08 mar: Unibrew/Jyske: Skruer op for kursmålet efter regnskab
08 mar: WDH/UBS: Sænker anbefaling til "neutral" fra "køb" efter kursreko..
08-03-2018 08:50:04

TORM plc Årsrapport 2017

Relateret indhold
17 aug - 
Torm/Danske: Snitter en femmer af kursmålet
16 aug - 
Torsdagens aktier: Carlsberg berusede investorerne med ..
16 aug - 
Torm/CEO: Markedet er det svageste i ni år - ser bedrin..
Relateret debat
16 aug - 
Den får en chance, vil dog se tiden an inden der købes ..
16 aug - 
Som jeg læser det er flåden værdi igen steget i værdi, ..
15 aug - 
Kan ikke finde tidspunktet for offentliggørelsen af H1,..

"Jeg er tilfreds med, at vi i 2017 forbliver profitable til trods for et vanskeligt produkttankmarked. Vi har i 2017 udvidet flåden med køb af en række skibe til attraktive priser og etableret en dobbelt notering på NASDAQ i New York og København. I januar 2018 gennemførte vi en kapitaludvidelse på USD 100 mio. med henblik på at finansiere yderligere vækst," udtaler Executive Director Jacob Meldgaard. 

 • TORM opnåede i 2017 et EBITDA på USD 158 mio. (2016: USD 200 mio.). Resultatet før skat udgjorde USD 3 mio. (2016: et underskud på USD 142 mio.). TORMs resultat for 2017 er tilfredsstillende, når man tager markedsforholdene i betragtning, og et stærkt resultat i sammenligning med konkurrerende rederier. Afkast af investeret kapital (RoIC) var 2,8% (2016: et negativt afkast på 7,2%, eller et positivt afkast på 4,9% justeret for nedskrivninger).

   

 • For helåret 2017 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 14.621 (2016: USD/dag 16.050). Trods en solid forbrugerdrevet efterspørgsel efter raffinerede olieprodukter havde de rekordstore globale lagre af raffinerede olieprodukter, som blev opbygget i 2015 og 2016, en negativ indvirkning på produkttankmarkedet i 2017. Nedbringelse af lagrene var et dominerende tema i 2017, hvilket naturligvis havde en negativ effekt på efterspørgslen i produkttanksegmentet. Faktisk faldt de globale lagre af raffinerede olieprodukter med en mængde svarende til et tab af potentiel transportvolumen på 4%.

   

 • I 2017 købte TORM seks MR-skibe under konstruktion og udnyttede nybygningsoptioner på to LR1-skibe til en samlet pris på USD 259 mio. To af MR-skibene blev leveret i tredje kvartal 2017. TORM har opnået bankfinansiering af alle otte skibe. TORMs ordrebog omfattede ti nybygninger pr. 31. december 2017: fire LR2-skibe, fire MR-skibe og to LR1-skibe, alle fra Guangzhou Shipyard International. Ud over skibskøbene solgte TORM i løbet af 2017 fem ældre skibe (ét MR-skib og fire Handysize-skibe). TORM gennemførte endvidere tre sale-and-leaseback transaktioner, der regnskabsmæssigt behandles som finansiel leasing, selv om der ikke er tilknyttet nogen købsforpligtelse.

   

 • Den 11. december 2017 nåede TORM en milepæl med noteringen af Selskabets A-aktier på NASDAQ i New York under symbolet TRMD. TORMs aktier er nu noteret i både København og New York, og den dobbelte notering betyder, at aktionærerne kan flytte deres aktier mellem de to børser. TORM vurderer, at en dobbelt børsnotering på sigt vil tiltrække flere investorer, hvilket vil styrke TORMs strategiske og finansielle fleksibilitet.  Efter balancedagen har TORM den 26. januar 2018 gennemført en kapitaludvidelse på USD 100 mio. Den nye kapital styrker TORMs kapacitet til at udnytte attraktive vækstmuligheder.

   

 • Pr. 31. december 2017 udgjorde TORMs tilgængelige likviditet USD 405 mio., bestående af USD 134 mio. i likvide beholdninger og USD 271 mio. i uudnyttede kreditfaciliteter. Den nettorentebærende gæld udgjorde USD 620 mio. Pr. 31. december 2017 var TORMs nettobelåningsgrad på 56%.

   

 • Baseret på mæglervurderinger var TORMs skønnede indre værdi eksklusive charterforpligtelser USD 796 mio. pr. 31. december 2017. Det svarer til en indre værdi/aktie på USD 12,8 eller DKK 79,7.

   

 • TORMs egenkapital udgjorde USD 791 mio. pr. 31. december 2017. Det svarer til en bogført værdi pr. aktie på USD 12,8 eller DKK 79,2.

