kina forekommer bekymrende lav. Uanset det synes et faktum dog at stå klart: Corona har sit udspring i forhold/omstændigheder, som er menneskabte – den officielle udgave er udvikling af Corona blandt dyr på en markedsplads, hvor de var stuvet tæt sammen og dermed et smitteudbrud.

For Bavarian Nordic har det betydet et ryk fra en ukendt og perifer position ind mod centrum i pharma-industriens indsats for at modvirke sygdommen ved hjælp af vacciner. I sig selv er det jo glimrende for enhver virksomhed at blive trukket ud af glemslen og tildelt positivt opmærksomhed.

Den store chance: projekt med udvikling af 2G Corona vaccine


Den fornyede interesse for vira og vacciner er imidlertid et tveægget svært for Bavarian Nordic. På den positive side er man placeret perfekt til at kunne få del i en storstilet indsats både på kort og langt sigt for at begrænse og helst helt nedkæmpe den virusbaserede pandemi. På den anden side er det en særdeles krævende opgave med tidspres, og Corona har også forvoldt problemer i den løbende forretning.

Succes inden for Corona kræver nemlig, at Bavarian kan komme fuldt med og længere frem i ræset om udvikling og godkendelse af en velfungerende vaccine, der ser ud til at blive 2. generationsudgave. I det spil er man bagefter de sejrende udbydere af 1. generationsudgaver. Panikken for hurtigt at få hjælp via vacciner fik myndighederne til at åbne døren på vid gab for udspil med en mulig løsning.

Vinderne er indtil videre blevet Pfizer/BioNTech og Moderna, men deres vacciners varighed mht. effektiv dækning kendes endnu ikke. Så vidt jeg begriber forløbet omkring godkendelsen, der fandt sted under nødomstændigheder, er de foreliggende data begrænsede. I takt med tidens gang fra starten på vaccinationerne i december måned vil der fremkomme yderligere og mere fyldestgørende informationer om evnen til at frembringe immunitet. Et par andre vacciner har udløst farlige bivirkninger og er derfor sat på pause i nogle lande. Et par andre forslag til vaccineløsninger nærmer sig godkendelse. De to tilbud med hhv. en russisk og en kinesisk vaccine omtales med stor mistro i vestlandene.

Der er gået politik og statsleder-prestige (populisme) i Corona-forebyggelse, men det er altid farligt at kæmpe mod usynlige men virkelige ”fjender”. Det drejer sig ikke om en politisk opgave men om en sundhedsudfordring angående en frit cirkulerende epidemi. Bavarian Nordic deltager i et R&D-konsortium, og håbet er, at hurtig udvikling vil kunne færdiggøre en vaccine inden årets udgang. Trumfkortet formodes at være forbedret virkning mod de utallige mutationer og muligvis også omkring virkningstid. Formentlig vil kravene blive højere til 2. generation end første, som fik grønt lys som følge af særlige omstændigheder med behov for hurtig hjælp (nyt håb). Hvis 1. generationsudgaverne viser sig at have begrænset tidsmæssig virkning, vil der opstå kaos.

Så kan Bavarian stå med en ny løsning (Løsningen?), hvis deres forslag ellers fungerer og ikke kun indgiver håb og muliggør en udskydelse af mismodet. Ikke desto mindre kan udfaldet på Corona-epidemien i tilfælde af utilstrækkelig vaccineeffekt af første generationsprodukterne ende med at blive såre simpel: hvis det ikke er lykkedes at udvikle en effektiv vaccine (1.generation) vil den hurtige udrulning have været omsonst, og så må vi ”bare” lære at leve med denne sygdomsrisiko og lade tiden løse problemet ved at det ebber ud og visner bort af sig selv. Ingen orker at vente på en 2G-vaccine. Menneskeheden er jo ikke truet på sin eksistens af Corona.

Rent praktisk kæmper Bavarian Nordic også med at skaffe finansiering af R&D-opgaven til Corona vaccinekandidaten. Formentlig ligger det samlede beløb på 2-3 mia. kroner, men det er mit gæt. Der forhandles angiveligt med den danske regering om en delvis sponsering. Det vil give god mening, når regeringen anser truslen for at være så farlig som indgrebene har vist, men netop derfor kan det vise sig at gå i fisk. Vejene i det danske pampersystem er snørklede.

Den løbende forretning


I den løbende forretning er udviklingen blandet og besværlig. Overtagelsen af to vaccineprodukter (hundegalskab og flåtbåren hjernebetændelse) fandt sted på et særdeles uheldigt tidspunkt lige inden Corona brød ud i Europa. Det betyder en svær startfase for Bavarian omkring overførsel af personale fra Glaxo, ligesom salget er ramt af afbræk pga. nedgang i rejseaktiviteten. Det er hovedproblemet.

