19 sep: Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 87,5 kr. pr. ..
19 sep: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
19-09-2017 08:30:00

Omsætningsvækst på 6% og nye produkter på vej

Relateret indhold
18 sep - 
Tirsdagens aktier: Pandora mistede lidt af pusten i grø..
18 sep - 
Chemometec/CEO: Vi kommer til at bruge penge på markeds..
18 sep - 
Aktier/middag: Pandora banket op af italienske rygter
Relateret debat
21 sep - 
Jamenvi ender da i 80 idag!
21 sep - 
Det er sku'godt vi har dig Mads. Selv jeg var ved at mi..
21 sep - 
Smed min trader port i 80`erne og er nu begyndt at saml..

Allerød, 2017-09-19 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

I 2016/17 har ChemoMetec arbejdet målrettet på to fronter – dels med udbygning af produktsortimentet dels med udvidelse og styrkelse af salgsorganisationen. Indsatsen på disse to områder sker parallelt og skal skabe grundlag for realiseringen af målet om øget vækst og indtjening i ChemoMetec. Omsætningen steg i 2016/17 med 6% i forhold til året før og udgjorde DKK 90,3 mio. Investeringen i produkter og organisation har medført en stigning i omkostningerne, hvilket indebærer, at flere års fremgang i indtjeningen som forventet blev afløst af en lidt lavere indtjening i 2016/17.

Vigtige nye produkter på vej til markedet

På produktsiden var den væsentligste begivenhed lanceringen i slutningen af 2016 af det nye high-end billedcytometer, Xcyto 10. Med Xcyto 10 tager ChemoMetec et vigtigt skridt ind på markedet for celleanalyse, hvor det nye instrument sætter en ny standard og er en direkte konkurrent til flowcytometrene, der er dominerende på det store marked for celleanalyse. Udviklingen af Xcyto 10 betyder også, at ChemoMetec nu har etableret en helt ny avanceret produktplatform, som fremover vil kunne anvendes til både udviklingen af nye medlemmer i Xcyto-familien og til videreudviklingen af ChemoMetecs produkter inden for celletælling. 

Egen salgsorganisation et vigtigt led i den fremtidige ekspansion

For nogle år siden tog ChemoMetec en vigtig beslutning om at opbygge sin egen salgsorganisation. Det skete efter vekslende succes med at drive salg gennem distributører og på basis af en overbevisning om, at ChemoMetecs fremtidige succes var afhængig af et mere effektivt salg af de stadig mere avancerede produkter. Opbygningen af egen salgsorganisation har været både udfordrende og omkostningskrævende for en mindre virksomhed som ChemoMetec, men med salgskontorer på de vigtigste markeder har ChemoMetec nu et godt udgangspunkt for salget af sine produkter, og det planlægges gradvist at øge antallet af kontorer i takt med, at det viser sig rentabelt.

”Med lanceringen af vores nye Xcyto-produkter ønsker vi at positionere ChemoMetec på det attraktive marked for celleanalyse. Det er en vigtig brik i vores strategi om at øge vækst og indtjening, og opbygningen af vores egen salgsorganisation skaber en effektiv platform for salget af vores stadig mere avancerede produkter. Samtidig vil vi selvfølgelig holde fokus på at fastholde væksten i salget af vores eksisterende produkter inden for celletælling. Her har vi i flere år opnået højere vækstrater end markedsvæksten, og vi ser fortsat et godt vækstpotentiale inden for denne del af vores forretning”, siger administrerende direktør Michael Eising.

Økonomiske resultater

 • ChemoMetecs omsætning blev i 2016/17 på DKK 90,3 mio. svarende til en stigning på 6% i forhold til 2015/16. Omsætningen har været stigende i alle regioner på nær i Danmark.

 • Omsætningen af analyseinstrumenter steg med 5%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 11%.

 • Driftsresultatet (EBITDA) blev på DKK 15,9 mio. mod DKK 22,6 mio. i 2015/16. Det lavere resultat kan tilskrives øgede omkostninger til opbygning af organisationen.

 • Årets resultat blev på DKK 7,5 mio. mod DKK 10,5 mio. i 2015/16.

 • Både omsætning, EBITDA og årets resultat ligger indenfor forventningerne.

