30 nov: MEDDELELSE NR. 136
30 nov: Ordinært repræsentantskabsmøde i Danish Crown Koncernen
30-11-2016 09:59:26

Salgsfrigivelse af ny avanceret celleanalysator, Xcyto® 10

Relateret indhold
18 sep - 
Tirsdagens aktier: Pandora mistede lidt af pusten i grø..
18 sep - 
Chemometec/CEO: Vi kommer til at bruge penge på markeds..
18 sep - 
Aktier/middag: Pandora banket op af italienske rygter
Relateret debat
21 sep - 
Jamenvi ender da i 80 idag!
21 sep - 
Det er sku'godt vi har dig Mads. Selv jeg var ved at mi..
21 sep - 
Smed min trader port i 80`erne og er nu begyndt at saml..

Allerød, 2016-11-30 09:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

 

ChemoMetec A/S frigiver i dag et nyt analyseinstrument til salg i et snævert geografisk og kundemæssigt segment.

Instrumentet markedsføres under navnet Xcyto® 10 og den tilhørende software pakke har fået navnet Xcyto® 10 View™.

Xcyto® 10  er en avanceret, billedbaseret celleanalysator, som kan analysere eukaryote celler fra fx  pattedyr, fugle, insekter og gær. Der kan analyseres mere end 10 forskellige markører/parametre ad gangen med stor følsomhed og stor præcision. Er der tale om celler i suspension, skal der til analysen anvendes et engangs-analysekammer. Dette kammer leverer ChemoMetec (Xcyto® 10 Slide), men kunderne kan også anvende analysekamre fra andre leverandører.

Xcyto® 10  er en direkte konkurrent til flowcytometrene, der er baseret på en anden teknologi, hvor der måles, mens prøven er i bevægelse. I Xcyto® 10 anvendes kamerateknologi og der måles, mens prøven står stille. Xcyto® 10 er mindst lige så følsom som de bedste flowcytometre og derudover giver analysen detaljerede informationer om markørernes placering i cellen. Xcyto® 10 leveres som standard med to forskellige forstørrelser: x4 og x20. Der kan udvides til yderligere x40 og x60 forstørrelse.

Inden for flowcytometri findes et  konkurrerende produkt, som kombinerer billed- og flowteknologi, idet billederne optages, mens prøven bevæger sig. I modsætning til flere andre flowcytometre kan dette produkt ikke sortere celler. Slutkundeprisen for flowcytometret er i størrelsesordenen flere millioner kroner.

Slutkundeprisen på Xcyto® 10 er endnu ikke helt fastlagt, men den forventes at være i størrelsesordenen DKK 1-3 mio., afhængig af om der er tale om den fulde pakke eller en mindre pakke med software-låste funktioner.

Som udgangspunkt addresserer Xcyto® 10 produktet markedet for flowcytometri. Det totale marked for flowcytometri produkter estimeres til at udgøre omkring DKK 22 mia. i 2016. Med estimerede årlige vækstrater på 9-10% vurderes markedet i 2020 at udgøre mere end DKK 30 mia. Flowcytometermarkedet kan opdeles i delmarkeder ift. instrument, forbrugsvarer, reservedele og service. Markedet kan også yderligere opdeles ift. diagnostik, klinisk anvendelse og life science. Xcyto® 10 er primært rettet mod den del af high-end instrumentmarkedet, som ikke omfatter diagnostik og klinisk anvendelse, eftersom dette kræver myndighedsgodkendelser af instrumentet.

I praksis betyder dette, at salgsindsatsen for Xcyto® 10 primært rettes mod kunder inden for life science markedet - både offentlig og privat forskning - og primært til kunder, der normalt er købere af high-end flow cytometre.

Det mest interessante marked for Xcyto® 10 er imidlertid ikke flowcytometer-markedet. Det er derimod markedet for analyse af "adhærente" celler og specielt den del af dette marked, der ikke vedrører den såkaldte "High Content Screening". Af konkurrencemæssige hensyn har Selskabet ikke specifikt omtalt dette marked tidligere.

Ved anvendelse af flowcytometri skal prøven altid være i suspension ifm. målingen. Ved analyse af adhærente celler sidder disse fast på en overflade og er derfor ikke i suspension. Flowcytometre kan derfor ikke analysere på adhærente celler uden nedennævnte enzymatiske behandling. Men dette er Xcyto® 10 i stand til, idet instrumentet kan analysere celler direkte på deres vækstsubstrat,  fx et objektglas.

