11 maj: Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 84,1 kr. pr. ..
11 maj: Finanskalender 2017 – opdatering
11-05-2017 08:59:00

Tocifret omsætningsvækst og nyt medlem af Xcyto- familien på vej

Relateret indhold
18 sep - 
Tirsdagens aktier: Pandora mistede lidt af pusten i grø..
18 sep - 
Chemometec/CEO: Vi kommer til at bruge penge på markeds..
18 sep - 
Aktier/middag: Pandora banket op af italienske rygter
Relateret debat
24 sep - 
Du mener ikke at der er mulighed for at den sniger sig ..
24 sep - 
Forstår, nhjaaae, det gør jeg så nok ikke, men det er u..
24 sep - 
Jefferies er der altid når kursen skal presses nedad 😎

Allerød, 2017-05-11 08:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

ChemoMetec har fortsat fremdriften i 3. kvartal af regnskabsåret 2016/17 og realiserede en omsætning på DKK 24,2 mio., svarende til en omsætningsvækst på 12% i forhold til samme kvartal forrige regnskabsår. Væksten er drevet af et øget salg af instrumenter i Europa og Asien samt et generelt højere salg af forbrugsvarer. På baggrund af markeds-feedback udføres der løbende produkttilretninger på Xcyto 10. Udviklingen af en neddroslet version af Xcyto 10 – benævnt Xcyto 5 – er igangsat.

Hovedpunkter

 • Den samlede omsætning i 3. kvartal af regnskabsåret steg med 12% sammenlignet med samme kvartal forrige regnskabsår.

 • Omsætningen af analyseinstrumenter steg i kvartalet med 11%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 13%.

 • Markant fremgang i Asien, hvilket er årsagen til, at segmentet ”Øvrige” hvori Asien indgår, vokser med 45% sammenlignet med samme kvartal forrige år.

 • Selskabet har i 3. kvartal af regnskabsåret 2016/17 realiseret et EBITDA på DKK 5,4 mio.

 • Der foretages løbende produkttilretninger på Xcyto 10. Produktet forventes klar til intensiveret salg og markedsføring ultimo 2017

 • Udviklingen af Xcyto 5, som er en neddroslet version af Xcyto 10, er igangsat. Forventet salgsfrigivelse ultimo 2017.

Udvikling i omsætning, resultat og øvrig drift

Omsætningen i 3. kvartal af regnskabsåret 2016/17 steg 12% i forhold til samme kvartal forrige regnskabsår, idet omsætningen blev på i alt DKK 24,2 mio. mod DKK 21,6 mio. forrige år. Omsætningsvæksten skyldes primært en betydelig fremgang i instrumentsalget i Europa og i segmentet ”Øvrige”, som primært dækker Asien, mens der noteres en mindre tilbagegang på det amerikanske marked. En overordnet vækst på 13% i salget af forbrugsvarer bidrager også positivt til omsætningsvæksten. 

På instrumentsiden er fremgangen bredt funderet på NucleoCounter instrumenterne. Målt på omsætning er NC-200 det vigtigste produkt, og salget heraf udgør 78% af den samlede instrumentomsætning i kvartalet. Salget af forbrugsvarer til  NC-200 er i kvartalet vokset med 60% i forhold til forrige regnskabsår. Afsætningen af NC-200 produkter går især godt til farma- og biotekselskaber, der udvikler behandlinger af kræftsygdomme vha. stamcelleterapi.

ChemoMetecs omsætning fordelt på produktgrupper og geografi i 3. kvartal af regnskabsåret 2016/17 fremgår af nedenstående oversigt:

Omsætningens fordeling på segmenter, 3. kvartal 

(mio. DKK)

Danmark

Europa

USA/Canada

Øvrige

Q3 16/17 

  I alt

Q3 15/16

    I alt

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenter

                   0,1

                   5,7

                   5,1

                   2,6

                13,5

                 11,9

Forbrugsartikler

                   0,7

                   3,6

                   4,0

                   1,4

                  9,7

                   8,8

Andet

                    -  

                   0,6

                   0,2

                   0,2

                  1,0

                   0,9

 

 

 

 

 

 

 

I alt

                  0,8

                  9,9

                  9,3

                  4,2

                24,2

                 21,6

Xcyto 10 – kommercielle aktiviteter

Xcyto 10 instrumentet er blevet fremvist på en laboratoriemesse i Paris i slutningen af marts 2017. Der blev udvist stor interesse omkring den nye celleanalysator. På selskabets messestand uddeltes en Xcyto 10 brochure, som i øjeblikket også er tilgængelig på selskabets hjemmeside (https://chemometec.com/private_files/Xcyto10.pdf).