Produktudvikling

 • ChemoMetec frigav i november 2016 sit nye high-end billedcytometer, Xcyto 10, til salg i et snævert segment. På basis af feed-back fra afprøvninger hos kunder er der efter frigivelsen til salg udviklet en række nye softwarefunktioner, og der er arbejdet intensivt på at forberede en bredere lancering af produktet.

 • ChemoMetec har endvidere igangsat udviklingen Xcyto 5, der er en reduceret variant af Xcyto 10. Udviklingen af Xcyto 5 er allerede langt fremme og forventes klar til salg i et markeds- og kundemæssigt snævert segment ultimo 2017.

 • I regnskabsåret blev der påbegyndt et udviklingsprojekt, der har til formål at foretage en opgradering af NC-200. Den nye celletæller vil blandt andet få et forbedret kamera, og softwaren vil blive baseret på Xcytos softwareplatform. NC-202, som er navnet på det nye produkt, har højere prioritet end det andet celletællingsinstrument, der er under udvikling, nemlig NC-High med høj analysekapacitet. NC-202 forventes frigivet til salg medio 2018.

 • Med lancering af de nye produkter forventes ChemoMetec at vinde betydelige markedsandele på markedet for celletælling og -analyse.

 • Forventninger

  • ChemoMetec forventer i 2017/18 en omsætning i niveauet DKK 97-103 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 5-15 mio.

  • ChemoMetec forventer i 2017/18 at investere ca. DKK 15-20 mio. i produktudvikling, produktionsanlæg og immaterielle rettigheder, hvilket efter selskabets opfattelse vil kunne danne grundlag for en fortsat effektiv udvikling, patentbeskyttelse og produktion af nye og innovative produkter.

  Årsrapport 2016/17 er vedhæftet som bilag til denne meddelelse. Derudover kan årsrapporten downloades på ChemoMetecs hjemmeside www.chemometec.com.

  Yderligere oplysninger

  Adm. direktør Michael Eising, ChemoMetec A/S

  Telefon (+45) 48 13 10 20

   

  Om ChemoMetec A/S

  ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til celletælling og celleanalyse. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik, og ChemoMetecs analyseinstrumenter henvender sig til forskellige markedssegmenter, blandt andet inden for farma, biotek og landbrug. ChemoMetecs kerneteknologi består i at fotografere en præpareret væskeprøve gennem et mikroskop og derefter gennemføre en automatisk celletælling og -analyse ved hjælp af digital billedbehandling. Denne teknologi giver mulighed for at tælle og analysere et stort antal celler med særdeles høj præcision og til konkurrencedygtige priser.

  Se også www.chemometec.com.

   

  Hoved- og nøgletal

   

  T.DKK

  2012/13

  2013/14

  2014/15

  2015/16

  2016/17

  HOVEDTAL

   

   

   

   

   

  Nettoomsætning 

        41.396

        45.229

        61.239

        85.232

        90.329

  Driftsresultat (EBITDA)

           7.627

           7.393

        11.399

        22.628

        15.865

  Resultat af primær drift (EBIT)

           1.461

           1.646

           5.828

        15.897

        10.419

  Resultat af finansielle poster 

             -405

             -496

              844

         -2.125

         -1.767

  Årets resultat 

              346

           1.150

           7.948

        10.483

           7.486

  Totalindkomst

              372

           1.297

           8.110

        10.499

           7.528

  Egenkapital 

        43.233

        44.530

        46.350

        56.849

        64.377

  Balancesum

        50.805

        51.350

        63.466

        90.379

        97.620

  Inv. i materielle anlægsaktiver 

              507

           1.236

           4.523

        22.285

           3.042

  Inv. i immaterielle anlægsaktiver 

           6.140

           5.886

           4.463

           7.606

           7.548

  Nettoarbejdskapital 

           8.863

        10.244

           9.093

        12.346

        17.450

  Investeret kapital 

        30.772

        34.398

        30.479

        62.771

        72.689

  Nettorentebærende gæld 

         -6.524

         -5.098

         -3.060

           8.351

           9.675

   

   

   

   

   

   

  NØGLETAL

   

   

   

   

   

  Overskudsgrad EBIT-margin (%) 

  3,5

  3,6

  9,5

  18,7

  11,5

  Afkast af inv. kapital (%) 

  4,8

  5,1

  18,0

  33,6

  15,4

  Nettooms./investeret kapital 

  1,4

  1,4

  1,9

  1,3

  1,2

  Nettorentebærende gæld/EBITDA

  -0,9

  -0,7

  -0,3

  0,4

  0,6

  Finansiel gearing 

  -0,2

  -0,1

  -0,1

  0,1

  0,2

  Egenkapitalens forrentning (%) 

