08 mar: ABG anbefaler køb af Royal Unibrew
08 mar: Norges oliefond dropper olie- og gasselskaber
Annonce

Evidens for vækst via syv nøgletal

Fisher Investment

Annonce

Dette er en annonce fra

Gemmer der sig en global lavkonjunktur bag volatiliteten i 2018? Vores analyse af de finansielle mediers dækning viser, at mange mener, dette er tilfældet, og tolker nedgangen i nogle økonomiske tal som bevis herpå. Men selv om frygten for lavkonjunktur måske er steget, viser en lang række nøgletal efter vores mening, at frygten er ubegrundet. Samlet set viser tallene efter vores opfattelse, at den globale økonomi klarer sig meget bedre, end den generelt bliver fremstillet i medierne. Her er syv figurer, som illustrerer dette.

Selv om tallene er bagudrettede, var det med et voksende BNP (officielt mål for et lands samlede produktion) i de fleste industrialiserede lande, at vi gik ind i 4. kvartal. Dette illustreres af figur 1, som viser BNP for verdens tre store økonomier. Væksten i eurozonens BNP er måske langsommere, men vi mener, at dette primært skyldes bilindustriens vanskeligheder ved at overholde de nye krav til emissionstest, hvilket er et enkeltstående tilfælde. Derudover stiger og falder væksten ofte i bull-markeder, hvilket også illustreres af figur 1. Der er ikke nødvendigvis noget unormalt ved lavere vækst.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Figur 1: Global vækst i BNP

Kilde: Eurostat og Bureau of Economic Analysis, pr. 11.1.2019. Faktisk BNP i eurozonen, Storbritannien og USA, 1. kvartal 2008-3.kvartal 2018.

Der er også udbredt frygt for de såkaldte handelskrige, men globalt set går handlen stille og roligt fremad. Tendensen for den globale handelsvolumen er fortsat positiv, omend en smule svingende. Efter vores mening har den indførte handelstold, og truslerne herom, ikke formået at svække den globale vækst, hvilket også illustreres af figur 2.

Figur 2: Stigende global handel

Kilde: Central Planning Bureau Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, pr. 11.1.2019. Global varehandel, januar 2000-oktober 2018.

Figur 3 viser, at PMI'erne (undersøgelser, der angiver den procentdel af virksomhederne, der oplevede fremgang i en given måned) fortsat er over 50, hvilket tyder på, at over halvdelen af virksomhederne oplevede vækst i 4. kvartal. Ifølge den sædvanlige analysemetode for PMI'erne er dette generelt et tegn på fremgang. Positive nye ordrer tyder på, at dette vil fortsætte fremover. Selv om PMI'erne ikke fuldt ud kan knyttes til BNP, fordi de måler vækstens bredde og ikke dens størrelse, er dette bevis på, at ikke alle tal var negative, heller ikke under volatiliteten på aktiemarkederne i 4. kvartal. Og selv om nedgangen i de globale PMI'er siden begyndelsen af 2018 viser, at færre virksomheder oplever vækst end i starten af 2018, oplever hovedparten stadig fremgang. I december nåede nøgletallene for produktion og tjenesteydelser op over niveauet for 2016, hvor der var godt gang i den globale økonomi.

Figur 3: Globale PMI'er over 50 tegn på fremgang

Kilde: FactSet, pr. 11.1.2019. JP Morgans PMI'er for globale tjenesteydelser og produktion, januar 2016-december 2018. Tal over 50 angiver vækst.

Fremadrettet forventer vi stabil global udlånsvækst, som efter vores opfattelse er en fremadrettet indikator, der understøtter den private efterspørgsel. Figur 4 viser en udlånsvækst på 3,3 % i forhold til året før og 3,5 % for november for henholdsvis eurozonen og Storbritannien, samt en udlånsvækst i USA for december på 4,2 % i forhold til året før. Udlånsvæksten er generelt set stadig positiv, selv om den måske ikke har været helt så kraftig i USA og Storbritannien i de senere år. Den stigende efterspørgsel på og adgang til kredit vil efter vores mening fortsat være drivkraften bag en generel økonomisk vækst.

Figur 4: Udlånsvækst i den private sektor er positivt

Kilde: Den europæiske centralbank, Bank of England og Federal Reserve, pr. 11.1.2019. Udlånsvækst i den ikke-finansielle private sektor, januar 2012-november 2018 (december 2018 for USA).

Udlån skaber en øget pengemængde, hvilket har stor indflydelse på den fremtidige økonomiske vækst. Tallene for den samlede pengemængde i de store økonomier indikerer god vækst i november på 3,7 % i eurozonen i forhold til året før, 2,2 % i Storbritannien og 4,0 % i USA. (Figur 5) Positiv vækst i pengemængden tyder på en tilstrømning af kapital til husholdninger og virksomheder, hvilket er godt for den fremtidige økonomiske aktivitet og understøtter den globale vækst.

Figur 5: Vækst i den samlede pengemængde

Kilde: Den europæiske centralbank, Center for Financial Stability og Bank of England, pr. 11.1.2019. Samlet finansiel M3 for eurozonen, US Divisia M4, inkl. amerikanske Treasurys, og UK M4, ekskl. andre finansielle formidlingsvirksomheder, januar 2012-november 2018. M3 og M4 er et generelt mål for pengemængden, herunder kontanter, indlånskonti og udvalgte værdipapirer, som nemt kan konverteres til kontanter. Den europæiske centralbanks mest generelle mål er M3, og derfor har vi valgt at bruge det her, mens M4 anvendes for USA og Storbritannien.

