18 jul: DSV, 763 - Foreløbig meddelelse om resultat af ombytningstilbud f..
18 jul: Aktietilbagekøb
18-07-2019 08:00:00

Resultat på 7,0 mia. kr. efter skat i et udfordrende halvår. Egenkapitalforrentning på 9,0 pct.

Pressemeddelelse

 

 

 Holmens Kanal 2-12

1092 København K

Telefon 45 14 14 00

18. juli 2019

Resultat på 7,0 mia. kr. efter skat i et udfordrende halvår

Egenkapitalforrentning på 9,0 pct.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1. halvår 2019.

Administrerende direktør Chris Vogelzang udtaler i forbindelse med regnskabet:

”Første halvår 2019 var præget af udfordringer med hensyn til både renteniveauet, vores marginaler og de stigende omkostninger til compliance. Samtidig havde vi fortsat udlånsvækst og solid kreditkvalitet. I de kommende uger og måneder vil vi fokusere på at analysere vores forretning og strategi. Senere på året vender vi tilbage med en opdatering på, hvordan vi vil sikre, at Danske Bank fortsat kan tilbyde en fremragende kundeoplevelse, bidrage positivt til samfundet, være et godt sted at arbejde for vores medarbejdere og skabe langsigtet værdi for vores aktionærer.”

Rapporten er tilgængelig på danskebank.com. Her følger udvalgte hovedpunkter:

1. halvår 2019 mod 1. halvår 2018

Danske Bank opnåede i 1. halvår 2019 et resultat efter skat på 7,0 mia. kr., hvilket var et fald på 24 pct. i forhold til 1. halvår 2018. Halvåret var præget af et fortsat udfordrende rentemiljø og en forværring af vilkårene på de finansielle markeder.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 9,0 pct. mod 11,9 pct. i 1. halvår 2018.

Indtægter i alt udgjorde 22,3 mia. kr. og var på niveau med 1. halvår 2018:  

 • Nettorenteindtægterne udgjorde 10,9 mia. kr. og faldt 8 pct. i forhold til 1. halvår 2018. Der var udlånsvækst på de fleste markeder, men effekten af dette blev udlignet af pres på rentemarginalerne og højere fundingomkostninger.

   

 • Nettogebyrindtægterne udgjorde 7,6 mia. kr. og var på niveau med 1. halvår 2018. De var positivt påvirket af indtægter fra SEB Pension Danmark, der imidlertid blev udlignet af et fald i nettogebyrindtægter på grund af lavere investeringsaktivitet og den anslåede godtgørelse til Flexinvest Fri kunder i form af tilbagebetaling af gebyrer.

   

 • Handelsindtægterne udgjorde 2,1 mia. kr. og lå 15 pct. under 1. halvår 2018 på grund af udfordrende vilkår på de finansielle markeder, lavere kundeaktivitet og pres på marginalerne.

   

 • Øvrige indtægter udgjorde 1,7 mia. kr. mod 0,5 mia. kr. i 1. halvår 2018. Stigningen skyldtes salget af Danica Pension Sverige, der bidrog med en indtægt på 1,3 mia. kr.

Driftsomkostningerne udgjorde 12,8 mia. kr. og steg 12 pct. i forhold til 1. halvår 2018. Dette skyldtes primært investeringer i compliance og hvidvaskbekæmpelse. Vi har således påbegyndt det planlagte investeringsprogram på op til 2 mia. kr., der løber over tre år. Derudover var omkostningerne også påvirket af den anslåede godtgørelse til Flexinvest Fri kunder.

Kreditkvaliteten forblev solid. Det skyldtes dels vores fokus på området og dels stabile makroøkonomiske forhold. Nedskrivningerne udgjorde 470 mio. kr. i 1. halvår 2019 mod en nettotilbageførsel på 707 mio. kr. i 1. halvår 2018. Udviklingen skyldtes primært nogle få  enkeltengagementer samt generelt lavere tilbageførsler i Danmark.

I forhold til ultimo 2018 steg det samlede udlån med 2 pct. og indlån med 4 pct. Der var stigning i udlånet på de fleste markeder.

