09 nov: Delårsrapport – 3. kvartal 2017
09 nov: Vestas - Delårsrapport for tredje kvartal 2017
09-11-2017 08:30:00

Solid start på regnskabsåret

Relateret indhold
18 sep - 
Tirsdagens aktier: Pandora mistede lidt af pusten i grø..
18 sep - 
Chemometec/CEO: Vi kommer til at bruge penge på markeds..
18 sep - 
Aktier/middag: Pandora banket op af italienske rygter
Relateret debat
18:50 - 
Defensive aktier fortsætter op: https://www.ishares.com..
18:02 - 
😂😂😂😂 godt ord igen... den var god, den med malingen..
17:57 - 
Godt Mogens, lad den bare komme på toppen igen. Hyp lil..

Allerød, 2017-11-09 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

 

ChemoMetec har haft en god start på regnskabsåret 2017/18 og opnåede i 1. kvartal en omsætning på DKK 24,0 mio., svarende til en vækst på 33%. Omsætningen har været stigende i alle regioner, men væksten har været højest på det vigtige nordamerikanske marked, hvor omsætningen steg med 42%. Også produktudviklingen forløber som forventet. High-end billedcytometeret Xcyto 10 afprøves hos et stigende antal kunder parallelt med, at softwaren til instrumentet løbende forbedres. Samtidig forløber udviklingen af Xcyto 5, som er ”lillebroderen” til Xcyto 10, som planlagt, og det nye billedcytometer forventes frigivet til salg i et snævert segment i slutningen af 2017. Efter en vis indtrængningsperiode forventes de to nye produkter at understøtte den fremtidige vækst i ChemoMetec.   

 

Hovedpunkter

 • ChemoMetecs produktudvikling forløber planmæssigt.

 • Salgs- og markedsføringen af det avancerede billedcytometer Xcyto 10 følger planen, men som forventet er indtrængningstiden for produktet relativ lang.

 • Omsætningen i 1. kvartal 2017/18 var 33% højere end i samme periode sidste år.

 • Fremgangen i omsætningen er geografisk bredt funderet, herunder kan især fremhæves en vækst på 42% i USA/Canada, som er det største marked for ChemoMetecs produkter.

 • Omsætningen af instrumenter steg med 51% i 1. kvartal 2017/18, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 25% herunder steg omsætningen af forbrugsvarer til det vigtigste celletællingsprodukt, NC-200, med 73%.

 • EBITDA blev i 1. kvartal 2017/18 på DKK 3,9 mio.

 • Såvel omsætning som indtjening er på det forventede niveau.

 • ChemoMetec fastholder forventningerne til regnskabsåret 2017/18 med en omsætning i intervallet DKK 97-103 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 5-15 mio.

Udvikling i omsætning, resultat og øvrig drift

Omsætningen i første kvartal 2017/18 steg med 33% i forhold til samme periode året før, og omsætningen blev hermed på i alt DKK 24,0 mio. mod DKK 18,0 mio. i 2016/17. Udviklingen i omsætningen følger ChemoMetecs forventninger.

Omsætningsvæksten fordeler sig med en stigning i instrumentsalget på 51% og en stigning i salget af forbrugsvarer på 25%.

Stigningen i omsætningen er geografisk bredt funderet. Omsætningen på det nordamerikanske og europæiske marked steg med hhv. 42% og 34%, mens omsætningen i resten af verden steg med 9%.

Den betydelige fremgang i omsætningen i USA/Canada er primært resultatet af en styrkelse af den amerikanske salgsorganisation og en væsentligt bredere geografisk salgsindsats. Særligt omsætningen af NC-200 instrumenter til kunder inden for life science research, stamcelleterapi og farmaceutisk produktions- og kvalitetskontrol (LSF-markedet) har medvirket til fremgangen i USA/Canada.

På instrumentsiden medvirker især omsætningen af NC-200 og NC-3000 til fremgangen, idet mere end 80% af instrumentsalget hidrører fra salget af disse to instrumenter. Begge instrumenter er rettet mod det såkaldte LSF-marked, som også er ChemoMetecs vigtigste indsatsområde. Inden for LSF-markedet kan især stamcelleterapi fremhæves som et vigtigt markedssegment for ChemoMetec. Betydningen af dette marked forventes at vokse i de kommende år, efterhånden som flere og flere behandlinger baseret på stamcelleterapi bliver godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Salget af forbrugsvarer til NC-200 er i kvartalet steget med 73% i forhold til året før.

