18 feb: H. Lundbeck A/S - optagelse til handel og officiel notering af ny..
19 feb: William Demant Holding A/S: Investor news - William Demant Holdin..
19-02-2019 02:33:00

William Demant Holding A/S: Årsrapport 2018

Selskabsmeddelelse

nr. 2019-02

19. februar 2019

Stærk omsætningsvækst på 9 % i lokal valuta, der overstiger markedsvækstraten

8 % vækst i EBIT (6 % justeret); ekstraordinært højt niveau af ressourcer dedikeret til fremtidig vækst

Ny platform gør Oticon i stand til at lancere premium-produkter med betydelige audiologiske fordele

Forventninger til 2019: EBIT på DKK 2,65-2,95 mia. og aktietilbagekøb for mindst DKK 1,2 mia.

 • Koncernens samlede omsætning udgjorde DKK 13.937 mio. i 2018 svarende til en vækstrate på 6 %. Koncernen leverede således betydelig organisk vækst, som bidrog med 7 procentpoint, mens akkvisitiv vækst bidrog med 2 procentpoint og valutakurseffekter med -3 procentpoint.
 • I forretningsaktiviteten Høreapparater nåede væksten i lokal valuta 9 %. Vores forretning for engrossalg af høreapparater leverede en flot præstation med en organisk vækstrate på 9 % og øgede således sin markedsandel i værdi til trods for aftagende vækst hen imod slutningen af året. Oticon vil i de kommende uger lancere nye premium-produkter, som er baseret på en ny platform med høj ydeevne, og som takket være nye banebrydende teknologier dokumenteret leverer endnu bedre taleforståelse end det ikoniske Oticon OpnTM. Lanceringen vil også omfatte vores første genopladelige litium-ion-baserede batterier. Derudover og i tråd med vores multi-brand-strategi vil Bernafon og Sonic ligeledes lancere nye stærke produktporteføljer i andet kvartal af 2019, ligesom vi også forventer at introducere vores første Philips-brandede høreløsninger til markedet i andet kvartal af 2019. Vores forretning for detailsalg af høreapparater leverede 9 % vækst i lokal valuta, hvilket hovedsageligt var drevet af akkvisitiv vækst på 8 %, mens den organiske vækst var 1 % – dog med betydelige forskelle mellem markeder.
 • Forretningsaktiviteten Høreimplantater leverede 10 % underliggende organisk vækst, når man justerer for vores beslutning om at reducere vores aktivitetetsniveau på udvalgte cochlear-implantat-markeder (CI) med lavere priser. I vores CI-forretning oversteg den underliggende vækst den estimerede markedsvækstrate på 10-12 % som følge af udrulningen af Neuro 2 med øget momentum på europæiske nøglemarkeder hen imod slutningen af året. Vores forretning for benforankrede høresystemer (BAHS) leverede en beskeden vækstrate, der lå en smule over markedsvækstraten, som vi skønner var flad i 2018 som følge af manglen på produktintroduktioner. I slutningen af første halvår 2019 vil BAHS-forretningen introducere en ny Ponto-lydprocessor, som er baseret på en helt ny platform, og som indeholder uovertruffen audiologi samt en række forbedrede funktionaliteter. I rapporterede tal var væksten i Høreimplantater 5 % i lokal valuta, og denne vækst var udelukkende organisk.
 • Forretningsaktiviteten Diagnostiske Instrumenter oplevede exceptionel vækst på 12 % i lokal valuta, som næsten udelukkende bestod af organisk vækst, og med en skønnet markedsvækstrate på ca. 5 % vandt vi således yderligere markedsandele. Vi opnåede flotte resultater på tværs af brands, produktkategorier og geografiske områder.
 • Sennheiser Communications, som er vores 50/50 joint venture med Sennheiser KG, leverede en flot underliggende vækstrate på 25 % (46 % rapporteret) og øgede således bidraget til koncernens EBIT betydeligt til DKK 104 mio.
 • Koncernens resultat af primær drift (EBIT) steg med i alt 6 % og nåede DKK 2.652 mio. før omstruktureringsomkostninger på DKK 120 mio., hvilket er inden for de udmeldte forventninger om et EBIT på DKK 2,65-2,85 mia. før omstruktureringsomkostninger på DKK 120 mio. (de tidligere forventninger om et EBIT på DKK 2,55-2,85 mia. før omstruktureringsomkostninger på DKK 150 mio. blev justeret i august 2018). Den justerede EBIT-margin på 19,0 %, som er uændret i forhold til 2017, blev positivt påvirket af den flotte vækst, som vores forretning for engrossalg af høreapparater genererede – til trods for at forretningen brugte flere ressourcer på fortsat innovation – og også af Diagnostiske Instrumenter og Sennheiser Communications, hvorimod den lave organiske vækst i vores forretning for detailsalg af høreapparater havde en udvandende effekt på marginen. Det rapporterede EBIT voksede med 8 % til DKK 2.532 mio., hvilket svarer til en EBIT-margin på 18,2 % eller en stigning på 0,5 procentpoint i forhold til 2017. Årets rapporterede resultat steg med 4 % til DKK 1.830 mio., og indtjening pr. aktie (EPS) steg med 7 % til på DKK 7,32.
 • Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) faldt med 13 % til DKK 1.765 mio. før omstruktureringsomkostninger dels som følge af en stigning i vores netto arbejdskapital, der er et resultat af et lavt lagerniveau i begyndelsen af året og forberedelserne til de kommende produktlanceringer, og dels som følge af skat betalt i 2018, der relaterer sig til 2017 og 2019.
 • Demant-koncernen forventer at levere organisk salgsvækst over markedsniveauet i 2019 og at øge salgsmomentum i løbet af året, efterhånden som vi begynder at se effekten af lanceringer af nye produkter. Baseret på valutakurser pr. 18. februar 2019 forventer vi en positiv valutakurseffekt på omsætningen på