Den eksisterende forretning har fremgang i ordreindgangen, men levering kommer lidt forskudt i forhold til ordrerne. Samtidig er indtægterne fra den hidtil afgørende kunde, USA-myndigheder, lave i år. Der er heldigvis udsigt til fuld gang i koppevaccinen JYNNEOS, når den frysetørrede (langtidsholdbare) udgave er blevet godkendt. Der er altså kun moderat gang i butikken for de 711 medarbejdere med udsigt til større leveringer i den kommende tid inklusive ordrer på Ebola-vaccine.

Udviklingsindsatsen er samlet om RSV-vaccinen (lungeinfektion blandt små børn og sårbare ældre) og det skrider fremad. Tidshorisonten er dog 2023. Hertil kommer det ukendte potentiale i de tre R&D-programmer som Janssen (Johnson & Johnson) er i gang med baseret på Bavarians rettigheder og teknologi. Her er Bavarian stort set passiv tilskuer og kan bare håbe på succes med indtægter uden arbejde.

Samlet tegner 2021 til at blive et år med et stort sug i kassebeholdningen, men det skyldes mest afbetaling på købekreditten, som Glaxo tilbød.

Aktien


Bavarian Nordic er en relativ lille, specialiseret vaccineproducent (Biotekselskab) i en branche, som var sygnet hen men som nu er vakt til live igen pga. Corona-epidemien. Denne nye trussel har samtidig ført til stærk øget opmærksomhed og villighed til proaktiv indsats med opbygning af bioberedskab, som hurtigt kan mobiliseres næste gang verden udsættes for en ny og ukendt smitsom sygdom.

Frasalget af produktionen i Statens Seruminstitut for få år siden fremstår dermed ikke alene som en isoleret skandale pga. absurd dårlig håndtering og et provenu som var forbløffende lavt, men nu er der skabt behov for et nyt og effektivt stående beredskab med høj kvalitet og kapacitet. Den opgave kunne Bavarian Nordic jo påtage sig som underleverandør, ligesom private rederier er i stand til at tilbyde isbryderassistance til Staten. De kan bruge deres kapacitet til andre fornuftige opgaver ni måneder af året, og derved sænkes udgifterne.

Bavarian Nordic indtager allerede i dag en vigtig rolle som specialist med kapacitet i USA’s bioberedskab (BARDA). Perspektivet på mellemlangt sigt er, at Bavarian vil blive overtaget af en ledende (formentlig amerikansk) medicinalkoncern. Som følge af de fire samarbejdsprojekter og en Bavarian-aktiepost står Johnson & Johnson som den mest oplagte principal, såfremt en sådan ændring kommer på tale. For mig at se er det kun et spørgsmål om tid og ydre omstændigheder (pludseligt behov for at sikre sig fuld kontrol med Bavarian Nordic).

Aktien (265) reagerede med skuffelse på nyhederne i kvartalsregnskabet med et kursfald på 3,7 pct. I første kvartal har der været et underskud før skat på 130 mio. kroner. Guidance er bredt anlagt og fokuserer på det forventende cash flow fra driften. Den nuværende cash reserve på 2,6 mia. kroner påregnes reduceret til 1,4-1,6 mia. kroner ultimo 2021, men heri indgår afdrag til Glaxo.

Børsværdien af Bavarian er på 16,9 mia. kroner (2,8 mia. dollar). Egenkapitalen er bogført til 5,9 mia. kroner. Efter købet af Glaxo-produkterne som supplement til egne vacciner er der tale om et full scale medicinalfirma inden for vacciner. Man påregner i år en omsætning på 1,9-2,2 mia. kroner. EBITDA-bidraget (brutto cash flow fra driften) indikeres bredt til at blive 100-250 mio. kroner.

Konklusionen er, at Bavarian Nordic er en særdeles spændende specialist i nichen for moderne vacciner. Det svage punkt er få færdige produkter. Styrken kommer fra teknologiplatformene. Da de store, gamle
medicinalkoncerner har afviklet deres position inden for vacciner (Glaxo solgte eksempelvis produkter til Bavarian Nordic), kan der være udsigt til en ”revival”. Vacciner anses jo nu for at have national betydning ud fra et sikkerhedsmæssigt/-politisk synspunkt. Take Over potentialet og Bavarians teknologiske styrke (MVA-vektoren mv.) udgør aktiens upside mulighed. Men ting tager tid. Aktien egner sig dybest set kun til langsigtede investorer.

Lau Svenssen, EuroInvestor

Lau Svenssen ejer aktier i Bavarian Nordic.

Læs også: Nordea: Her skulle du have været for at få den vildeste børsfest

Læs også: Lau Svenssen: Sampo drosler yderligere ned i Nordea