De fleste celletyper er såkaldte adhærente celler,  hvilket vil sige, de dyrkes bedst på faste overflader, som fx glasoverflader. Når sådanne celler skal analyses i et flowcytometer er det nødvendigt først at tilsætte et enzym til cellerne, som får cellerne til at løsne sig fra den faste overflade og blive kugleformede suspensionsceller, som så kan suges ind i flowcytometret og analyseres der. Imidlertid er der flere ulemper ved en sådan enzymbehandling:

 1. Enzymbehandlingen kan forstyrre cellens fysiologi (homeostasis), fx ved at kløve membran-proteiner, som igen kan medføre en dysregulering af gener og proteiner, hvilket igen kan resultere i fysiologiske ændringer af cellen. Dette kan invalidere analysen og føre til fejlfortolkning af forsøgsdata. 

 2. Enzymbehandlingen kan klippe overfladeproteiner i stykker, hvilket kan invalidere en efterfølgende kvantificering af netop sådanne proteiner.

 • Vigtig information går tabt, når enzymbehandlingen får de adhærente celler til at slippe den faste overflade og "runde op" til en kugleformet celle i suspension. De adhærente celler vokser naturligt med meget irregulære former og er typisk meget flade. Før enzymbehandlingen kan de originale strukturer observeres inde i selve cellen, men når cellen runder op efter en enzymbehandling bliver mange af disse strukturer sværere at identificere korrekt.

 • I forbindelse med håndtering af prøven, herunder indfarvning og vask, er det meget hurtigere og nemmere at udføre de enkelte trin, når cellerne er immobiliseret på en fast overflade. Især vasketrin, som der ofte foretages mange af ifm. prøveforberedelsen, er betydeligt lettere, eftersom celler, der ikke er i suspension, heller ikke skal centrifugeres ved hver vask. Det er endvidere betydeligt simplere at automatisere indfarvningen af immobiliserede celler.

 • På denne baggrund er det Selskabets vurdering, at der et stort uforløst behov for at kunne analysere adhærente celler fremfor celler i suspension. Imidlertid er der efter Selskabets overbevisning ikke produkter på markedet, der opfylder dette behov tilstrækkeligt godt. Et succesfuldt produkt skal kunne levere analyser med samme præcision og følsomhed, som modsvarer de korresponderende flowcytometer-analyser. Desuden skal analysen foregå hurtigt og nemt, ligesom antallet af analyserede celler skal være på niveau med flowcytometrenes for at give en tilstrækkelig god statistik. Selskabet er ikke bekendt med konkurrerende produkter, der som Xcyto® 10, kan løse brugerens analytiske udfordringer tilfredsstillende i forbindelse med analyse af adhærente celler.

  Xcyto® 10 er primært designet til at kunne udføre analyser på adhærente celler. Den største udfordring har ikke kun været at udvikle et mikroskop, der er i stand til at optage kvalitetsbilleder af adhærente celler med såvel lav som høj forstørrelse. Ligeså vigtigt har det været at udvikle specifikke, fluorescerende indfarvningsteknikker, som fremhæver cellernes udbredelse, eftersom cellernes periferi er særdeles vanskelige at gøre synlige med almindelige lysmikroskopiske teknikker. Sidst, men ikke mindst, er der anvendt mange ressourcer på at udvikle software-algoritmer, der automatisk kan identificere og markere de enkelte celler og deres udbredelse.

  For så vidt angår adhærente celler, addresseres med Xcyto® 10 et marked, der i øjeblikket er relavativt beskedent, primært som følge af manglen på relevante produkter. Selskabet vurderer dog, at det potentielle marked er stort og på niveau med flowcytometer-markedet. Udnyttelsen af markedspotentialet forventes dog at tage flere år - selv med et godt produkt og en veldreven salgsmaskine.

  I de næste måneder vil de kommercielle aktiviteter primært iværksættes med samarbejdspartnere og udvalgte potentielle kunder i nærområdet, primært Danmark. Dette forløb betragtes som en vigtig proces, hvor feedback fra potentielle kunder, sælgere og produktspecialister assimileres af organisationen og ultimativt udmøntes i en forbedring/optimering af software, procedurer og salg/markedsføring. Der vil i perioden ikke blive gennemført nogen udbredt markedsføring af det nye produkt, hverken på internettet eller i fagblade, og ej heller på Selskabets hjemmeside.

  Der er indtil videre indleveret to patentansøgninger på Xcyto® 10 teknologien, og endnu en patentansøgning forventes at blive indleveret i løbet af 2016.