  1 % i 2019 inklusive effekten af valutakurssikring. Vi forventer et rapporteret resultat af primær drift (EBIT) på DKK 2,65-2,95 mia. Vi forventer at levere betydelig vækst i pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) og at tilbagekøbe aktier for mindst DKK 1,2 mia. Vi tilstræber en gearing-multipel på 1,8-2,3 målt som forholdet mellem nettorentebærende gæld (NIBD) og EBITDA svarende til en uændret gearing-multipel på 1,5-2,0 før implementeringen af IFRS 16.

“Jeg er stolt over det seneste års resultater, som viser, at vi i 2018 tog et stort skridt hen imod at opfylde vores formål om at skabe livsforandrende forskelle gennem udbredelse af høresundhed. Vi fortsætter vores vækstrejse ved at vinde markedsandele og ved klart og tydeligt at påvise de positive effekter, som vores specialiserede høreløsninger har på sundhed. Vi leverer ikke bare håndgribelige resultater på den korte bane – hvor et af højdepunkterne har været en vækst på 12 % i vores forretningsaktivitet Diagnostiske Instrumenter – vi fortsætter også med at udvikle koncernen til fremtidig succes ved at foretage store investeringer i alle forretningsaktiviteter og nøgleområder som fx forskning og udvikling og digitalisering. Med lanceringen af en ny høreapparatplatform er Oticon nu klar til at markedsføre nye premium-produkter ved at tage den banebrydende audiologi i Oticon Opn endnu et skridt videre. Jeg er overbevist om, at vi er godt rustet

til at opfylde vores ambitioner for 2019,” siger koncernchef og adm. direktør, Søren Nielsen, Demant.

Niels B. Christiansen                                                Søren Nielsen

Bestyrelsesformand                                                Koncernchef og adm. direktør

William Demant Holding A/S’ komplette årsrapport for 2018 på i alt 130 sider er vedhæftet denne meddelelse.

Demant afholder en telekonference den 19. februar 2019 kl. 14.00. For deltagelse i konferencen anvendes et af følgende telefonnumre: +45 3544 5577 (DK), +44 3333 000 804 (UK) eller +1 6319 131 422 (USA).

Pinkoden er 49351310#. Præsentationen, som vil blive gennemgået på telekonferencen, vil blive uploadet på www.demant.com, kort før konferencen starter.

Yderligere information:

Koncernchef og adm. direktør Søren Nielsen

Telefon +45 3917 7300

www.demant.com

Øvrige kontaktpersoner:

CFO René Schneider

Søren B. Andersson, VP IR

Mathias Holten Møller, IR Officer

Kommunikationschef Trine Kromann-Mikkelsen

 

2018

 

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

Udvikling

2017-2018

Hovedtal, DKK mio.

