Henter kommentarer

Dansk bank venter indtjeningsfald efter fremgang på 62 pct.


 
Det er vigtigt at kende til aktiemarkedets sektorer, for det kan ende med at sikre dig afkast. Dem kan du se mere om her.
Vis mere

Møns Bank er kommet godt gennem 2021 med en vækst på 62 pct. i resultatet før skat, men udsigterne for 2022 peger mod fald.

Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2021.

Møns Banks nettorenteindtægter er faldet 7,8 pct. sidste år til 75,8 mio. kr.

- De faldende nettorenteindtægter kan forklares med, at den gennemsnitlige udlånsbalance gennem året har ligget under det aktuelle niveau og niveauet primo året. Endvidere er bankens gennemsnitlige udlånsrente faldende grundet et stigende konkurrencepres om kundernes udlån, skriver Møns Bank.

Banken har i 2021 tilbageført nedskrivninger på udlån og tilgodehavender for 10,7 mio. kr. mod en udgift på 13,9 mio. kr. i 2020.

Resultatet før kursreguleringer og skat er steget til 45,5 mio. kr. fra 26,5 mio. kr., mens resultatet før skat er øget med 62 pct. til 57,2 mio. kr.

Banken anbefaler et udbytte på 2 kr. per aktie sammenlignet med 0 kr. for året forinden.

- Aktuelt kan det være svært at vurdere aktiviteten i samfundet, som måske helt frem til sommerperioden vil være præget af eftervirkningerne fra covid-19-pandemien, hvilket også må forventes at have en afsmittende virkning på aktiviteten i banken, skriver Møns Bank.

Møns Bank venter i 2022 et resultat før nedskrivninger på udlån, kursregulering og skat på 28-35 mio. kr. samt et resultat før skat i størrelsesordenen 28-35 mio. kr.

Ved bankens fastsættelse af resultatforventningerne før skat er niveauet for nedskrivninger indregnet i niveauet ca. 0,4 pct. af de samlede udlån og garantier.

Resultatet før skat vil tillige være meget afhængigt af bankens kursreguleringer, som primært relaterer sig til kursgevinster fra de fællesejede sektorselskaber, herunder ejerandele i DLR, Bank Invest m.v.

Du kan prøve kræfter på aktiemarkedet uden at investere for rigtige penge ved at bruge Euroinvestors porteføljeværktøj gratis. Du logger ind på Euroinvestor i menuen øverst til højre på sitet. Du kan også klikke videre på de enkelte aktier i artiklen ovenfor og få mere information om virksomhedernes afkast, forretningsmodel samt en række nøgletal.

 

Læs også: OVERBLIK: Udvikling på finansielle markeder på historisk dag

Læs også: Nedsmeltning på børsen i Moskva

.\˙ MarketWire