14 maj: Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 10,4 kr. pr. a..
14 maj: Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af..
14-05-2019 08:53:10

TORM plc Delårsrapport for første kvartal 2019

“TORMs resultat for første kvartal understreger Selskabets stærke operationelle performance i et produkttankmarked, hvor en markant fremgang i fragtraterne startede i fjerde kvartal 2018. Vi fik et resultat før skat på USD 23,5 mio. i første kvartal 2019, hvilket er det bedste kvartalsresultat i tre år, og afdækningen i andet kvartal til dato indikerer et fortsat positivt produkttankmarked,” udtaler Executive Director Jacob Meldgaard og fortsætter: ”Vi har besluttet at installere yderligere 13 scrubbere, så vi i alt har 34 skibe udstyret med scrubbere, svarende til ca. halvdelen af vores flåde. Med denne balancerede tilgang er TORM velpositioneret til at drage fordel af den stigende efterspørgsel efter raffinerede olieprodukter, som IMO 2020-reglerne ventes at medføre.”

 • EBITDA for første kvartal 2019 udgjorde USD 61,5 mio. (samme periode 2018: USD 37,3 mio.). Resultatet før skat udgjorde USD 23,5 mio. (samme periode 2018: USD 1,1 mio.). Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde USD 55,4 mio. i første kvartal 2019 (samme periode 2018: USD 18,0 mio.), og indtjening pr. aktie (EPS) udgjorde 31 US cents (samme periode 2018: 1 US cent). Afkast af investeret kapital (RoIC) var 8,8% (samme periode 2018: 2,4%).

   

 • I første kvartal 2019 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 17.949 (samme periode 2018: USD/dag 14.225). Fragtraterne på produkttankmarkedet lå i starten af første kvartal af 2019 på et højt niveau, som ikke er set siden 2016, men faldt en smule i løbet af kvartalet, efterhånden som forårets vedligeholdelsessæson blandt raffinaderierne tog fart.

   

 • Pr. 31. marts 2019 var 11% af de udestående indtjeningsdage i 2019 afdækket til gennemsnitligt USD/dag 16.311. Pr. 7. maj 2019 var 58% af de samlede indtjeningsdage i andet kvartal 2019 afdækket til USD/dag 16.248. 22% af de samlede indtjeningsdage i andet til fjerde kvartal 2019 var afdækket til USD/dag 16.026.

   

 • I løbet af første kvartal 2019 indgik TORM salgsaftaler for to ældre skibe, MR-skibene TORM Amazon (bygget i 2002) og TORM Cecilie (bygget i 2001). De to skibe er solgt for et samlet beløb på USD 15 mio., og en samlet gæld på USD 9 mio. blev indfriet i forbindelse med salget af skibene. TORM Amazon blev overdraget til de nye ejere i første kvartal 2019, og TORM Cecilie blev overdraget i andet kvartal 2019. Pr. 31. marts 2019 består TORMs flåde, eksklusive TORM Cecilie, som er bestemt for salg, af 69 egne skibe, tre indchartrede skibe og ni skibe i ordre.

   

 • I april 2019 besluttede TORM at eftermontere yderligere 13 scrubbere på eksisterende skibe. Disse nye scrubbere vil blive fremstillet af ME Production China, som er et joint venture, hvor TORM har en ejerandel på 27,5%. Inklusive de 13 yderligere scrubbere har TORM forpligtet sig til at installere scrubbere på 34 skibe, eller ca. halvdelen af den samlede flåde. Det resterende nybygningsprogram med scrubbere og eftermonteringsinstallationer vil blive gennemført i løbet af 2019 og i første kvartal 2020. TORM vil finansiere installationerne af scrubbere via en kombination af yderligere gæld og likvide beholdninger. 32 af de i alt 34 scrubbere vil blive installeret før IMO 2020-reglerne træder i kraft.

   

 • Pr. 31. marts 2019 udgjorde TORMs tilgængelige likviditet USD 438 mio., bestående af USD 155 mio. i likvide beholdninger, USD 237 mio. i uudnyttede kreditfaciliteter og USD 46 mio. i uudnyttede kreditfaciliteter betinget af endelig dokumentation. Pr. 31. marts 2019 udgjorde den nettorentebærende gæld USD 584 mio., og TORMs nettobelåningsgrad var 52%.