Globalt set er rentekurverne – som illustrerer renteforskellen på kortfristede og langfristede statsobligationer – normale, idet de lange renter er højere end de korte renter. Det er efter vores mening et signal om, at de finansielle vilkår grundlæggende støtter bull-markederne og væksten globalt. Da bankerne låner til en kort rente og udlåner til en lang rente, viser en rentekurve med positiv hældning, at bankerne generelt tjener på deres udlån, hvilket fremmer lånevæksten og økonomisk fremgang. Den globale rentekurve (den lyseblå linje i figur 6) har en positiv hældning, hvilket er vigtigere end rentekurven for noget enkeltland. Mange finansielle virksomheder kan nemt låne penge i ét land og låne penge ud i et andet og kan dermed afdække valutarisiko. Vi mener derfor, at den globale rentekurve er afgørende for det globale finanssystem. På nuværende tidspunkt ser der, efter vores mening, ud til at være masser af brændstof til at sikre en fortsat global økonomisk vækst.

Figur 6: Globale rentekurver er normale

Kilde: FactSet, pr. 11.1.2019. Regionale rentekurver er vægtet med BNP for 2017, pr. 31.12.2018.

The Conference Boards ledende økonomiske indeks (LEI) for eurozonen og USA er både højt og stigende. Disse nøgletal blander en række primært fremadrettede økonomiske indikatorer, som efter vores mening er nyttige for investorer. Vækstudsigterne for verdens to største økonomier er positive. I den amerikanske LEI's næsten 60-årige historie har der ikke været en lavkonjunktur uden en forudgående månedlang nedgang i LEI. Dette er efter vores opfattelse et klart bevis på, at en lavkonjunktur ikke er lige om hjørnet.

Figur 7: Høje og stigende LEI'er i eurozonen og USA

Kilde: The Conference Board, pr. 11.1.2019. Ledende økonomiske indekser for euroområdet og USA, januar 1987-november 2018.

Alt i alt ser kreditgivningen og virksomhedsaktiviteten i størstedelen af den globale økonomi ud til at være stigende, og de førende indikatorer tyder på yderligere vækst. På baggrund af disse og andre faktorer mener vi, at udsigterne for den globale økonomi er stabile og langt overstråler de udbredte bekymringer over en lavkonjunktur. Ifølge vores analyse bevæger aktierne sig mest på grundlag af forskellen mellem virkelighed og forventninger. I betragtning af den fremherskende dystre stemning i medierne er der langt større sandsynlighed for, at virkeligheden vil overraske positivt, hvilket burde medvirke til stigende aktiemarkeder.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Del

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
21 maj
VELO
Så er der lidt at læse på. . Se bla.. Purpose: Tacrolimus extended release (TacER) (Envarsus XR®) ha..
21
23 maj
VELO
Har modtaget data, som viser en stigning i receptal på 20% siden Januar 2019.  
18
18 maj
VWS
Ditlev.. Havde store ambitioner, og store armbevægelser .. Ikke alt gik godt.. Men finanskrisen kan..
18
20 maj
PNDORA
Paa trods af et godkendt Q1 regnskab, er aktien faldet som en sten. Markedet er ligeglad med Pandora..
17
22 maj
VWS
Vestas secures 44 MW order for V120-2.2 MW turbines with tall tower solution News release from Ves..
16
20 maj
DANSKE
Hører på Radio247 at Jyske Bank er indblandet i momssvindel via et par kunder. Penge ud og ind på en..
15
18 maj
ZEAL
Nedenfor er det samlet udskift af Q1 telefonkonferencen for Zealand Pharma.    Jeg har først trukket..
15
18 maj
AMBU-B
Cook Medical er en førende amerikansk medicovirksomhed med en omsætning på ca. 2 mia. usd og aktivit..
14
18 maj
VELO
Jeg er meget uenig med dig Munch. For mig er toplinjen klart mest interessant lige nu, for det er de..
14
23 maj
VELO
Kære Nikw. Sagen er kort, at data af konkurence hensyn ikke sendes til højre eller venstre. Man kan ..
13

Snabe køber aktier for lige under 1 mio. kr.

24-05-2019 16:07:03
Bestyrelsesformand i A.P. Møller - Mærsk Jim Hagemann Snabe har spenderet en lille million kr. på køb af aktier i firmaet.Snabe har helt præcist købt 144 stk. A-aktier i firmaet til en kurs på 6925 kr. og en samlet kursværdi af 997.200 kr.Mærsk-aktierne er fredag under pres efter selskabets regnskab for første kvartal, der blev offentliggjort fredag før børsåbningen.Mærsks A-aktie ligger kl. 16 fr..

Amerikansk hedgefund øger shortposition på Abmu til 288 mio.

24-05-2019 15:10:00
Eminence Capital har øget sin shortposition i Ambu og har nu shortet 1,21 pct. af den samlede aktiekapital i biotekselskabet mod tidligere 1,03 pct.Det fremgår fredag eftermiddag af en indberetning til Finanstilsynet. Ændringen i positionen er foretaget torsdag, fremgår det af meddelelsen.At gå kort i en aktie er at spekulere i et kursfald. Det sker ved, at spekulanten låner aktier i et selskab, s..

Storbank genoptager dækning af ISS – anbefaling og kursmål særdeles optimistisk

24-05-2019 14:57:49
Svenske SEB har genoptaget dækning af ISS-aktien. Det er sket med anbefalingen "køb" og et kursmål på 250 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News.ISS-aktien stiger fredag eftermiddag 1,7 pct. til 211,90 kr. SEB ser altså et potentiale på knap 18 pct. i aktien./ritzau/FINANS

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
24. maj 2019 17:13:56
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190514.2 - EUROWEB3 - 2019-05-24 17:13:56 - 2019-05-24 17:13:56 - 1 - Website: OKAY