På standen blev der spurgt ind til produktets specifikationer og naturligvis var prisen også et område, der interesserede de potentielle kunder. Hovedformålet med at medbringe Xcyto 10 på messen var ikke at generere kundeemner, men snarere at få kundefeedback – specielt omkring software, applikationer og pris. Sammenholdt med feedback fra afprøvningerne gav Paris-messen værdifulde informationer i forhold til såvel produktets fordele som mangler. En af hovedkonklusionerne var, at produktet er investeringstungt i relation til opnå en hurtig penetrering af markedet. En anden konklusion var, at produktet stadig har visse mangler, specielt på software-siden, og disse mangler skal udbedres, før det er hensigtsmæssigt at intensivere salgsindsatsen for Xcyto. Dette er, som omtalt i den seneste årsrapport, helt som forventet, og derfor har dette års guidance heller ikke indeholdt betydelige bidrag fra salg af Xcyto 10 produkter.

Prisen på Xcyto 10 er i størrelsesordenen DKK 2 mio., hvilket uanset kundetype anses for at være en relativ stor investering. Som følge heraf forventes det også, at de fleste salg først vil gennemføres efter indledningsvist et afprøvningsforløb og derefter en proces omkring kapitalfremskaffelsen. Nogle kunder – især inden for den akademiske verden – vil typisk tilvejebringe kapital til køb af Xcyto 10 via ansøgninger om fondsmidler og lignende, mens private selskaber i højere grad vil finansiere indkøbet via bevillinger fra næste års budget.

Ledelsen har igangsat udviklingen af en neddroslet og prisbillig version af Xcyto 10, som forventes at få en væsentlig hurtigere indtrængningstid på markedet og en kortere salgsproces. Det nye produkt har fået navnet Xcyto 5 og produktionsomkostningerne for dette produkt må højst udgøre 35% af de tilsvarende omkostninger for Xcyto 10. Xcyto 5 og Xcyto 10 forventes at udgøre en stærk markedsføringsmæssig konstellation.

Produktudvikling

Xcyto 10

Der har fortsat været stor aktivitet omkring færdiggørelsen af Xcyto 10. Det drejer sig specielt om udvikling af nye features og tilretninger af algoritmer/applikationer i software, baseret på feedback fra markedet. Eksempelvis er der udviklet automatiske algoritmer, der kan segmentere adhærente celler og identificere cellekerner og andre komponenter i cellerne. Der resterer stadig enkelte produkttilpasninger inden produktet er klar til et intensiveret salg og markedsføring – formentlig ultimo 2017. Indtil da vil R&D, kundesupport og salg i forening "håndbære" produktet rundt til potentielle kunder, både med henblik på salg, men også med henblik på at få så megen kunde-feedback som muligt.

Xcyto 5

Som omtalt i seneste halvårsrapport har selskabet påbegyndt udviklingen af et nyt produkt. Dette produkt har fået navnet Xcyto 5 og som navnet antyder, er der tale om en neddroslet variant af Xcyto 10. Produktet er tænkt som en prisbillig konkurrent til benchtop flowcytometrene. Produktudviklingen blev påbegyndt for få måneder siden, men den er allerede så langt fremme, at proof-of-concept er etableret. Principper og software leveres direkte fra Xcyto 10 produktet. På nuværende tidspunkt er en prototype ved at blive fremstillet. Produktet forventes klar til salg ultimo 2017, og det vil blive markedsført som en del af Xcyto produktpaletten.

NucleoCounter NC-High

Eftersom udviklingsafdelingen primært har fokuseret på udviklingen af Xcyto 5 samt færdigudviklingen af Xcyto 10, er udviklingsaktiviteterne for NucleoCounter NC-High blevet reduceret betragteligt og denne prioritering har naturligvis også en betydning for, hvornår produktet forventes færdigudviklet. Produktet forventes klar til salg tidligst ultimo 2018.

IPR og licensaftaler

ChemoMetec er ved udgangen af kvartalet ikke bekendt med nye indsigelsessager mod selskabets patenter. Som nævnt i halvårsrapporten 2016/17 har ChemoMetec indleveret et svar på indsigers anke mod den afgørelse, der er truffet i den verserende indsigelsessag ved den europæiske patentmyndighed. Et for ChemoMetec negativt udfald af indsigelsessagen har ingen negativ økonomisk betydning, da patentet ikke vedrører et markedsområde for selskabet. ChemoMetec råder ved udgangen af kvartalet over 19 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 67 patenter i udvalgte lande, herunder 18 i USA.

