29 mar: Arkil Holding: Aktietilbagekøbsprogram
29 mar: Årsrapport 2018/19
29-03-2019 13:21:56

Blue Vision A/S indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dato: 29.03.2019

Årets meddelelse nr.: 6

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 26. april 2019, kl. 09.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.  

Dagsordenen er følgende:

1.                   Præsentation af dirigent

2.                   Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3.                   Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 

4.                   Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen

5.                   Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

6.                   Valg af bestyrelse

7.                   Valg af revisor

8.                   Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1: Præsentation af dirigent

I henhold til vedtægternes pkt. 7.1. udpeges dirigenten af bestyrelsen. 

Ad dagsordenens punkt 3: Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge 

 1. Årsrapport 2018

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2018 godkendes.

 1. Decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktionen for regnskabsåret 2018.

Ad dagsordenens punkt 4: Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud 

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste regnskabsår.

Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

Der er ikke modtaget forslag fra aktionærer eller bestyrelse. 

Ad punkt 6: Valg af bestyrelse 

Bestyrelsens nuværende medlemmerNicolai Dines Kærgaard, Claus Abildstrøm og Peer Henning Borgopstiller til genvalg. Bestyrelsens ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 6. 

Ad punkt 7: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad punkt 8: Eventuelt

Der var stillet forslag om, at bestyrelsesformanden giver en fyldestgørende redegørelse om indholdet af den sikkerhedspakke, der er en del af handlen i forbindelse med salget af samtlige aktieandele og tilgodehavender i Porthino S.A., herunder at bestyrelsesformanden:

 • Be-eller afkræfter om der er stillet bankgaranti overfor BlueVision på anfordring uden rettergang for købesummen.

 • Årsagen til, at sælger skal vente med at få betaling for grunden indtil byggeriet er færdigt. 

 • Sikkerhedsmæssig vurdering af hvilke risici BlueVision har påtaget sig ved at afvente med betaling til byggeriet er gennemført. 

 • Hvorvidt betalingen vil blive udskudt, såfremt byggeriet måtte blive forsinket. 

 • Hvorvidt Interpatium S.A har stillet sikkerhed for købers - Majinservices LDA, Funchal – forpligtelser overfor BlueVision A/S.

Redegørelsen ønskes ført til referat og udsendt til alle aktionærer, således at alle får den samme information, og således at investering i selskabets aktier kan ske på et ordentligt oplyst grundlag.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af de forslagene kræves i henhold til vedtægternes § 9.1 simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

På generalforsamlingstidspunktet udgør selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 119.092.270, hvoraf nominelt DKK 108.692.270 er A-aktier og nominelt DKK 10.400.000 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier à DKK 1,00. 

A-aktierne er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og udstedt i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, mens B-aktierne ikke er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og således ikke er udstedt i dematerialiseret form gennem VP SECURITIES A/S. 

Der gælder ingen stemmedifferentiering mellem A-aktierne og B-aktierne og hver aktie à DKK 1,00 giver én stemme på generalforsamlingen. 

Registreringsdatoen er fredag den 19. april 2019, kl. 23.59. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil mandag den 22. april 2019, kl. 23.59 rekvireres via selskabets hjemmeside: www.blue-vision.dk,  på VP Investor Services A/S hjemmeside: www.vp.dk/agmeller ved skriftlig henvendelse via e-mail på vpinvestor@vp.dk. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet via e-mail på vpinvestor@vp.dkeller registrere brevstemmen på VP Investor Services A/S hjemmeside: www.vp.dk/agm, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest mandag den 22. april 2019, kl. 16.00 (brevstemmeblanket kan findes på www.blue-vision.dk). En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. 

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på www.blue-vision.dk. Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være selskabet i hænde senest mandag den 22. april 2019, kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til selskabet via e-mail på vpinvestor@vp.dkeller fuldmagten kan registreres på www.vp.dk/agm.

Yderligere oplysninger

Fra og med dags dato vil (i) indkaldelsen, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, (iii) dagsordenen og de fuldstændige forslag, (iv) årsrapporten for 2018, samt (v) fuldmagtsblanket og formular til afgivelse af brevstemmer være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.blue-vision.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til undertegnede på e-mailadressen: info@bluevision.dk.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Henning Borg på telefon +45 40 75 44 34 eller per e-mail info@bluevision.dk. 

