Henter kommentarer

| Opdateret

Jobindex A/S afnotering fra First North er afsluttet

Fredag den 30. juni var sidste handelsdag for Jobindex A/S efter at have været optaget til handel på vækstbørsen Nasdaq First North i 16 år

Den 2. juni fremsatte Danielsen 2 aps - hovedaktionær i Jobindex A/S - et frivilligt ureguleret offentligt tilbud om at købe aktier i Jobindex A/S til en kurs på 1900 kr. pr. aktie og samtidigt søgte om sletning fra optagelse til handel på First North.

Tilbuddet er nu udløbet, og der har været god interesse for at benytte sig af købstilbuddet. På tilbudsperiodens 18. og 19. dag har Danielsen købt 1863 og 1133 aktier. Danielsen har dermed i alt købt 46.687 aktier og ejer dermed 96% af aktierne i Jobindex A/S.

Mange af aktionærerne har valgt at beholde deres aktier, ligesom der har været aktionærer, der har benyttet sig af lejligheden til at sælge en del af deres aktier. I alt har ca. 400 af de oprindelige ca. 700 aktionærer valgt at beholde aktier i Jobindex A/S efter sletningen fra optagelse til handel på First North.

Baggrund

Jobindex blev optaget til handel på First North børsen den 29. juni 2007. Formålet med at lade aktierne handle på First North var at markere Jobindex som en troværdig, betydningsfuld og stabil aktør og samarbejdspartner på jobmarkedet. Optagelsen på First North markedspladsen har været en succes, og målet er nået: Jobindex er en meget veletableret og solid virksomhed, ikke blot på sit eget marked og i sin egen industri, men også sammenlignet med andre brancher.

Jobindex har i mange år ikke aktivt brugt kapitalmarkedet på First North og forventer ikke at gøre dette i en længere periode fremover. Samtidigt er kravene til dokumentation og regelsættet forøget markant, og det er blevet mindre attraktivt at udstede medarbejderaktier. Det betyder stadigt stigende kompleksitet og omkostninger, samtidig med at fordelene er blevet mindre.

Målene er nået

"Vi har været utroligt glade for at være optaget til handel på First North i 16 år", siger Kaare Danielsen, stifter og direktør i Jobindex A/S. "Vi har nået alle de mål vi satte, da beslutningen om at lade vores aktier handle på First North blev truffet."

Om værdiskabelsen for investorer i den tid, Jobindex har været optaget til handel på First North, siger han: "Den investor, der købte aktier ved introduktionen i juni 2007, og som sælger dem i forbindelse med sletningen, har inklusive udbytter opnået en femdobling af værdien; det svarer til 13% om året i gennemsnit i de 16 år."

Fremtiden

Nasdaq udstedte den 23. juni 2023 en meddelelse om at Jobindex A/S ville blive slettet fra handel som følge af selskabets anmodning om sletning, og at sidste dag for handel med Jobindex A/S aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark ville blive den 30. juni 2023.

Dermed er en epoke slut for Jobindex A/S. Men selskabet står stadig stærkt, og ca. 400 af de ca. 700 aktionærer har valgt at fortsætte som aktionærer i selskabet. Selskabet vil fortsat betale udbytte, og vil etablere en ordning så man kan sælge aktier i forbindelse med den årlige generalforsamling.

"Jobindex står stærkt, og sletningen fra optagelse til handel på First North betyder ikke ændringer for Jobindex-virksomhedernes kunder, brugere eller medarbejdere eller for koncernen som helhed. Det er en forenkling i tråd med de mange andre tilsvarende initiativer, vi løbende tager", slutter Kaare Danielsen.

Yderligere oplysninger

Direktør Kaare Danielsen, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk

Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, email jakob.tolstrup@cwicf.com

Vedhæftet fil

Aktiehandel tilbud 2023 juni 30