30 okt: Aktier/åbning: Jyske og C25 falder - Genmab topper med stor stign..
30 okt: Jyske Bank/CEO: Tiden med tilbageførsel af nedskrivninger er ovre
Annonce

Kendskab reducerer ikke risikoen

Annonce

Dette er en annonce fra

Det er vores erfaring, at mange investorer verden over typisk har store besiddelser i virksomheder, de kender. Nogle gange er det en lokal virksomhed, som de har set i nyhederne om aftenen. Nogle gange er det deres arbejdsgiver. Nogle gange er det blot en virksomhed fra deres eget land. Det ser ud til, at kendskab giver mange mennesker en følelse af sikkerhed – de "kender" virksomhed XYZ, så risikoen virker mindre. Vi tror dog, at der kan være store problemer forbundet med dette, især for dem, der ejer aktier, som er udstedt af deres arbejdsgiver. Uanset hvor godt du kender en virksomhed, betyder det ikke, at deres aktier er mindre risikable end andres. Desuden mener vi, at netop det at være tæt på en virksomhed kan betyde, at din følelsesmæssige tilknytning gør dig blind for denne risiko.

 

Allerførst vil vi gerne understrege, at det ikke er vores pointe, at du bør købe aktier, som du slet ikke kender. Det ville være bizart! Det er altid klogt at starte med at undersøge en virksomheds forhold og lære den at kende, f.eks. dens forretningsmodel, lignende virksomheder i branchen, de vigtigste drivkræfter (politiske og økonomiske), der påvirker virksomheden, og dens vigtigste risici.

 

Efter vores mening er det derimod ikke så klogt, hvis du begrænser dig til de virksomheder, der ligger dig nærmest både geografisk og følelsesmæssigt. Der findes 11 sektorer på aktiemarkedet, der alle er underlagt lidt forskellige drivkræfter og påvirkninger. Nogle er store, og andre er små. Selvom du ikke nødvendigvis behøver at eje virksomheder i alle disse sektorer for at opnå tilstrækkelig spredning, så kan det være klogt at sprede dine investeringer over størstedelen af de 11 sektorer. Desuden vil det være fornuftigt at eje aktier fra mere end én virksomhed inden for de store sektorer. Finansielle virksomheder udgør f.eks. 17 % af MSCI World Index, (som er et globalt kapitalvægtet indeks, der måler afkastet på udvalgte aktier i 23 industrialiserede lande verden over).[i] Hvis du skulle forsøge at afspejle dette i din portefølje, ville du lægge en stor risiko på én virksomhed, hvis du kun ejede én virksomhed fra denne sektor. Hvis du spreder din beholdning over flere virksomheder i de store sektorer, fjerner du ikke al risiko, men vi tror på, at du kan reducere risikoen for, at noget, der er specifikt for én virksomhed, rammer din portefølje hårdt.

 

I mange lande vil det begrænse dine muligheder for at opnå spredning, hvis du kun ejer lokale virksomheder. Eksempelvis indeholder MSCI Denmark Investible Market Index (IMI), som er et aktieindeks, der er designet til at inkludere 98 % af markedsværdien af de børsnoterede virksomheder i Danmark, kun 44 virksomheder.[ii] Desuden udgør den største sektor – sundhedssektoren – næsten halvdelen af indekset.[iii] Blot én enkelt, stor virksomhed, Novo Nordisk, udgør omkring 30 % af den målte værdi![iv] MSCI Norway IMI indeholder 61 virksomheder, men en tredjedel af disse hører til energisektoren.[v] Investering i begge disse lande ville øge muligheden for spredning, men det ville stadig være i begrænset omfang, hvis man sammenligner med i stedet at vælge en global strategi – selvom dette ville betyde reduceret kendskab.

