30 okt: Aktier/åbning: Jyske og C25 falder - Genmab topper med stor stign..
30 okt: Jyske Bank/CEO: Tiden med tilbageførsel af nedskrivninger er ovre
Annonce

Kendskab reducerer ikke risikoen

Annonce

Dette er en annonce fra

Det er vores erfaring, at mange investorer verden over typisk har store besiddelser i virksomheder, de kender. Nogle gange er det en lokal virksomhed, som de har set i nyhederne om aftenen. Nogle gange er det deres arbejdsgiver. Nogle gange er det blot en virksomhed fra deres eget land. Det ser ud til, at kendskab giver mange mennesker en følelse af sikkerhed – de "kender" virksomhed XYZ, så risikoen virker mindre. Vi tror dog, at der kan være store problemer forbundet med dette, især for dem, der ejer aktier, som er udstedt af deres arbejdsgiver. Uanset hvor godt du kender en virksomhed, betyder det ikke, at deres aktier er mindre risikable end andres. Desuden mener vi, at netop det at være tæt på en virksomhed kan betyde, at din følelsesmæssige tilknytning gør dig blind for denne risiko.

 

Allerførst vil vi gerne understrege, at det ikke er vores pointe, at du bør købe aktier, som du slet ikke kender. Det ville være bizart! Det er altid klogt at starte med at undersøge en virksomheds forhold og lære den at kende, f.eks. dens forretningsmodel, lignende virksomheder i branchen, de vigtigste drivkræfter (politiske og økonomiske), der påvirker virksomheden, og dens vigtigste risici.

 

Efter vores mening er det derimod ikke så klogt, hvis du begrænser dig til de virksomheder, der ligger dig nærmest både geografisk og følelsesmæssigt. Der findes 11 sektorer på aktiemarkedet, der alle er underlagt lidt forskellige drivkræfter og påvirkninger. Nogle er store, og andre er små. Selvom du ikke nødvendigvis behøver at eje virksomheder i alle disse sektorer for at opnå tilstrækkelig spredning, så kan det være klogt at sprede dine investeringer over størstedelen af de 11 sektorer. Desuden vil det være fornuftigt at eje aktier fra mere end én virksomhed inden for de store sektorer. Finansielle virksomheder udgør f.eks. 17 % af MSCI World Index, (som er et globalt kapitalvægtet indeks, der måler afkastet på udvalgte aktier i 23 industrialiserede lande verden over).[i] Hvis du skulle forsøge at afspejle dette i din portefølje, ville du lægge en stor risiko på én virksomhed, hvis du kun ejede én virksomhed fra denne sektor. Hvis du spreder din beholdning over flere virksomheder i de store sektorer, fjerner du ikke al risiko, men vi tror på, at du kan reducere risikoen for, at noget, der er specifikt for én virksomhed, rammer din portefølje hårdt.

 

I mange lande vil det begrænse dine muligheder for at opnå spredning, hvis du kun ejer lokale virksomheder. Eksempelvis indeholder MSCI Denmark Investible Market Index (IMI), som er et aktieindeks, der er designet til at inkludere 98 % af markedsværdien af de børsnoterede virksomheder i Danmark, kun 44 virksomheder.[ii] Desuden udgør den største sektor – sundhedssektoren – næsten halvdelen af indekset.[iii] Blot én enkelt, stor virksomhed, Novo Nordisk, udgør omkring 30 % af den målte værdi![iv] MSCI Norway IMI indeholder 61 virksomheder, men en tredjedel af disse hører til energisektoren.[v] Investering i begge disse lande ville øge muligheden for spredning, men det ville stadig være i begrænset omfang, hvis man sammenligner med i stedet at vælge en global strategi – selvom dette ville betyde reduceret kendskab.

