25 aug: Genmab: Darzalex står på spring til kæmpe marked
25 aug: Tyskland: Væksten som ventet i andet kvartal
25-08-2017 07:54:26

Bavarian Nordic offentliggør regnskab for første halvår 2017

Relateret indhold
21 sep - 
Aktier/åbning: Danske Bank skraber bunden i positivt el..
19 sep - 
Aktier/åbning: Danske og Borgen falder efter hvidvaskko..
19 sep - 
Aktier/tendens: Danske Bank og Mærsk stjæler billedet
Relateret debat
21 sep - 
Jeg mangler det, at det ikke kun er Bavarian Nordic der..
21 sep - 
Ja fase 2 RSV var OK, men ikke voldsomt imponerende. Hv..
21 sep - 
Jamen, Fase2 var RSV var godt. Hvad mangler så for fase..

KØBENHAVN, Danmark, 25. august 2017 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår 2017 samt finanskalender for 2018. Herunder er et resumé af de finansielle resultater for perioden samt fremskridt for det seneste kvartal. Den fuldstændige rapport er vedhæftet som pdf-fil og kan desuden findes på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com.

Seneste højdepunkter  

 • I juli udvidede Bavarian Nordic og Janssen samarbejdet med indgåelsen af en yderligere global licens- og samarbejdsaftale med en værdi af op til USD 879 mio., der giver Janssen eneret til Bavarian Nordics MVA-BN® teknologi inden for yderligere to vaccineudviklingsprogrammer mod hepatitis B (HBV) og hiv type 1 (HIV-1). Selskaberne samarbejder nu omkring fire produktkandidater, der alle kombinerer Bavarian Nordics MVA-BN teknologi med Janssens AdVac® teknologi.

 • Som led i licensaftalen har Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (JJDC) tegnet 512.102 nye aktier i Bavarian Nordic via en rettet emission, der har givet selskabet et bruttoprovenu på DKK 207,5 mio. Efterfølgende har Bavarian Nordic modtaget en storaktionærmeddelelse fra JJDC, der nu ejer 5,77% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Bavarian Nordic.

 • I juni blev positive toplinjeresultater fra et fase 2 forsøg i 421 forsøgspersoner med selskabets universelle RSV-vaccinekandidat rapporteret, som viste, at vaccinen både var veltolereret og immunogen ved begge dosisniveauer. Forsøget bekræftede hypotesen om, at MVA-BN RSV er den første vaccinekandidat, der kan fremkalde et bredt og stærkt immunrespons mod fem forskellige RSV antigener efter en enkelt vaccination. Forsøgspersoner, der modtog blot en enkelt vaccination, vil blive vaccineret med en booster senere på året, og vil blive fulgt i endnu en RSV sæson med henblik på at kortlægge immunresponserne efter 12 måneder, samt for at måle effekten af en booster-vaccination.

 • I juni offentliggjorde den amerikanske regering deres hensigt til at tildele Bavarian Nordic en eksklusiv kontrakt på indkøb af frysetørret IMVAMUNE® koppevaccine. Efterfølgende fremsendte regeringen det konkrete udbudsmateriale ("request for proposal") til Bavarian Nordic. Den endelige kontrakt afventer afsluttende forhandlinger, og ventes tildelt inden årets udgang.

 • I juni modtog Bavarian Nordic en ordre fra de svenske sundhedsmyndigheder på 35.000 doser IMVANEX®. Aftalen rummer en option på indkøb af yderligere 100.000 doser.

 • I juni opdaterede selskabet den forventede tidsplan for PROSPECT (fase 3) forsøget med PROSTVAC, og forventer nu, at den tredje interimanalyse finder sted i september 2017 samt at de endelige resultater foreligger i fjerde kvartal 2017.

 • På baggrund af de nuværende, godkendte samt mulige kommende behandlingsmuligheder, har selskabet besluttet at flytte det igangværende forsøg med CV301 ind i førstelinjebehandlingen (vedligeholdelsesbehandling) af ikke-småcellet lungekræft, hvor checkpoint-hæmmere nu er godkendt og til rådighed. Efter aftale med de regulatoriske myndigheder vil det randomiserede fase 2 forsøg rekruttere 176 patienter, som vil modtage KEYTRUDA® (pembrolizumab) som standardbehandling, enten som monoterapi, eller i kombination med CV301.