Med venlig hilsen 

Blue Vision A/S 

På bestyrelsens vegne

Nicolai Dines Kærgaard, bestyrelsesformand 

BILAG 6

Ledelseshverv m.v. for bestyrelseskandidater i Blue Vision A/S

Nicolai D. Kærgaard

:     Ledelseshverv

Copenhagen City Investments ApS, direktør

Holistic House Ørestad A/S, direktør

Ejendomsselskabet Kalundborg P/S, bestyrelsesmedlem, direktør

Copenhagen Hotel Invest ApS, direktør

Ejendomsselskabet Hviding P/S,, bestyrelsesmedlem, direktør

NK Invest ApS, direktør

Selskabet af 25. Marts 2015 II ApS, direktør

Selskabet af 25. Marts 2015 DK ApS, direktør

NK Invest Kalundborg IVS, direktør

NK Invest Hviding IVS, direktør

Holistic House Daycare ApS, direktør

Apto Capital ApS, direktør

Adv. Claus Abildstrøm

:  Ledelseshverv        

Fanum A/S, bestyrelsesmedlem

Sahiba A/S, bestyrelsesmedlem

Kolind A/S, bestyrelsesmedlem

SPC Holdings A/S, bestyrelsesmedlem

CAAB Consulting ApS, direktør

PII A/S, bestyrelsesmedlem

Danders & More Advokatpartnerselskab, bestyrelsesformand

DM Komplementar Advokatpartnerselskab, bestyrelsesmedlem

Kolind Invest A/S, bestyrelsesmedlem

GLÒ Holding A/S, bestyrelsesformand

GLÒ Danmark A/S, bestyrelsesformand

AB A/S, bestyrelsesmedlem

Real Estate Management ApS, bestyrelsesmedlem

Nordholm ApS, bestyrelsesmedlem

RHB Havnehuset A/S, bestyrelsesmedlem

Henning Borg

:              Ledelseshverv

Joko Components A/S, bestyrelsesformand

Baltic Investment Group ApS, direktør

Portinho ApS, direktør

logo.png

Relateret indhold
29 mar - 
Aktier/tendens: Ørsted i medvind - Carlsberg kan øjne l..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Lufthansa nedjusterer og dykker på børsen

17-06-2019 09:19:03
Det tyske luftfartsselskab Lufthansa nedjusterer sine forventninger og straffes hårdt fra børsens åbning mandag, hvor aktien falder med 10 pct. til 15,91 euro.Lufthansa venter nu en ordinær EBIT-margin på 5,5-6,5 pct. i 2019 mod en tidligere forventning om en margin på 6,5-8,0 pct.Faldende priser på flybilletter primært på hjemmemarkederne Tyskland og Østrig er baggrunden. Samtidig oplyser selskab..

Hennes & Mauritz slår akkurat forventningerne

Relaterede nyheder
17-06-2019 08:21:46
Den svenske tøjkæde Hennes & Mauritz overrasker svagt positivt med sine salgstal for andet kvartal af sit forskudte regnskabsår 2018/19.Perioden bød på en salgsfremgang på 11 pct. til 57,5 mia. svenske kr. og en stigning målt i lokal valuta på 6 pct. mod ventet 5,5 pct. ifølge analytikerestimater indsamlet af Infront Data.Målt i svenske kroner var omsætningen omkring 350 mio. højere end forudset.-..

Aktier/tendens: Novozymes står til fald på ny strategi

17-06-2019 07:47:49
Investorernes fokus vil mandag samle sig om Novozymes, efter at enzymkoncernen søndag har lanceret en ny strategi, på en dag hvor der tegner sig en underliggende god stemning på de europæiske aktiemarkeder.Futures for de ledende amerikanske indeks stiger 0,2 til 0,5 pct., mens den tyske DAX-future stiger 0,2 pct. fra morgenstunden, og det tyder altså på, at pilen peger op for det danske C25-indeks..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Aktier/tendens: Novozymes står til fald på ny strategi
2
Danske Bank udpeges til bedste danske kapitalforvalter af storkunder
3
Handelsbanken ændrer mening om Mærsk – hæver anbefaling og kursmål
4
Vestas-konkurrent får betinget taiwansk ordre på 376 megawatt
5
Chr. Hansen/SHB: Sænkes til "sælg"

Relaterede aktiekurser

Blue Vision A/S A 0,3990 0,0% Aktiekurs uændret

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
17. juni 2019 11:06:14
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190527.1 - EUROWEB5 - 2019-06-17 11:06:14 - 2019-06-17 11:06:14 - 1 - Website: OKAY