 

Et andet almindeligt problem, der er relateret til kendskab: Mange mennesker ejer et stort antal aktier fra deres arbejdsgiver ud fra en betragtning om, at de "kender" virksomheden, fordi de arbejder der. De kender måske endda beslutningstagerne! Selvom du muligvis kender din arbejdsgiver rigtig godt, skal du overveje følgende: Hvis du ejer en stor aktieandel hos din arbejdsgiver, betyder det, at du samler din risiko. Din indkomst (løn) og din formue (investeringsportefølje) er knyttet til den samme ene virksomhed. Måske findes der risici, som lurer om hjørnet, men som du ikke kan se.

 

I USA er en berømte sag energiselskabet Enrons konkurs i 2001 på grund af svindel et klassisk eksempel på denne risiko. Mange Enron-medarbejdere, der ikke havde kendskab til svindelen, ejede store mængder Enron-aktier i deres medarbejderpensionsordninger. Da svindelen kom for dagens lys, reagerede markederne hurtigt. Den 16. oktober 2001 blev virksomhedens aktier solgt til 33,84 USD pr. aktie.[vi] Det var den dag, de offentliggjorde et stort tab i 3. kvartal i 2001, og at deres indtjening skulle reguleres for de foregående fire år på grund af uregelmæssigheder. To uger senere var aktierne faldet til 11,16 USD.[vii] Ved årets afslutning var de mindre end 1 USD værd, og Enron var gået konkurs.[viii] Mange medarbejdere kunne ikke nå at sælge deres aktier og sprede risikoen, og de kunne ikke finde et nyt arbejde. Så da støvet havde lagt sig, stod mange mennesker uden arbejde, og deres pensionsopsparinger var blevet kraftigt barberet.

 

Selvom det kan se ud til, at risikoen er mindre i Europa, hvor "ydelsesbaserede" pensionsordninger (hvor virksomheden indvilliger i at betale den pensionerede medarbejder en forud defineret andel af deres løn i hele pensionsperioden) er meget mere almindelige end i USA, og hvor "bidragsbaserede" ordninger (hvor medarbejderen og i visse tilfælde medarbejderen bidrager til en pensionskonto i medarbejderens navn) vinder frem. KLM Royal Dutch Airlines har f.eks. for nylig konverteret sin ydelsesbaserede pension til en bidragsbaseret ordning.[ix] Efterhånden som disse ordninger bliver mere udbredte, kan medarbejderne i højere grad blive fristet til at eje virksomhedsaktier i deres pensionsordning. Dette kan gøre et sammenbrud, som det, der skete for det britiske byggefirma Carillion, endnu mere smertefuldt. Dette er dog ikke udtryk for, at vi er modstandere af bidragsbaserede ordninger, tværtimod har vi set, at de overordnet set er meget nyttige i for pensionsinvestorer. Ligesom ved andre typer konti er det dog vigtigt at opretholde en spredning.

 

Strategien med at købe aktier i de virksomheder, du kender, kan desuden medføre, at du bliver følelsesmæssigt involveret i en investering og derfor ikke er i stand til at se risiciene klart. Hvis du f.eks. ejer aktier i en virksomhed i din hjemby, som måske er dine forældres tidligere arbejdsgiver eller din egen, kan du være positivt forudindtaget over for virksomheden, selvom der måske ikke er grund til dette. Det kan være svært at sælge aktier, som du er blevet knyttet til, men som ikke udgør en fordel i din portefølje.

 

Efter vores mening bør du derfor være forsigtig med at følge dine impulser og lade en stor andel af aktierne i din portefølje være fra en lokal virksomhed, din arbejdsgiver, eller en anden virksomhed, du kender godt. I forhold til din portefølje kan kendskab resultere i negligering af risikoen.

 

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

 

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

 


[i] Kilde: FactSet, pr. 31-07-2018. Den finansielle sektors vægt i MSCI World Index efter markedskapitalisering. Markedskapitalisering er et mål for en virksomheds størrelse, der beregnes ved at gange aktieprisen med antallet af udestående aktier.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 31-07-2018. Antal virksomheder i MSCI Denmark IMI.

[iii] Ibid. Vægten af sundhedssektorens andel i MSCI Denmark IMI var på 46,2 % pr. 31-07-2018.