   

 • Pr. 31. december 2017 var markedsværdien af TORMs flåde inklusive nybygninger USD 1.661 mio. baseret på mæglervurderinger. TORMs ordrebog omfattede ti nybygninger pr. 31. december 2017: fire LR2-skibe, fire MR-skibe og to LR1-skibe, alle fra Guangzhou Shipyard International. LR2-skibene forventes leveret i 2018 og MR- og LR1-skibene i perioden 2019 til og med første kvartal 2020. Udestående investeringer vedrørende ordrebogen og køb af skibe udgjorde USD 307 mio.

   

 • TORM har pr. 31. december 2017 foretaget en kvartalsmæssig gennemgang af aktivernes genindvindingsværdi, bestående af en vurdering af genindvindingsværdien af væsentlige aktiver, inklusive goodwill. På baggrund af denne gennemgang konkluderede ledelsen, at aktiverne ikke var værdiforringet, idet nytteværdien oversteg den regnskabsmæssige værdi. Den bogførte værdi af flåden var USD 1.383 mio. pr. 31. december 2017, eksklusive udestående afdrag på nybygninger på USD 307 mio.

 

 • Pr. 31. december 2017 var 13% af de samlede indtjeningsdage i 2018 afdækket til USD/dag 18.814. Pr. 2. marts 2018 var 27% af de samlede indtjeningsdage i 2018 afdækket til USD/dag 15.792.

   

 • Det er TORMs hensigt at udlodde 25-50% af resultatet efter skat hvert halve år. I første halvår 2017 udloddede TORM USD 1,2 mio. i udbytte. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for andet halvår 2017.

 •     

  KONTAKT

  TORM plc

  Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 Birchin Court, 20 Birchin Lane
  Christian Søgaard-Christensen, CFO, tlf.: +45 3917 9200 London EC3V 9DU, Storbritannien
  Christian Lintner, IR, tlf.: +45 3917 9335 Tlf.: +44 203 713 4560
    www.torm.com

  OM TORM

  TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD).  For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

  SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN

  Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

  De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

  Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter "ton-mil" på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

  I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

  Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

  06-2018 - TORM plc Årsrapport 2017 - DK

  TORM plc Annual Report 2017


  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

  Source: TORM plc via Globenewswire

  Opret kommentar

  Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
  Ingen indlæg

  Aktier/tendens: Danske Bank og Mærsk stjæler billedet

  19-09-2018 08:24:00
  Danske Bank og A.P. Møller-Mærsk vil på hver sin baggrund tage en stor del af opmærksomheden på det danske aktiemarked onsdag. Men også Ørsted vil blande sig i løjerne.Danske Bank-ledelsen fremlægger konklusionerne af en intern undersøgelse af den omfattende hvidvask af penge, der er foregået i Danske Banks estiske filial. Samtidig offentliggør A.P. Møller-Mærsk en længe ventet større organisation..

  Coloplast/dir: Skift i ambitionsniveauet er afgørende for væksten

  18-09-2018 15:10:18
  Den danske medicokoncern Coloplast har taget de første skridt i strategien om at få højere priser for klinisk dokumenterede produkter, og det kommer til at spille en afgørende rolle for selskabets vækst i fremtiden.- Det er ekstremt vigtigt. Vi opfatter det her skifte i ambitionsniveauet som afgørende for, at vi kan forøge vækstmomentum, siger Kristian Villumsen, der er direktør for den kroniske f..

  Mærsk/analytikere: Frasalg trak lidt ud men er nu så godt som i mål

  18-09-2018 13:45:01
  Når A.P. Møller-Mærsk næste år er klar til at sende Maersk Drilling, som ejer rigge og skibe, der borer efter olie og gas til havs på vegne af olieselskaberne, på børsen som et selvstændigt selskab, er koncernen også så godt som i mål med den ene del af strategien, som blev lanceret i 2016.På lørdag er det præcis to år siden, at Mærsk løftede sløret for en ny strategi, der skulle være med til at t..

  Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
  1
  Aktier/middag: Pandora banket op af italienske rygter
  2
  Aktier/tendens: Danske Bank og Mærsk stjæler billedet
  3
  Pandora/Sydbank: Lav værdisætning kan udnyttes af kapitalfonde
  4
  Danske Bank: Tusindvis kunder er indberettet til myndighederne - NY2
  5
  Tirsdagens aktier: Pandora mistede lidt af pusten i grønt C25

  Relaterede aktiekurser

  Torm PLC A 38,05 0,3% Stigning i aktiekurs

  Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

  Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
  Aktieinformation leveres af Morningstar.
  Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
   
  19. september 2018 11:17:53
  (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
  Version: LiveBranchBuild_20180919.1 - EUROWEB1 - 2018-09-19 11:17:53 - 2018-09-19 11:17:53 - 1 - Website: OKAY