 

Et andet almindeligt problem, der er relateret til kendskab: Mange mennesker ejer et stort antal aktier fra deres arbejdsgiver ud fra en betragtning om, at de "kender" virksomheden, fordi de arbejder der. De kender måske endda beslutningstagerne! Selvom du muligvis kender din arbejdsgiver rigtig godt, skal du overveje følgende: Hvis du ejer en stor aktieandel hos din arbejdsgiver, betyder det, at du samler din risiko. Din indkomst (løn) og din formue (investeringsportefølje) er knyttet til den samme ene virksomhed. Måske findes der risici, som lurer om hjørnet, men som du ikke kan se.

 

I USA er en berømte sag energiselskabet Enrons konkurs i 2001 på grund af svindel et klassisk eksempel på denne risiko. Mange Enron-medarbejdere, der ikke havde kendskab til svindelen, ejede store mængder Enron-aktier i deres medarbejderpensionsordninger. Da svindelen kom for dagens lys, reagerede markederne hurtigt. Den 16. oktober 2001 blev virksomhedens aktier solgt til 33,84 USD pr. aktie.[vi] Det var den dag, de offentliggjorde et stort tab i 3. kvartal i 2001, og at deres indtjening skulle reguleres for de foregående fire år på grund af uregelmæssigheder. To uger senere var aktierne faldet til 11,16 USD.[vii] Ved årets afslutning var de mindre end 1 USD værd, og Enron var gået konkurs.[viii] Mange medarbejdere kunne ikke nå at sælge deres aktier og sprede risikoen, og de kunne ikke finde et nyt arbejde. Så da støvet havde lagt sig, stod mange mennesker uden arbejde, og deres pensionsopsparinger var blevet kraftigt barberet.

 

Selvom det kan se ud til, at risikoen er mindre i Europa, hvor "ydelsesbaserede" pensionsordninger (hvor virksomheden indvilliger i at betale den pensionerede medarbejder en forud defineret andel af deres løn i hele pensionsperioden) er meget mere almindelige end i USA, og hvor "bidragsbaserede" ordninger (hvor medarbejderen og i visse tilfælde medarbejderen bidrager til en pensionskonto i medarbejderens navn) vinder frem. KLM Royal Dutch Airlines har f.eks. for nylig konverteret sin ydelsesbaserede pension til en bidragsbaseret ordning.[ix] Efterhånden som disse ordninger bliver mere udbredte, kan medarbejderne i højere grad blive fristet til at eje virksomhedsaktier i deres pensionsordning. Dette kan gøre et sammenbrud, som det, der skete for det britiske byggefirma Carillion, endnu mere smertefuldt. Dette er dog ikke udtryk for, at vi er modstandere af bidragsbaserede ordninger, tværtimod har vi set, at de overordnet set er meget nyttige i for pensionsinvestorer. Ligesom ved andre typer konti er det dog vigtigt at opretholde en spredning.

 

Strategien med at købe aktier i de virksomheder, du kender, kan desuden medføre, at du bliver følelsesmæssigt involveret i en investering og derfor ikke er i stand til at se risiciene klart. Hvis du f.eks. ejer aktier i en virksomhed i din hjemby, som måske er dine forældres tidligere arbejdsgiver eller din egen, kan du være positivt forudindtaget over for virksomheden, selvom der måske ikke er grund til dette. Det kan være svært at sælge aktier, som du er blevet knyttet til, men som ikke udgør en fordel i din portefølje.

 

Efter vores mening bør du derfor være forsigtig med at følge dine impulser og lade en stor andel af aktierne i din portefølje være fra en lokal virksomhed, din arbejdsgiver, eller en anden virksomhed, du kender godt. I forhold til din portefølje kan kendskab resultere i negligering af risikoen.

 

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

 

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

 


[i] Kilde: FactSet, pr. 31-07-2018. Den finansielle sektors vægt i MSCI World Index efter markedskapitalisering. Markedskapitalisering er et mål for en virksomheds størrelse, der beregnes ved at gange aktieprisen med antallet af udestående aktier.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 31-07-2018. Antal virksomheder i MSCI Denmark IMI.

[iii] Ibid. Vægten af sundhedssektorens andel i MSCI Denmark IMI var på 46,2 % pr. 31-07-2018.