[iv] Ibid. Vægten af Novo Nordisks andel i MSCI Denmark IMI var på 29,5 % pr. 31-07-2018.

[v] Ibid. Antal virksomheder i MSCI Norway IMI og vægten af energisektorens andel (33,2 %) pr. 31-07-2018.       

[vi] Ibid. Prisen på Enron-aktier pr. 16-10-2001.

[vii] Ibid. Prisen på Enron-aktier pr. 30-10-2001.

[viii] Ibid. Prisen på Enron-aktier pr. 31-12-2001.

[ix] "Defined Contribution Managers Brace for Flood of Business From Europe," Paulina Pielichata, Pensions & Investments, 05-02-2018.

Del

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
18 aug
VELO
Da flere skribenter stadig gerne vil beholde tråden for samling af de mange vigtige informationer o..
44
23 aug
GEN
For Genmab investorer bliver september måned en hot affære - der kommer i hvert fald en stribe nyhed..
40
19 aug
OMXC25
Endnu en dansk patriark er død. Ære være hans minde.
29
21 aug
I:NDX
Trump er en forretningsmand, der bevæger sig med en forretningsmands hastighed. Han er fløjtende lig..
21
22 aug
 
Jeg synes hun gjorde det fremragende i sagen om Grønland og Trump.   Det vigtigste i en sådan situat..
20
20 aug
VELO
Ny artikel på Medwatch:   15,5 pct. af amerikanske patienter, der får en nyretransplantation i dag, ..
20
20 aug
PNDORA
  har du læst regnskabet - de forventer at tjene 4 mia i 2019 i forhold til en værdi af selskabet på..
18
19 aug
OMXC25
En fantastisk dygtig og sympatisk erhvervsmand.  Og en ægte patriot som også betalte sin skat med gl..
18
23 aug
VELO
Netop i denne måned har jeg været på EuroInvestor i 1 år og manglede, for at sige det mildt, baggrun..
15
20 aug
GEN
Lige i dette tilfælde er der måake ikke det vilde nye - men det er stadig data på disse konference d..
15

Vestas' største kinesiske konkurrent oplever dyk i overskuddet

23-08-2019 15:14:38
Den kinesiske vindmølleproducent Goldwind, som er verdens næststørste af sin slags efter Vestas, måtte i første halvår se sit overskud skrumpe med 22,6 pct. til 1,18 mia. yuan.Omsætningen for perioden er opgjort til 15,73 mia. yuan, fremgår det af Bloomberg News.Goldwind havde i 2018 en markedsandel globalt på 14,7 pct. - og var dermed nummer to efter Vestas med en andel på 22,2 pct.Nummer tre var..

Kina gengælder amerikansk told: Aktiefutures falder

Relaterede nyheder
23-08-2019 14:27:22
Kina vil indføre told på 5-10 pct. på amerikanske varer for yderligere 75 mia. dollar som en gengældelse af amerikanernes told på varer, som importeres fra Kina.Tolden indføres i to etaper henholdsvis 1. september og 1. december.Det skriver Bloomberg News.Ifølge det kinesiske medie Xinhua varsler Kina også en told på 25 pct. på amerikanske biler fra 15. december, og sojaimporten fra USA pålægges e..

Sydbank sænker Ambu-anbefaling - flere finanshuse retter kursmål efter nedjustering

23-08-2019 11:27:06
Sydbank ser en aktie i Ambu som "mindre attraktiv" end tidligere, efter medicoselskabet senest i denne uge skar i forventningerne til resultaterne for hele 2018/19.Derfor sættes anbefalingen ned til "hold" fra "køb", skriver Søren Løntoft Hansen, senioraktieanalytiker i Sydbank.- I kølvandet på strategiopdateringen i juni og gårsdagens melding om investeringerne i det direkte salg i USA har vi sæn..

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
25. august 2019 13:24:16
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190819.1 - EUROWEB4 - 2019-08-25 13:24:16 - 2019-08-25 13:24:16 - 1 - Website: OKAY