Udviklingen i forretningsenhederne i 1. halvår 2019

I Banking DK var halvåret karakteriseret af hård konkurrence, et fald i tilbageførsler af nedskrivninger og højere omkostninger til regulatoriske krav og investeringer i compliance-tiltag. Dette betød, at resultat før skat faldt 32 pct. i forhold til samme periode sidste år til 2,7 mia. kr. Vi oplevede dog stigende forretningsaktivitet og udlånsvækst samt en forbedring af kundetilfredsheden.

I Banking Nordic udgjorde resultat før skat 2,3 mia. kr., hvilket var et fald på 18 pct. Faldet skyldtes overvejende et fald i nettorenteindtægterne på grund af højere renter i Norge og Sverige, som lagde pres på marginalerne, samt højere driftsomkostninger som følge af investeringer i compliance-tiltag og højere regulatoriske omkostninger.

Corporates & Institutions opnåede et resultat før skat på 1,6 mia. kr., hvilket var et fald på 40 pct. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldtes stigende nedskrivninger på udlån og en negativ udvikling i værdireguleringer på derivater. Indtægterne var også negativt påvirket af svage handelsindtægter i FI&C i 2. kvartal.

I Wealth Management udgjorde resultat før skat 2,6 mia. kr., svarende til en stigning på 56 pct. i forhold til 1. halvår 2018. Stigningen skyldtes hovedsageligt indtægten på 1,3 mia. kr. fra salget af Danica Pension Sverige. Nettogebyrindtægterne var positivt påvirket af indregningen af SEB Pension Danmark. Handelsindtægterne var negativt påvirket af en regulatorisk ændring af diskonteringskurven for livsforsikringshensættelser. Stigningen i driftsomkostningerne skyldtes primært driften af SEB Pension Danmark og godtgørelsen relateret til Flexinvest Fri-produktet.

Danske Bank i Nordirland opnåede en stigning i resultat før skat på 13 pct. (i lokal valuta) i forhold til 1. halvår 2018 til trods for den fortsatte usikkerhed omkring Brexit. Stigningen afspejler en kombination af højere indtægter, lavere nedskrivninger på udlån og omkostninger på samme niveau som i 1. halvår 2018.

Kundetilfredshed

Kundetilfredsheden og -afgangen blandt privatkunder i Danmark var fortsat påvirket af Estlandsagen. I 1. halvår 2019 var der en kundeafgang på ca. 13.600 NemKonto-kunder, svarende til 1,0 pct. af vores NemKonto-kundebase i Danmark. I 2. kvartal 2019 oplevede vi dog en bedring med en kundeafgang på ca. 4.300 kunder.

Kundetilfredsheden hos både privatkunder og mellemstore erhvervskunder i Danmark er forbedret i forhold til niveauet ved udgangen af 2018. Niveauet er stadig ikke tilfredsstillende, og vi har fortsat fokus på at forbedre kundetilfredsheden.

Fortsat solidt kapitalgrundlag

Danske Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag med en solvensprocent på 21,2 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 16,6 pct.

Ved fuld indfasning af reglerne er den egentlige kernekapitalprocent 16,5 pct. i forhold til det nugældende fuldt indfasede egentlige kernekapitalkrav på 14,3 pct. Vores kapitalmål på kort til mellemlangt sigt er en solvensprocent på over 20 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på omkring 16 pct. Både solvensprocent og egentlig kernekapitalprocent ligger dermed over de regulatoriske krav og egne målsætninger.

Vi er i løbende dialog med Finanstilsynet, og vi forventer, at kapitalkravene fremover vil ændre sig som følge af en generel produktrisiko, der er identificeret i forbindelse med Flexinvest Fri-undersøgelsen og inspektion af vores it-governancestruktur. Vi forventer et søjle II-tillæg på et mellemstort et-cifret milliardbeløb. På baggrund af vores indtjenings- og kapitalgrundlag er vi af den opfattelse, at vi vil kunne tilpasse os de ændrede krav.

Forventninger til året

Forventningerne til 2019 er ændret i forhold til Interim Report – first quarter 2019, jf. vores selskabsmeddelelse nr. 14 af 8. juli 2019.

Vi forventer nu et resultat efter skat for 2019 på 13-15 mia. kr.

Omkostningerne forventes nu at blive på 25,5-26 mia. kr.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Vi fastholder vores langsigtede ambition om at ligge i top tre blandt vores nordiske peers målt på egenkapitalforrentning.

Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00

For yderligere information om Danske Banks regnskab henvises til danskebank.com/regnskab.