[iv] Ibid. Vægten af Novo Nordisks andel i MSCI Denmark IMI var på 29,5 % pr. 31-07-2018.

[v] Ibid. Antal virksomheder i MSCI Norway IMI og vægten af energisektorens andel (33,2 %) pr. 31-07-2018.       

[vi] Ibid. Prisen på Enron-aktier pr. 16-10-2001.

[vii] Ibid. Prisen på Enron-aktier pr. 30-10-2001.

[viii] Ibid. Prisen på Enron-aktier pr. 31-12-2001.

[ix] "Defined Contribution Managers Brace for Flood of Business From Europe," Paulina Pielichata, Pensions & Investments, 05-02-2018.

Del

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
19 mar
I:SP500
Hejsa Lidt forårs opdatering. Langsigtet konjunkturmodel: Nederst kan I se den langsigtede konjunktu..
71
25 mar
BAVA
En ting er, at du sylter os ind i dit misforståede bavl om BAVA. Det er, hvad det er.    Noget andet..
16
23 mar
 
Hej Kanonkugle   Der er endnu ikke inversrentekurve i USA, det måles som forskellen mellem den 2 og ..
15
19 mar
VELO
  Studiet er et randomiseret fase 4 forsøg, hvor man sammenligner forlænget frigivelse Envarsus XR (..
14
25 mar
GOMX
Husk på, at der kun handles omkring knap 200.000 stk aktier pr. dag. Det er lavt, og kan være årsage..
12
24 mar
TEVA
Alpehue/alpenyt: slet ikke i tvivl om dine evner som kan forudse konkurs i DAB pga landbrugskunder. ..
12
23 mar
CHEMM
Chemometec er ikke i nedtrend som helhed. Aktien har haft en foreløbig top. Har fundet en bund som e..
12
21 mar
BAVA
Jeg synes bestemt også der skal være plads til kritikere af Bavarian. Der skal være plads til alle i..
12
21 mar
PNDORA
Du rammer jo netop ned i strategien "NOW", hvor der kigges ind i hvilke butikker der er lønsomme. Sa..
12
20 mar
ZEAL
Jeg skrev til IR vedr. lidt forskelligt, her er deres svar:  Bliver der afholdt en Capital Market D..
12

Middag: B&O styrtdykker – Novo styrker C25

26-03-2019 11:37:07
Mens aktien i Bang & Olufsen styrtdykker efter en nedjustering, sørger en pæn stigning i Novo Nordisk-aktien for, at det danske C25-indeks distancerer sig fra sine toneangivende europæiske indeks-kolleger.Det danske eliteindeks stiger tirsdag middag 0,8 pct. til 1121,15 kr., og samtidig ligger det brede fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks 0,4 pct. højere. Novos bidrag til den danske fremdrift er et ..

Euroinvestor spørger: Skal boligpriserne op eller ned?

Relaterede nyheder
26-03-2019 08:45:19
Skal boligpriserne op eller ned i dit lokalområde indenfor de næste 12 måneder - og hvad med ledigheden?Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller i vores månedlige PrivatInvestorUndersøgelse (PIU), hvor vi også spørger om dine forventninger til aktiemarkederne og økonomien.//Euroinvestor

USA børsluk: Boeing til tops – Apple falder på konference-dag

25-03-2019 21:18:02
Markederne i USA lukkede fladt. DOW JONESDow Jones-indekset lukkede med en ændring på et rundt 0. Dagens tre mest stigende aktier i Dow:  Boeing oppe med 2,3 pct. Caterpillar Inc. oppe med 1,2 pct. Verizon oppe med 0,5 pct. De tre aktier der faldt mest i Dow:  Apple Inc. nede med 1,2 pct. DowDuPont nede med 1,2 pct. Walgreens Boot Alliance nede med 1,2 pct. S&P500 S&P500-indekset lukkede ligeledes..

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
26. marts 2019 13:10:08
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190320.1 - EUROWEB1 - 2019-03-26 13:10:08 - 2019-03-26 13:10:08 - 1 - Website: OKAY