02 maj: IR Vækstlande A/S: Storaktionærmeddelelse
02 maj: Nordfyns Bank - periodemeddelelse Q1-2019
02-05-2019 16:36:06

Anmeldelse af større besiddelser i Selskabet

TORM plc har modtaget oplysninger om den nedenstående transaktion i TORM plc værdipapirer:

TR-1: Standardformular til anmeldelse af større besiddelser

ANMELDELSE AF STØRRE BESIDDELSER (skal sendes til den relevante udsteder og til FCA (Financial Conduct Authority) i Microsoft Word-format, om muligt)i

 

1a. Identiteten på udsteder eller den underliggende udsteder af eksisterende aktier, hvortil der er tilknyttet stemmerettigheder

ii

:

TORM plc

1b. Hvis udsteder ikke er hjemmehørende i Storbritannien, bedes dette anført (sæt kryds hvis relevant)

Udsteder ikke hjemmehørende i Storbritannien 

2. Baggrunden for anmeldelsen (sæt kryds i et eller flere af de følgende felter)

En erhvervelse eller afhændelse af stemmerettighederX
En erhvervelse eller afhændelse af finansielle instrumenter 
En begivenhed, som ændrer stemmerettighedsfordelingen 
Andet (venligst uddyb)iii: 

3. Oplysninger om person, der er omfattet af anmeldelsespligten

iv

NavnDW Partners, LP
By og land for registreret hjemsted (hvis relevant)Wilmington, Delaware, USA 

4. Aktionær(ens/ernes) fulde navn (hvis forskellig fra personen under pkt. 3.)v

NavnDW Catalyst Master Fund, Ltd (“DW Catalyst”)

DW Value Master Fund, Ltd. (“DW Value”)

DW-TX, LP (“DW-TX”)

By og land for registreret hjemsted (hvis relevant)For DW Catalyst og DW Value:

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

 

For DW-TX:

Wilmington, Delaware, USA

5. Den dato hvor grænsen passeres eller nås

vi

:

30. april 2019

6. Den dato, hvor anmeldelse er sket til udsteder (DD/MM/ÅÅÅÅ):

1. maj 2019

7. Den samlede besiddelse omfattet af anmeldelsespligten

 Procent af stemmerettigheder tilknyttet aktier (sum af 8. A)Procent af stemmerettigheder tilknyttet finansielle instrumenter

(sum af 8.B 1 + 8.B 2)

Sum af begge i procent (8.A + 8.B)Samlet antal stemmerettigheder i udstedervii
Situationen efter transaktionens eller begivenhedens indtræden4,88%0%4,88%74.218.846
Situationen ved forrige anmeldelse (hvis relevant)5,96%0%5,96% 

8. Anmeldte oplysninger om situationen efter transaktionen eller begivenhedens indtræden

viii

A: Stemmerettigheder tilknyttet aktier

Klasse/type af aktier

ISIN kode (om muligt)

Antal stemmerettigheder

ix

Stemmerettigheder angivet i procent

Direkte

(Artikel 9 i Direktiv 2004/109/EC) (DTR5.1)

Indirekte

(Artikel 10 i Direktiv 2004/109/EC) (DTR5.2.1)

Direkte

(Artikel 9 i Direktiv 2004/109/EC) (DTR5.1)

Indirekte

(Artikel 10 i Direktiv 2004/109/EC) (DTR5.2.1)

A-aktier

GB00BZ3CNK81

03.623.1550%4,88%
     

SUBTOTAL 8. A

3.623.1554,88%
 

 

B 1:

Finansielle instrumenter i henhold til Art. 13, stk. 1 litra a i Direktiv 2004/109/EF (DTR5.3.1.1 (a))

Type af finansielt instrument

Udløbs-

dato

x

Udnyttelsestidspunkt/

Omlægningsperiode

xi

Antal stemmerettigheder, såfremt instrumentet udnyttes/konverteres

Stemmeret-tigheder angivet i procent

     
  

SUBTOTAL 8. B 1

  
 

 

B 2:

Finansielle instrumenter med lignende økonomisk effekt i henhold til Art. 13, stk. 1 litra b i Direktiv 2004/109/EF (DTR5.3.1.1 (b))

Type af finansielt instrument

Udløbs-

dato

x

Udnyttelsestidspunkt/

Omlægnings-periode

xi

Fysisk overdragelse eller kontant afregning

xi

Antal stemmerettig-heder

Stemmeret-tigheder angivet i procent

      
  

 

SUBTOTAL 8.B.2

  
 

 

 

9. Oplysninger om personen omfattet af anmeldelsespligten (sæt kryds i det relevante felt

 Personen, der er omfattet af anmeldelsespligten, er ikke kontrolleret af nogen fysisk eller juridisk person og kontrollerer ikke nogen anden/andre virksomhed(er), hvorigennem besiddelser i udsteder/den underliggende udsteder indehaves 
 Den fulde kæde af kontrollerede virksomheder, hvorigennem stemmerettighederne og/eller de finansielle instrumenter faktisk indehaves, begyndende med den øverste kontrollerende fysiske person eller juridiske enhed (tilføj ekstra linjer efter behov) 
 

Navn

xv

Stemmerettighederne i procent, hvis denne når eller overstiger den anmeldelsespligtige grænse

Stemmerettighederne tilknyttet finansielle instrumenter i procent, hvis denne når eller overstiger den anmeldelsespligtige grænse

Summen af begge, hvis denne når eller overstiger den anmeldelsespligtige grænse

 DW Partners, LP4,88%0%4,88%
 DW Catalyst Master Fund, Ltd.   
     