                               

Vedhæftede filer

Primary Logo

Relateret indhold
21 aug - 
Aktier/middag: Pandora er "talk of the town" og stiger ..
21 aug - 
Aktier/åbning: Pandora skubber C25 i plus for femte dag..
21 aug - 
Aktier/tendens: Pandora nærmer sig milepæl for året
Relateret debat
22 aug - 
Så må du hellere bruge pesetas på andre papirer - min m..
21 aug - 
Helt enig A10853.. Grim historik... Den skal et pænt st..
21 aug - 
Skippede aktierne i kurs 125. Bankerne er åbenbart band..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
18 aug
DANSKE
he he det var sørme en sludder for en sladder. Gå lidt op og ned - jeps det tror jeg også.   Lige et..
11
17 aug
DANSKE
Bankerne er så afgørende i samfund alle steder i verden for at sikre en fornuftig penge mængde og ad..
6
21 aug
DANSKE
obelix45 - I mine øjne er dette et udtryk for en leder-kultur, hvor fokus på indtjening til banken o..
5
18 aug
DANSKE
Renten forsatte ned i fredags, og der er ingen væsentlig nyheder der skulle indikere at banker er på..
4
17 aug
DANSKE
Jeg tror ikke du skal forvente, at der bliver taget særlig hensyn til bankerne, når det gælder fasts..
4
21 aug
DANSKE
Det er nok mest gentagen dårlig omtale , som holder kursen i bund. politianmeldelsen fører formodent..
3
20 aug
DANSKE
Der er ikke uden grund meget tale om det hvidvask, men hvor stor del af kursfaldet udgør det?   Jysk..
3
19 aug
DANSKE
Har du ikke flere penge?
3
18 aug
DANSKE
Der er en gut på nordbloggen som hedder Thorleif Jackson. Han skrev en artikel om Danske bank d.21-0..
3
17 aug
DANSKE
Boligpriserne er prissat efter udbud, og efterspørgsel. Derfor er der forskel kæmpe på priserne, uan..
3

Parken minimerer underskud efter frasalg af Fitness.dk

22-08-2019 14:50:04
Parken Sport & Entertainment er på vej til en vending på bundlinjen efter frasalget af den tabsgivende Fitness.dk-kæde sidste år.På bundlinjen lander selskabet et underskud på 12,8 mio. kr. for andet kvartal mod det massive underskud på 213,2 mio. kr. i samme kvartal sidste år.- Resultat af ophørende aktiviteter udgjorde 0,0 mio.kr. mod -219,7 mio.kr. i samme periode sidste år og kan henføres til ..

Jeudan opjusterer efter fremgang i kurs- og værdiregulering

22-08-2019 14:00:42
Efter en markant fremgang i kurs- og værdireguleringen i andet kvartal kan ejendomsselskabet Jeudan notere betydelig fremgang i nettooverskuddet for årets andet kvartal og for første halvår, der blev præsenteret torsdag middag.Det vækker tilfredshed hos administrerende direktør Per W. Hallgren.- Vi aflægger i dag et regnskab for de første seks måneder med et tilfredsstillende resultat. Det bekræft..

Aktier/middag: Ambu sendes i dybet oven på regnskab i rødt marked

22-08-2019 11:40:08
Ambu bliver torsdag ved middagstid straffet på børsen i København, efter at selskabet natten til torsdag nedjusterede sine forventninger til regnskabsåret 2018/19. Det takserer investorerne til et kursfald på 13,3 pct. til 96,1 kr. i et svagt negativt aktiemarked, hvor det danske C25-indeks falder 0,1 pct. til 1141,08.Ambu sænkede sine forventninger, da selskabet i fremtiden selv vil stå for salge..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Aktier/middag: Ambu sendes i dybet oven på regnskab i rødt marked
2
Juan José Gonzales: Det er en af de vigtigste investeringer i år
3
Ambu dæmper forventninger til de kommende fem kvartaler
4
Aktier/tendens: GN og Ambu til eksamen i negativt marked
5
Ambu/Sydbank: Nedjustering bidrager til usikkerhed omkring fremtiden

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 90,20 1,3% Stigning i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 90,20 1,3% Stigning i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
23. august 2019 04:31:31
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190819.1 - EUROWEB7 - 2019-08-23 04:31:31 - 2019-08-23 04:31:31 - 1 - Website: OKAY