09 mar: G4S/SEB: Løfter anbefaling til "hold" fra "sælg"
09 mar: Schouw FY: Fremgang over hele linjen trods skærpet konkurrence
09-03-2018 07:31:01

Jeudan A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Relateret indhold
23 maj - 
Onsdagens aktier: Trump-kommentar trykkede både stemnin..
23 maj - 
Jeudan/CEO: Kvartalet forløb som ventet - prisstigninge..
23 maj - 
Aktier/middag: Mærsk og Vestas sendes ned efter Trump-k..

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 9. april 2018, kl. 16.30.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Niels Jacobsen, tlf. 4035 2000

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, tlf. 7010 6070

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 450 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

Generalforsamling

Aktionærerne i Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45, indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Mandag 9. april 2018 kl. 16.30

i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V.

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

   

 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

   

 3. Beslutning om anvendelse af årets resultat

   

 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2018

Bestyrelsen stiller som for tidligere år forslag om et grundhonorar på DKK 250.000 pr. bestyrelsesmedlem (grundhonoraret blev senest reguleret i 2009). Som hidtil modtager formanden 3 gange grundhonorar og næstformanden modtager 2 gange grundhonorar. Bestyrelsen stiller forslag om, at medlemskab af revisionsudvalget fortsat honoreres med et udvalgshonorar på DKK 75.000. Formanden for revisionsudvalget modtager som hidtil 3 gange udvalgshonorar.

 1. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

                         I.    Forslag om fornyelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10 pct. af selskabskapitalen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består af adm. direktør Niels Jacobsen, formand, adm. direktør Claus Gregersen, næstformand, direktør Tommy Pedersen, investor relations-chef Søren B. Andersson og professionelt bestyrelsesmedlem Helle Okholm. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsens medlemmer er parat til at modtage genvalg. Om de opstilledes ledelseshverv henvises til årsrapporten.

 1. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

 1. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af punkterne på dagsordenen kræver almindelig stemmeflerhed.

Oplysninger

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2017, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts- og brevstemmeblanket. Alle dokumenterne er tillige fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og vil - bortset fra årsrapporten for 2017 - blive fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 1.108.644.500 og er fordelt på aktier á DKK 100, svarende til 11.086.445 aktier. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag den 2. april 2018.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Ret til deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Tilmeldingsblanket til rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Tilmeldingsblanket kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Tilmelding kan ske elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf eller ved returnering af tilmeldingsblanketten til VP Investor Services via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Fristen for rekvirering af adgangskort er torsdag den 5. april 2018, kl. 23.59.

Aktionærerne har mulighed for at modtage adgangskortet til generalforsamlingen via e-mail - forudsat at det er bestilt via InvestorPortalen.

Aktionærer kan således vælge at modtage adgangskort til generalforsamlingen enten:

 1. Pr. e-mail - adgangskortet fremsendes til aktionærens e-mailadresse som vedhæftet PDF-fil. Adgangskortet skal medbringes på generalforsamlingen elektronisk via for eksempel en smartphone eller som print.

 2. Pr. post - adgangskortet fremsendes pr. post. Det anbefales, at adgangskortet bestilles i god tid for at sikre, at det modtages rettidigt.

På generalforsamlingen udleveres stemmesedler ved indgangen.

Fuldmagt

Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af fuldmagt fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Fuldmagten kan afgives elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf. Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til VP Investor Services, så den er i hænde senest torsdag den 5. april 2018, kl. 23.59. Blanketten kan sendes til VP Investor Services, hvis adresse og e-mailadresse er anført ovenfor.

Brevstemme

Aktionærer kan endvidere afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af brevstemme fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Brevstemmen kan afgives elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf. Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til VP Investor Services, så den er i hænde senest fredag den 6. april 2018, kl. 12.00. Blanketten kan sendes til VP Investor Services, hvis adresse og e-mailadresse er anført ovenfor.

Spørgsmål

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, att. Direktionen, eller pr. e-mail til info@jeudan.dk.

Den 9. marts 2018

Bestyrelsen for Jeudan A/S

295ny


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Jeudan A/S via Globenewswire

Vedhæftet fil: 295ny.pdf

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Maersk Drilling kan blive den nye olieaktie i C25-indekset

17-08-2018 11:00:05
Når Maersk Drilling næste år kommer på børsen i København, vil selskabet sandsynligvis få en markedsværdi, som giver plads i det toneangivende C25-indeks.A.P. Møller-Mærsk har fredag besluttet at udskille Maersk Drilling i en selvstændig børsnotering, da det ikke er lykkedes med at sælge selskabet til anden side.Maersk Drilling, der driver en større flåde af borerigge og boreskibe, er bogført til ..

Novo Nordisk køber Ziylo i handel til potentielt 800 mio. dollar

17-08-2018 08:39:12
Medicinalkoncernen Novo Nordisk har netop opkøbt det britiske selskab Ziylo.Novo opnår dermed de fulde rettigheder til Ziylo's glukosebindende molekyler i de tidlige stadier. Det er en overtagelse, der skal foregå trinvis, og den har en potentiel handelsværdi på over 800 mio. dollar, oplyser Novo Nordisk i en pressemeddelelse.Ved købet har Novo overtaget hele den samlede aktiebeholdning og har der..

ISS leverer pæn organisk vækst - men nedskrivninger giver underskud

16-08-2018 08:28:56
En nedskrivning på 629 mio. kr. skæmmer ISS' resultater i andet kvartal, hvor den organiske vækst ellers overraskede positivt. Servicekoncernen kom ud af kvartalet med et underskud på 315 mio. kr. på bundlinjen, hvilket kom bag på analytikerne, der ifølge Ritzau Estimates havde ventet et overskud på 444 mio. kr. Nedskrivningen på 629 mio. kr. i kvartalet er på forretningsenheder, der er sat til sa..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Aktier/tendens: Mærsk stjæler billedet med regnskab og Drilling-rygte
2
Novo Nordisk køber Ziylo i handel til potentielt 800 mio. dollar
3
Torsdagens aktier: Carlsberg berusede investorerne med opjustering
4
Aktier/tendens: Mærsk stjæler fokus med børsnotering af Drilling - NY
5
Mærsk Q2: Presset indtjening mens Drilling sendes ud på egne ben

Relaterede aktiekurser

Jeudan A/S 976,00 -0,6% Fald i aktiekurs
Jeudan Ord Shs 996,00 2,7% Stigning i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
17. august 2018 13:21:10
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180816.1 - EUROWEB6 - 2018-08-17 13:21:10 - 2018-08-17 13:21:10 - 1 - Website: OKAY