  0,9

  3,0

  17,8

  20,3

  12,4

  Nettoresultat pr. aktie, EPS (DKK)

  0,0

  0,1

  0,5

  1,0

  0,5

  Indre værdi pr. aktie (DKK)

  2,5

  2,6

  2,7

  3,0

  3,7

  Børskurs pr. aktie ultimo (DKK)

  4,0

  3,8

  17,3

  33,8

  32,5

  Antal medarbejdere (gennemsnit)

  35

  35

  39

  46

  65

     Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens ”Anbefalinger & Nøgletal 2015”.

  Opret kommentar

  Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
  18 sep
  CHEMM
  På trods af at markedet i celleterapi kun lige er startet, så banker Chemometecs salg allerede op.  ..
  5
  19 sep
  CHEMM
  du kan kalde hvad du vil .. det er en rent gang hyppen fra thenote .. manden er langt i aktien .. he..
  4
  18 sep
  CHEMM
  Så er vi igang:   Der blev ikke solgt Xcyto 5 og Xcyto 10 produkter i 2017/18, men det første instr..
  4
  21 sep
  CHEMM
  Der skal meget højere salg til for at forsvare den meget høje kurs. De kan selvfølgelig få gang i s..
  3
  20 sep
  CHEMM
  Fint, du også betegner Ambu som fornylig havde en P/E på tæt på 200 (prisen for en krones indtjening..
  3
  19 sep
  CHEMM
  Lillefyr .. der sidder mange fhv. uerfarne aktieejere derude. Og sådan som aktien kastes rundt, så e..
  3
  18 sep
  CHEMM
  Aktier går op og ned. 12 måneder = kurs 200   mvh TheNote
  3
  20 sep
  CHEMM
  Udtrykket en defensiv aktie har ikke noget med en akties individuelle præstation at gøre. Der kan ak..
  2
  19 sep
  CHEMM
  Så er det godt, at du lillefyr ikke behøver at købe aktien. Det er ganske frivilligt og på eget ansv..
  2
  19 sep
  CHEMM
  PE fortsat alt for højt baseret på allerseneste regnskab. Lave vækstforventninger for 2018/2019. Bob..
  2

  Danske: Moody's ser risiko for sænkning af kreditvurderingen - NY

  21-09-2018 15:14:23
  Moody's Investors Service er gået i gang med at kigge kreditvurderingen af Danske Bank efter i sømmene og forudser, at der er risiko for en nedjustering. Det oplyser ratinginstituttet fredag, hvor udsigten for Danske Banks kreditvurdering er sænket til "negativ" fra "stabil".Ændringen kommer, efter at banken har offentliggjort rapporten om hvidvask i sin estiske filial tidligere på ugen, skriver M..

  Mærsk/Sydbank: Fundamentaler peger ikke mod gode fragtrater

  21-09-2018 11:08:55
  Efter en periode med overvejende positiv udvikling i fragtraterne er rateindekset Shanghai Containerized Fright Index, SCFI, nu faldet tre uger i træk. Den negative udvikling stopper dog ikke nødvendigvis her, vurderer senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank, der dækker A.P. Møller-Mærsk. - Nu har vi set tre uger i træk, så det er lidt en trend, men ellers er der stor udsving i de her ugentlig..

  Aktier/tendens: Danske Bank trækker overskrifter i ventet grønt marked

  21-09-2018 08:04:56
  Danske Bank kan fredag komme under investorernes kritiske lup, efter at flere danske aviser endnu engang har banken og undersøgelsen af dens rolle i hvidvasksagen som forsidestof.Børsen kan berette, at selskabet Deminor, der er ekspert i gruppesøgsmål, vil forsøge at samle opbakning blandt aktionærerne til en ny granskning af hvidvasksagen. I Jyllands-Posten Erhverv mener flere eksperter, at det e..

  Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge

  Relaterede aktiekurser

  ChemoMetec A/S 78,80 0,3% Stigning i aktiekurs

  Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

  Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
  Aktieinformation leveres af Morningstar.
  Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
   
  23. september 2018 00:43:18
  (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
  Version: LiveBranchBuild_20180919.1 - EUROWEB1 - 2018-09-23 00:43:18 - 2018-09-23 00:43:18 - 1 - Website: OKAY