ChemoMetecs omsætning fordelt på produktgrupper og geografi i 1. kvartal 2017/18 fremgår af nedenstående oversigt:

Omsætningens fordeling på segmenter i 1. kvartal  

 

Q1 2017/18

 

Q1 2016/17

Mio. DKK

Danmark

Europa

USA/

Canada

Øvrige

I alt

 

I alt

Instrumenter

0,8

5,4

4,8

2,1

13,1

 

8,7

Forbrugsvarer

0,9

3,4

5,1

1,1

10,5

 

8,4

Andet

0,0

0,1

0,2

0,1

0,4

 

0,9

I alt

1,7

8,9

10,1

3,3

24,0

 

18,0

Driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, blev i 1. kvartal 2017/18 på DKK 3,9 mio. mod DKK 1,1 mio. året før. Udviklingen i driftsresultatet kan i al væsentlighed tilskrives omsætningsforøgelsen på 33%.

Billedcytometeret Xcyto 10 er i perioden blevet præsenteret på flere internationale og nationale udstillinger og kongresser, ligesom adskillige afprøvninger hos potentielle kunder er igangsat. Som nævnt i årsrapporten for 2016/17 forventes indtrængningstiden for produktet at være temmelig lang, blandt andet på grund af produktets relativt høje prisleje, men også på grund af, at såvel produkt som marked er nyt – og denne kombination vil altid resultere i en vis træghed i salgsprocesserne.

Salgsindsatsen for Xcyto 10 vil ifølge ChemoMetecs planer blive intensiveret i slutningen af 2017, og samtidig ventes Xcyto 5 at blive frigivet til salg i et snævert kundemæssigt og geografisk segment. Xcyto 5 forventes at blive fuldt frigivet til salg inden udgangen af regnskabsåret 2017/18. Sammen forventes Xcyto 10 og Xcyto 5 at komme til udgøre en markedsmæssig stærk konstellation, som vil understøtte den fremtidige vækst i ChemoMetec.

 

Produktudvikling

Xcyto 10

I perioden er der fortsat anvendt betydelige udviklingsressourcer på Xcyto 10. Først og fremmest er der – primært baseret på feedback fra afprøvninger mv. – udviklet nye softwarefunktioner, som eksempelvis forbedringer af brugergrænseflade, arbejdsgange og levering af flere og bedre celleanalytiske informationer til kunden.

Der er i udviklingsafdelingen også brugt mange ressourcer på at igangsætte og supportere afprøvninger af Xcyto 10 hos potentielle kunder.

Xcyto 5

Udviklingen af Xcyto 5 forløber planmæssigt, og produktet forventes, som omtalt i den seneste årsrapport, at blive frigivet til salg i et snævert segment i slutningen af 2017.

Xcyto 5 er teknologisk set – ligesom ”storebroderen” Xcyto 10 – baseret på at kombinere fluorescensmikroskopi med avanceret billedbehandling. Xcyto 5 skal primært kunne analysere celler i suspension, men instrumentet vil også – i modsætning til flowcytometre – kunne udføre visse typer af analyser på såkaldte adhærente celler.

Markedet, som adresseres med Xcyto 5, er primært life science research markedet, men det er også planen, at produktet skal sælges inden for stamcelleterapi, hvor NC-200 allerede har en særdeles attraktiv markedsposition.

NC-202

I regnskabsåret 2016/17 blev der påbegyndt et udviklingsprojekt, der har til formål at foretage en opgradering af NC-200. Den nye celletæller vil blandt andet få et forbedret kamera med USB 3.x, og softwaren vil blive baseret på Xcytos softwareplatform. Der er i første kvartal af 2017/18 anvendt betydelige ressourcer på at udvikle en prototype af NC-202. Den nye celletæller forventes at blive frigivet til salg medio 2018.

NC-High

I 2014/15 blev der påbegyndt et nyt udviklingsprojekt med arbejdstitlen NC-High. Titlen indikerer, at det kommende instrument vil have en høj analysekapacitet. NC-High vil være udstyret med en genbrugs-flowkuvette, og forbrugsvarerne til instrumentet vil være engangsprøverør og reagenser. Udviklingen af det nye celletællingsinstrument er fortsat i 2017/18, men projektet har p.t. lavere prioritet end de øvrige projekter. Produktet ventes frigivet til salg tidligst ultimo 2018.

