Henter kommentarer

Indberetningspligtiges transaktioner


Selskabsmeddelelse nr. 12/2022
Holbæk, den 17. maj 2022


Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S  

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (”Sparekassen”) har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget vedhæftede indberetning om transaktioner i Sparekassens aktier.

Som det fremgår, har Tokasi Thomas ApS, der er nærtstående til bestyrelsesformand Thomas Kullegaard, købt aktier i Sparekassen. For yderligere oplysninger henvises til vedhæftet dokument.

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                               
Administrerende direktør         

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Administrerende direktør Lars Petersson
Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

Vedhæftede filer