   

 • Baseret på mæglervurderinger pr. 31. marts 2019 var TORMs skønnede indre værdi eksklusive charterforpligtelser USD 829 mio. Det svarer til en indre værdi/aktie på USD 11,2 eller DKK 74,5. TORMs egenkapital udgjorde USD 867 mio. pr. 31. marts 2019. Det svarer til en bogført værdi/aktie på USD 11,7 eller DKK 77,9.

   

 • Baseret på mæglervurderinger havde TORMs flåde inklusive nybygninger en markedsværdi på USD 1.599 mio. pr. 31. marts 2019. Sammenlignet med mæglervurderingerne pr. 31. december 2018 var markedsværdien faldet med USD 62 mio. (ca. 4%), justeret for solgte skibe. Den bogførte værdi af flåden var USD 1.412 mio. pr. 31. marts 2019, eksklusive udestående afdrag på nybygninger på USD 258 mio. De udestående afdrag inkluderer betaling for scrubbere på disse skibe. TORMs ordrebog bestod pr. 31. marts 2019 af ni nybygninger: to LR1-skibe og syv MR-skibe. LR1- og MR-skibene bliver efter planen leveret i perioden 2019 til første kvartal 2020.

TELEFONKONFERENCE

TORM afholder en telekonference for investorer og finansanalytikere i dag kl. 15.00 dansk tid. Interesserede kan lytte med ved at ringe på tlf. +45 8071 8097 (eller +1 866 966 1396 fra USA) mindst 10 minutter før telefonkonferencens start for at sikre forbindelse og oplyse følgende kode: 6877846. Præsentationen kan downloades fra https://investors.torm.com/.

KONTAKT

TORM plc

Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 Birchin Court, 20 Birchin Lane
Christian Søgaard-Christensen, CFO, tlf.: +45 3917 9285London EC3V 9DU, Storbritannien
Morten Agdrup, IR, tlf. +45 3917 9249Tlf.: +44 203 713 4560
 www.torm.com

OM TORM

TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN

Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ”ton-mil” på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

Vedhæftede filer

Primary Logo

Relateret indhold
15 aug - 
Torsdagens aktier: Carlsberg og ISS i fokus på dag med ..
15 aug - 
Torsdagens aktier: Carlsberg og ISS i fokus på dag med ..
15 aug - 
Torm/CEO: Fleksibilitet til investering fremfor udbetal..
Relateret debat
15 aug - 
Så hoster de vel snart op med et udbytte eller? Jeg hav..
15 aug - 
Den har også fået masser af tæsk på det seneste. Knap 2..
15 aug - 
Så trist som markedet, så fortjener Torm da en tråd, is..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Vestas' største kinesiske konkurrent oplever dyk i overskuddet

23-08-2019 15:14:38
Den kinesiske vindmølleproducent Goldwind, som er verdens næststørste af sin slags efter Vestas, måtte i første halvår se sit overskud skrumpe med 22,6 pct. til 1,18 mia. yuan.Omsætningen for perioden er opgjort til 15,73 mia. yuan, fremgår det af Bloomberg News.Goldwind havde i 2018 en markedsandel globalt på 14,7 pct. - og var dermed nummer to efter Vestas med en andel på 22,2 pct.Nummer tre var..

Kina gengælder amerikansk told: Aktiefutures falder

Relaterede nyheder
23-08-2019 14:27:22
Kina vil indføre told på 5-10 pct. på amerikanske varer for yderligere 75 mia. dollar som en gengældelse af amerikanernes told på varer, som importeres fra Kina.Tolden indføres i to etaper henholdsvis 1. september og 1. december.Det skriver Bloomberg News.Ifølge det kinesiske medie Xinhua varsler Kina også en told på 25 pct. på amerikanske biler fra 15. december, og sojaimporten fra USA pålægges e..

Sydbank sænker Ambu-anbefaling - flere finanshuse retter kursmål efter nedjustering

23-08-2019 11:27:06
Sydbank ser en aktie i Ambu som "mindre attraktiv" end tidligere, efter medicoselskabet senest i denne uge skar i forventningerne til resultaterne for hele 2018/19.Derfor sættes anbefalingen ned til "hold" fra "køb", skriver Søren Løntoft Hansen, senioraktieanalytiker i Sydbank.- I kølvandet på strategiopdateringen i juni og gårsdagens melding om investeringerne i det direkte salg i USA har vi sæn..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge

Relaterede aktiekurser

Torm PLC A 53,30 -1,1% Fald i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
25. august 2019 18:36:53
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190819.1 - EUROWEB7 - 2019-08-25 18:36:53 - 2019-08-25 18:36:53 - 1 - Website: OKAY