 

IPR og licensaftaler

ChemoMetec er ved udgangen af kvartalet ikke bekendt med nye indsigelsessager mod selskabets patenter. Som nævnt i årsrapporten for 2016/17 har ChemoMetec indleveret et svar på indsigers anke mod den afgørelse, der er truffet i den verserende indsigelsessag ved den europæiske patentmyndighed. Et for ChemoMetec negativt udfald af indsigelsessagen har ingen negativ økonomisk betydning, da patentet ikke vedrører et markedsområde.

ChemoMetec råder ved udgangen af kvartalet over i alt 18 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 67 patenter i udvalgte lande, herunder 18 i USA.

 

Forventningerne til 2017/18

Forventningerne til regnskabsåret 2017/18 fastholdes, herunder en omsætning i niveauet DKK 97-103 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 5-15 mio.

 

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør (CEO) Michael Eising, ChemoMetec A/S,

Telefon: (+45) 4813 1020

 

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

 

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
19 sep
CHEMM
du kan kalde hvad du vil .. det er en rent gang hyppen fra thenote .. manden er langt i aktien .. he..
4
21 sep
CHEMM
Der skal meget højere salg til for at forsvare den meget høje kurs. De kan selvfølgelig få gang i s..
3
20 sep
CHEMM
Fint, du også betegner Ambu som fornylig havde en P/E på tæt på 200 (prisen for en krones indtjening..
3
19 sep
CHEMM
Lillefyr .. der sidder mange fhv. uerfarne aktieejere derude. Og sådan som aktien kastes rundt, så e..
3
16:55
CHEMM
Fra kurs 25 til 95. Hvorefter nogle korte sælger lidt ud. Og pga. det skal man læse sådan en gang ba..
2
20 sep
CHEMM
Udtrykket en defensiv aktie har ikke noget med en akties individuelle præstation at gøre. Der kan ak..
2
19 sep
CHEMM
Så er det godt, at du lillefyr ikke behøver at købe aktien. Det er ganske frivilligt og på eget ansv..
2
19 sep
CHEMM
PE fortsat alt for højt baseret på allerseneste regnskab. Lave vækstforventninger for 2018/2019. Bob..
2
19 sep
CHEMM
De sidste rester af profittagning oven på flotte stigning ser ud til snart at være ovre. Volumen fal..
2
17:51
CHEMM
har 6500 så ekstra hyp hyp hyp
1

Danske: Fitch sænker udsigter for kreditvurdering til "negative" - NY

25-09-2018 15:58:53
Fitch Ratings tager kreditvurderingen af Danske Bank op til fornyet overvejelse. Kreditvurderingsinstituttet sænker udsigterne til "negative" fra "stabile".I første omgang fastholder Fitch vurderingen "A". Men i lyset af hvidvasksagen er der mulighed for, at vurderingen af banken sættes ned.Det oplyser Fitch tirsdag.Den negative vurdering afspejler den usikkerhed, der er kommet omkring Danske Bank..

Vestas: Briter øger satset på kursfald i aktien

25-09-2018 14:23:34
Britiske Old Mutual Global Investors satser i stigende grad på kursfald i Vestas-aktien.Selskabet har således øget sin shortposition i vindmølleproducenten, så den nu omfatter 0,70 pct. af den samlede aktiekapital.Old Mutual Global Investors øgede i starten af september sin shortposition i Vestas til 0,50 pct., hvilket er grænsen for, hvornår positionen skal indberettes til Finanstilsynet.Siden er..

Aktier/tendens: Blandet åbning på fondsbørsen i sigte

25-09-2018 08:24:18
Mærsk og den internationale handelsstrid er blandt tirsdagens fokuspunkter på det danske aktiemarked, der umiddelbart ser ud til at starte uden en specifik underliggende tone, hvis indikationerne fra udlandet kan overføres til Danmark.Handelsspændingerne mellem USA og Kina fortsætter med at tage overskrifterne på de globale aktiemarkeder, og siden dansk lukketid mandag har de amerikanske aktier be..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Aktier/tendens: Blandet åbning på fondsbørsen i sigte
2
Aktier/åbning: Pandora dykker efter Amazon-nyt i positivt marked
3
MHI Vestas lancerer 10 MW-mølle - NY2
4
MHI Vestas/dir: Vi er langt foran konkurrenterne med tocifret havmølle
5
Vestas: Briter øger satset på kursfald i aktien

Relaterede aktiekurser

ChemoMetec A/S 77,80 0,5% Stigning i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
25. september 2018 19:47:52
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180919.1 - EUROWEB3 - 2018-09-25 19:47:52 - 2018-09-25 19:47:52 - 1 - Website: OKAY