 DW Partners, LP4,88%0%4,88%
 DW Value Master Fund, Ltd.   
     
 DW Partners, LP4,88%0%4,88%
 DW-TX, LP   
  
 

10. I tilfælde af afstemning ved fuldmagt, identificer venligst

:

 Befuldmægtigedes navnN/A
 Stemmerettigheder angivet i antal og procentN/A
 Dato for, hvornår befuldmægtigede vil ophøre med at besidde stemmerettighederneN/A
  

 

 

 

11. Yderligere oplysninger

xvi

 DW Partners, LP er investeringsrådgiver for DW Catalyst Master Fund, Ltd., DW Value Master Fund, Ltd. og DW-TX, LP og kontrollerer stemmerettighederne for hver fonds beholdning.

Sted

New York, NY, USA

Dato

 1. maj 2019

KONTAKT

TORM plc

Morten Agdrup, IR, tlf. +45 3917 9249Birchin Court, 20 Birchin Lane
 London EC3V 9DU, Storbritannien
 Tlf.: +44 203 713 4560
 www.torm.com 

 

OM TORM

TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. TORM er børsnoteret på Nasdaq København og NASDAQ New York (symbol: TRMDA og TRMD). Selskabet har aktiviteter i hele verden. For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN

Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ”ton-mil” på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

Vedhæftet fil

Primary Logo

Relateret indhold
14 jun - 
Aktier/åbning: Pandora retter sig lidt og trodser negat..
14 jun - 
Aktier/tendens: Mærsk og Pandora i fokus
14 jun - 
Aktier/tendens: Mærsk og Pandora i fokus
Relateret debat
21 jun - 
Torm leverede jo et fremragende Q1 og et eller andet st..
21 jun - 
Jeg lavede for nogle dage siden et impulskøb i Torm, me..
13 jun - 
I en sag som denne, selv om noget ved noget, så skal ma..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Vestas indgår forlig med GE i patentsag: Betaler fortroligt beløb

25-06-2019 16:36:29
Vestas har indgået forlig med den amerikanske rival Generel Electric i forbindelse med flere patentsager. Det betyder, at sagerne nu droppes, oplyser de to selskaber i en meddelelse.Vestas betaler i forbindelse med forliget en fortrolig sum penge til GE. Derudover giver forliget en krydslicens til paterne, der omhandler teknologi, der bruges til at sikre stabiliteten i vindmøllerne under forstyrre..

Amerikanske medicinalvirksomheder slår sig sammen i millardhandel

Relaterede nyheder
25-06-2019 13:05:35
Den amerikanske medicinalvirksomhed Abbvie overtager sin kollega Allergan i en handel til en værdi af 63 mia. dollar.Det bekræfter de to selskaber, efter at Wall Street Journal tidligere tirsdag kunne citere kilder for, at opkøbet var på vej.Ifølge aftalen betaler Abbvie 188,24 dollar per aktie i Allergan, svarende til en præmie på 45 pct. sammenlignet med lukkekursen på Allergan mandag.Aktien i A..

Mærsk lancerer nyt onlineprodukt: Vil bryde med overbookinger

25-06-2019 10:36:22
(Korr: ændring i andet afsnit. Ordet "betales" er ændret til "aftales".)A.P. Møller-Mærsk lancerer et nyt onlineprodukt, der skal være med til at gøre transporten af containere mere simpel for kunderne, og som samtidig kan være med til at undgå overbookinger.Produktet går under navnet Maersk Spot, og det sikrer kunderne en garanti for, at fragten bliver lastet, skriver Mærsk i en pressemeddelelse ..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Britisk investeringsfirma reducerer shortposition i to danske aktier
2
Danske Bank/Nordea: Sænker kursmål med 10 kr.
3
Detektivfirma: Danske Bank fyrede os af frygt for hvidvasksag
4
Aktier/tendens: Inspirationen hælder mest til den negative side
5
Ørsted lægger to enheder sammen: Koncerndirektør forlader selskabet

Relaterede aktiekurser

Torm PLC A 54,20 -1,6% Fald i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
26. juni 2019 00:16:08
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190527.1 - EUROWEB2 - 2019-06-26 00:16:08 - 2019-06-26 00:16:08 - 1 - Website: OKAY