  Det er usikkert, hvor meget Xcyto® 10 kommer til at bidrage med til omsætningen i indeværende finansår. Selskabet fastholder forventningerne til såvel omsætning som EBITDA.

  Yderligere oplysninger

  Administrerende direktør (CEO) Michael Eising, ChemoMetec A/S,

  Telefon: (+45) 4813 1020

   

  Om ChemoMetec A/S

  ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

  ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

  Opret kommentar

  Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
  18 sep
  CHEMM
  På trods af at markedet i celleterapi kun lige er startet, så banker Chemometecs salg allerede op.  ..
  5
  19 sep
  CHEMM
  du kan kalde hvad du vil .. det er en rent gang hyppen fra thenote .. manden er langt i aktien .. he..
  4
  18 sep
  CHEMM
  Så er vi igang:   Der blev ikke solgt Xcyto 5 og Xcyto 10 produkter i 2017/18, men det første instr..
  4
  21 sep
  CHEMM
  Der skal meget højere salg til for at forsvare den meget høje kurs. De kan selvfølgelig få gang i s..
  3
  20 sep
  CHEMM
  Fint, du også betegner Ambu som fornylig havde en P/E på tæt på 200 (prisen for en krones indtjening..
  3
  19 sep
  CHEMM
  Lillefyr .. der sidder mange fhv. uerfarne aktieejere derude. Og sådan som aktien kastes rundt, så e..
  3
  18 sep
  CHEMM
  Aktier går op og ned. 12 måneder = kurs 200   mvh TheNote
  3
  20 sep
  CHEMM
  Udtrykket en defensiv aktie har ikke noget med en akties individuelle præstation at gøre. Der kan ak..
  2
  19 sep
  CHEMM
  Så er det godt, at du lillefyr ikke behøver at købe aktien. Det er ganske frivilligt og på eget ansv..
  2
  19 sep
  CHEMM
  PE fortsat alt for højt baseret på allerseneste regnskab. Lave vækstforventninger for 2018/2019. Bob..
  2

  Danske: Moody's ser risiko for sænkning af kreditvurderingen - NY

  21-09-2018 15:14:23
  Moody's Investors Service er gået i gang med at kigge kreditvurderingen af Danske Bank efter i sømmene og forudser, at der er risiko for en nedjustering. Det oplyser ratinginstituttet fredag, hvor udsigten for Danske Banks kreditvurdering er sænket til "negativ" fra "stabil".Ændringen kommer, efter at banken har offentliggjort rapporten om hvidvask i sin estiske filial tidligere på ugen, skriver M..

  Mærsk/Sydbank: Fundamentaler peger ikke mod gode fragtrater

  21-09-2018 11:08:55
  Efter en periode med overvejende positiv udvikling i fragtraterne er rateindekset Shanghai Containerized Fright Index, SCFI, nu faldet tre uger i træk. Den negative udvikling stopper dog ikke nødvendigvis her, vurderer senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank, der dækker A.P. Møller-Mærsk. - Nu har vi set tre uger i træk, så det er lidt en trend, men ellers er der stor udsving i de her ugentlig..

  Aktier/tendens: Danske Bank trækker overskrifter i ventet grønt marked

  21-09-2018 08:04:56
  Danske Bank kan fredag komme under investorernes kritiske lup, efter at flere danske aviser endnu engang har banken og undersøgelsen af dens rolle i hvidvasksagen som forsidestof.Børsen kan berette, at selskabet Deminor, der er ekspert i gruppesøgsmål, vil forsøge at samle opbakning blandt aktionærerne til en ny granskning af hvidvasksagen. I Jyllands-Posten Erhverv mener flere eksperter, at det e..

  Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
  1
  Hold på hat og briller: Wall Street kan blive ramt af udsving fredag
  2
  Vestas-kunde dropper vindmølleprojekt på 600 megawatt
  3
  NKT/Jyske: Milliardprojekt nærmer sig - kursmålet løftes - NY
  4
  Vestas/Sydbank: Venter stærk kvartalsafslutning på ordrefronten
  5
  Fredagens aktier: Grønt firkløver trak C25 op trods fald i Danske Bank

  Relaterede aktiekurser

  ChemoMetec A/S 78,80 0,3% Stigning i aktiekurs
  ChemoMetec Ord Shs 78,80 0,3% Stigning i aktiekurs

  Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

  Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
  Aktieinformation leveres af Morningstar.
  Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
   
  22. september 2018 09:04:23
  (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
  Version: LiveBranchBuild_20180919.1 - EUROWEB7 - 2018-09-22 09:04:23 - 2018-09-22 09:04:23 - 1 - Website: OKAY