 

 

 

 

 

 

Nettoomsætning13.937 13.189 12.002 10.665 9.346 6%
Bruttoresultat10.784 10.026 9.030 7.895 6.813 8%
Bruttoresultat, justeret*10.825 10.064 9.102 7.895 - 8%
F&U-omkostninger1.009 919 839 763 680 10%
EBITDA2.978 2.742 2.346 2.203 2.055 9%
Amortiseringer og afskrivninger etc.446 404 404 325 294 10%
Resultat af primær drift (EBIT)2.532 2.338 1.942 1.878 1.761 8%
Resultat af primær drift (EBIT), justeret*2.652 2.504 2.130 1.902 - 6%
Finansielle poster, netto-164 -111 -101 -69 -70 48%
Resultat før skat2.368 2.227 1.841 1.809 1.691 6%
Årets resultat1.830 1.759 1.464 1.439 1.327 4%

Nøgletal

 

 

 

 

 

 

Bruttomargin77,4%76,0%75,2%74,0%72,9%- 
Bruttomargin, justeret*77,7%76,3%75,8%74,0%- - 
EBITDA-margin21,4%20,8%19,5%20,7%22,0%- 
Overskudsgrad (EBIT-margin)18,2%17,7%16,2%17,6%18,8%- 
Overskudsgrad (EBIT-margin), justeret*19,0%19,0%17,7%17,8%- - 
Indtjening pr. aktie (EPS), DKK7,32 6,84 5,53 5,30 4,80 7%
Egenkapitalens forrentning25,7%24,0%21,5%23,7%24,7%- 

Indtjening pr. aktie (EPS) er angivet pr. aktie med en nominel værdi på DKK 0,20.

*Justeret for engangsomkostninger vedrørende omstruktureringsaktiviteter i 2016-2018.

Vedhæftede filer

Primary Logo

Relateret indhold
16 maj - 
Torsdagens aktier: Rockwool til vejrs efter regnskab i ..
10 maj - 
De mest shortede aktier i april – Pandora kravler op af..
08 maj - 
Onsdagens aktier: ISS gjorde rent bord efter regnskab
Relateret debat
28 mar - 
Udnytter kursfaldet til at komme ind i Demant igen. Dag..
28 mar - 
Det er Morgan Stanley og andre anonyme brokere der lege..
28 mar - 
Er der nogen der har en anelse om, hvad der foregå..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Vestas får ordre på 249 MW i Texas

20-05-2019 12:29:23
Vestas har modtaget en ny ordre på det amerikanske marked omfattende V120-2.2 MW-møller med en samlet kapacitet på 249 megawatt (MW).Aftalen er indgået med en god gammel kending i vindmølleproducentens kundekartotek, EDF Renewables, som også har valgt at indgå en femårig serviceaftale af typen AOM 5000 med Vestas.Det fremgår af en meddelelse fra det danske vindmølleselskab mandag.Møllerne skal ops..

Ryanairs overskud skrumper trods flere rejsende - NY

Relaterede nyheder
20-05-2019 08:49:39
Lavprisselskabet Ryanair havde i 2018 flere rejsende og en større omsætning. Alligevel kan selskabet ikke præsentere samme fine overskud som året før - tværtimod.Ryanair har et skævt regnskabsår og starter sine år fra 1. april. Derfor løber regnskabsåret fra 1. april 2018 til 1. april 2019.I den periode har Ryanair haft et overskud efter skat på 1,02 milliarder euro. Det svarer til lige over 7,6 m..

Aktier/tendens: DSV i fokus efter kapitalfonds milliardsalg

20-05-2019 08:14:56
Aktien i DSV vil få opmærksomhed fra åbningen mandag, efter at kapitalfonden Cevian fredag solgte alle sine aktier i transportkoncernen og dermed indkasserede rundt regnet 4 mia. kr.Kapitalfondens 6,9 mio. DSV-aktier blev af UBS solgt til 575 kr., hvilket var 20 kr. eller 3,4 pct. under lukkekursen torsdag før store bededag. Det er en "forventelig" rabat ved salg af aktieposter af den størrelse, v..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Aktier/tendens: DSV i fokus efter kapitalfonds milliardsalg
2
Vestas: Afgående topchef sælger flere aktier
3
Aktier/middag: Ambu stiger på aftale - DSV-fald forstærkes af udsalg
4
Danske: Storbank hæver Danske Bank-anbefaling men sænker Nordeas
5
Aktier/åbning: Ambu flyvende fra start og pres på Mærsk

Relaterede aktiekurser


Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
20. maj 2019 18:40:14
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190514.2 - EUROWEB5 - 2019-05-20 18:40:14 - 2019-05-20 18:40:14 - 1 - Website: OKAY