 • I maj blev Tommi Kainu, M.D., ph.d. udnævnt til Executive Vice President og Chief Business Officer. Han tiltrådte stillingen den 1. juli 2017.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: "Vi er stolte af de resultater, vi har opnået på det seneste, og det fremskridt, der har været såvel i vores egenudviklede pipeline, som med vores partnere. Med de nylige, positive resultater for RSV-vaccinen, øget klarhed omkring fremtidige IMVAMUNE-kontrakter og udvidelsen af vores partnerskaber, er det klart, at potentialet for vores teknologiplatform kun netop er begyndt at blive indfriet. I vores venten på endelige resultater for PROSTVAC senere i år, har vi fået alle brikker på plads med henblik på at sikre selskabets fremtidige succes, uafhængigt af enkeltprojekter. Selskabets unikke profil og vores platform vil være til fremtidig gavn for patienter inden for en lang række sygdomsområder."

Finansielle resultater

Omsætningen i første halvår 2017 stammede hovedsageligt fra salget af IMVAMUNE bulk vaccine til den amerikanske regering, og var i overensstemmelse med selskabets forventninger. Der var ingen omsætning fra IMVAMUNE bulk vaccine i den samme periode i 2016.

 

DKK mio.

 

6m 2017 6m 2016
Omsætning 595 139
EBIT 99 (207)
Kapitalberedskab ved periodens udgang 2.704 1.894

Forventninger til 2017

Bavarian Nordic fastholder forventningerne til det økonomiske resultat for 2017 som meddelt den 27. juli 2017, hvor forventningerne til kapitalberedskabet ved årets udgang blev forhøjet fra ca. DKK 2.400 mio. til ca. DKK 2.600 mio. efter indgåelsen af en ny licens- og samarbejdsaftale med Janssen. Omsætningen vil hovedsageligt hidrøre fra salg af IMVAMUNE bulkvaccine til den amerikanske regering, men også fra indtægtsførelse af forudbetalingen vedrørende PROSTVAC, hvilket afhænger af, at der foreligger toplinjeresultater fra PROSPECT (fase 3) forsøget i andet halvår 2017. For uddybende forudsætninger, se venligst årsrapporten for 2016.

2017E

DKK mio.
Omsætning 1.300
EBIT 350
Kapitalberedskab ved årets udgang * 2.600

* Kapitalberedskabet udgøres af likvide beholdninger, investering i værdipapirer samt uudnyttede kreditfaciliteter. Dette inkluderer et lån uden sikkerhedsstillelse på EUR 50 mio. fra den Europæiske Investeringsbank, som selskabet forventer at trække på i andet halvår 2017.

Webcast og telefonkonference

Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere halvårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Dial-in numre er: Danmark: +45 32 71 16 60, UK: +44 (0) 20 3427 1911, USA: +1 646 254 3364. Deltagerkode er 7659153. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen samt downloade den tilhørende præsentation på https://www.bavarian-nordic.com/investor/events.aspx?event=5050.

Kapitalmarkedsdag

Bavarian Nordic afholder kapitalmarkedsdag for investorer og analytikere torsdag den 21. september 2017 i New York City. Her vil selskabets ledelse, samarbejdspartnere fra National Cancer Institute og førende læger inden for kræftforskning og infektionssygdomme give præsentationer om selskabets forretning og fremtidige planer og muligheder.

For tilmelding og yderligere information, se www.bavarian-nordic.com/cmd. 

Finanskalender for 2018

Datoerne for offentliggørelse af selskabets finansielle rapporter samt den ordinære generalforsamling i 2018 er blevet fastlagt som følger:

12. marts 2018 Årsrapport 2017
17. april 2018 Ordinær generalforsamling
24. maj 2018 Delårsrapport (Q1) for 3 måneder (1. januar-31. marts 2018)
16. august 2018 Delårsrapport (Q2) for 6 måneder (1. januar-30. juni 2018)
9. november 2018 Delårsrapport (Q3) for 9 måneder (1. januar-30. september 2018)

I henhold til §12 i selskabets vedtægter henledes opmærksomheden på, at fristen for aktionærer til indgivelse af ønsker om optagelse af et bestemt emne til behandling på den ordinære generalforsamling, er onsdag den 7. marts 2018.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancer-immunterapier og vacciner mod infektionssygdomme baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske stat samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. I strategisk partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebola-vaccine, samt vacciner til behandling af HPV, HBV og HIV. Bavarian Nordic har desuden i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen

Vice President Investor Relations

Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 25 / 2017

2017-25-da

Interim Report H1 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bavarian Nordic A/S via Globenewswire

Vedhæftet fil 1: 2017-25-da.pdf
Vedhæftet fil 2: Interim Report H1 2017.pdf

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
16 sep
BAVA
Bava var sat op til en næsten perfekt IHS, der ville sende den op i ca. 225.   Men så kommer der lig..
14
15 sep
BAVA
Hvilken af de to links forklarer, at Bavarian faldt 6%? Er det fordi de fik et nyt patent, eller er ..
13
17 sep
BAVA
dette er en delvis gentagelse af mit indlæg fra weekenden Min tilgang til den er at jeg ikke forstå..
12
15 sep
BAVA
Baronen, du forklarer faktisk aldrig noget som helst. Du er mavefornemmelser og gætterier. Nul forkl..
11
15 sep
BAVA
Her er lidt nyt der er dukket op på min radar de sidste dage, lige så det ikke altsammen er fokusere..
10
19 sep
BAVA
Hej alle, Nu er videoen oppe fra Investordagen i går. Den kan ses her: https://getvisualtv.net..
9
16 sep
BAVA
Jeg tror ikke på shorterne kan købe sig til en negativ rapport fra Kemp. De har bare været negativ h..
8
21 sep
BAVA
Det er ikke så svært at finde grunden. Rigtig ofte vinder hedgefondene på deres shorts. Nogle gange ..
7
18 sep
BAVA
Hvad med om moderator bare sletter hele tråden! Den er jo kun startet for at skabe splid!
6
15 sep
BAVA
Jeg arbejder selv i en virksomhed der bruger meget tid og penge på patenter, 1,5 år er småting i den..
6

Danske: Moody's ser risiko for sænkning af kreditvurderingen - NY

21-09-2018 15:14:23
Moody's Investors Service er gået i gang med at kigge kreditvurderingen af Danske Bank efter i sømmene og forudser, at der er risiko for en nedjustering. Det oplyser ratinginstituttet fredag, hvor udsigten for Danske Banks kreditvurdering er sænket til "negativ" fra "stabil".Ændringen kommer, efter at banken har offentliggjort rapporten om hvidvask i sin estiske filial tidligere på ugen, skriver M..

Mærsk/Sydbank: Fundamentaler peger ikke mod gode fragtrater

21-09-2018 11:08:55
Efter en periode med overvejende positiv udvikling i fragtraterne er rateindekset Shanghai Containerized Fright Index, SCFI, nu faldet tre uger i træk. Den negative udvikling stopper dog ikke nødvendigvis her, vurderer senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank, der dækker A.P. Møller-Mærsk. - Nu har vi set tre uger i træk, så det er lidt en trend, men ellers er der stor udsving i de her ugentlig..

Aktier/tendens: Danske Bank trækker overskrifter i ventet grønt marked

21-09-2018 08:04:56
Danske Bank kan fredag komme under investorernes kritiske lup, efter at flere danske aviser endnu engang har banken og undersøgelsen af dens rolle i hvidvasksagen som forsidestof.Børsen kan berette, at selskabet Deminor, der er ekspert i gruppesøgsmål, vil forsøge at samle opbakning blandt aktionærerne til en ny granskning af hvidvasksagen. I Jyllands-Posten Erhverv mener flere eksperter, at det e..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Hold på hat og briller: Wall Street kan blive ramt af udsving fredag
2
Vestas-kunde dropper vindmølleprojekt på 600 megawatt
3
NKT/Jyske: Milliardprojekt nærmer sig - kursmålet løftes - NY
4
Vestas/Sydbank: Venter stærk kvartalsafslutning på ordrefronten
5
Aktier/tendens: Danske Bank trækker overskrifter i ventet grønt marked

Relaterede aktiekurser

Bavarian Nordic A/S 173,70 -0,1% Fald i aktiekurs
Bavarian Nordic Ord Shs 173,70 -0,1% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
22. september 2018 01:46:42
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180919.1 - EUROWEB7 - 2018-09-22 01:46:42 - 2018-09-22 01:46:42 - 1 - Website: OKAY