Forventningerne til 2016/17

ChemoMetec fastholder forventningerne til regnskabsåret 2016/17 om en omsætning i intervallet DKK 90-100 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 15-25 mio.

 

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør (CEO) Michael Eising, ChemoMetec A/S,

Telefon: (+45) 4813 1020

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
18 sep
CHEMM
På trods af at markedet i celleterapi kun lige er startet, så banker Chemometecs salg allerede op.  ..
5
19 sep
CHEMM
du kan kalde hvad du vil .. det er en rent gang hyppen fra thenote .. manden er langt i aktien .. he..
4
18 sep
CHEMM
Så er vi igang:   Der blev ikke solgt Xcyto 5 og Xcyto 10 produkter i 2017/18, men det første instr..
4
21 sep
CHEMM
Der skal meget højere salg til for at forsvare den meget høje kurs. De kan selvfølgelig få gang i s..
3
20 sep
CHEMM
Fint, du også betegner Ambu som fornylig havde en P/E på tæt på 200 (prisen for en krones indtjening..
3
19 sep
CHEMM
Lillefyr .. der sidder mange fhv. uerfarne aktieejere derude. Og sådan som aktien kastes rundt, så e..
3
18 sep
CHEMM
Aktier går op og ned. 12 måneder = kurs 200   mvh TheNote
3
20 sep
CHEMM
Udtrykket en defensiv aktie har ikke noget med en akties individuelle præstation at gøre. Der kan ak..
2
19 sep
CHEMM
Så er det godt, at du lillefyr ikke behøver at købe aktien. Det er ganske frivilligt og på eget ansv..
2
19 sep
CHEMM
PE fortsat alt for højt baseret på allerseneste regnskab. Lave vækstforventninger for 2018/2019. Bob..
2

Alm. Brand og Topdanmark hæves til "køb" af Danske Markets - NY

24-09-2018 10:03:34
Danske Markets hæver anbefalingen af aktierne i de to forsikringsselskaber Alm. Brand og Topdanmark.I begge tilfælde er anbefalingen hævet til "køb" fra tidligere "hold", fremgår det af Bloomberg News. Kursmålet for Topdanmark-aktien er justeret op til 320 kr. fra før 300 kr., mens 12-måneders kursmålet for Alm. Brands aktie er fastholdt på 64 kr. Danske Markets gentager i øvrigt en købsanbefaling..

Aktier/tendens: Mærsk og Coloplast i fokus midt i handelskonflikt

24-09-2018 08:26:39
Coloplast og Mærsk kan komme i rampelyset mandag morgen, hvor de fortsatte handelsstridigheder mellem USA og Kina også vil være et af dagens store samtaleemner efter nye tariffer og en kinesisk afvisning af at deltage i nye handelsforhandlinger.Det tyder også på, at de danske eliteaktier skal en tur ned mandag morgen, hvor markedet igen er præget af den seneste udvikling i handelsstriden mellem US..

Danske: Moody's ser risiko for sænkning af kreditvurderingen - NY

21-09-2018 15:14:23
Moody's Investors Service er gået i gang med at kigge kreditvurderingen af Danske Bank efter i sømmene og forudser, at der er risiko for en nedjustering. Det oplyser ratinginstituttet fredag, hvor udsigten for Danske Banks kreditvurdering er sænket til "negativ" fra "stabil".Ændringen kommer, efter at banken har offentliggjort rapporten om hvidvask i sin estiske filial tidligere på ugen, skriver M..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Danske Bank-investorer sætter aktien på vippen - citat
2
ECB/Nordea: Markedet gearer op til et høgeagtigt skift
3
Danske Bank er millimeter fra at udpege ny topchef - citat
4
Aktier/tendens: Mærsk og Coloplast i fokus midt i handelskonflikt
5
Aktier/middag: Ambu og Danske ryger til bunds i nervøst aktiemarked

Relaterede aktiekurser

ChemoMetec A/S 77,40 -1,8% Fald i aktiekurs
ChemoMetec Ord Shs 77,40 -1,8% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
25. september 2018 01:35:11
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180919.1 - EUROWEB7 - 2018-09-25 01:35:11 - 2018-09-25 01:35:11 - 1 - Website: OKAY