Henter kommentarer

Har du aktier i en af disse lande? Her er reglerne, du skal kende


Udbytte fra udenlandske selskaber kan hurtigt blive en besværlig størrelse, da der fra land til land er forskel på, hvordan udbytte beskattes. 

Det kan med andre ord være en større opgave at få del i et selskabs overskud, hvis du har aktier i udenlandske selskaber.

Reglerne varierer fra land til land, men revisionshuset BDO har skabt et overblik med den følgende tabel over en række lande, som danske private investorer er glade for at købe aktier fra:

Vi skal dog lige have noget på det rene.

I Danmark beskattes aktieindkomst, herunder udbytter, med 27 pct. op til en gevinst på 61.000 kr. om året og beløb over denne grænse beskattes med 42 pct.

I det følgende er der taget udgangspunkt i en privat person bosiddende i Danmark, som modtager udbytte fra et udenlandsk selskab, der er børsnoteret udenfor Danmark. Det land, som selskabet er børsnoteret i, er også kendt som kildelandet.

Alt efter hvilket kildeland, der er tale om, er der forskellige regler. Det afhænger af, om Danmark har en såkaldt dobbeltbeskatningsoverenskomst, DBO, med det pågældende kildeland. 

»En DBO fordeler beskatningsretten på baggrund af to grundlæggende definitioner: Bopælslandet og kildelandet. Bopælslandet er, hvor man som fysisk person er skattemæssigt hjemmehørende, hvilket er det land der kan beskatte en persons globale indkomst. Kildelandet er derimod, hvorfra indkomsten oprinder, og det land som muligvis også kan beskatte indkomsten, da det kommer fra dette land,« oplyser BDO. 

Revisionshuset forklarer, at formålet med skatteaftalen med de andre lande er at fordele beskatningsretten til forskellige typer indkomster og derved at undgå dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning.

En udfordring kan dog opstå, hvis kildelandet trækker mere skat af det udenlandske udbytte, end det er aftalt i den dobbeltbeskatningsoverenskomst, som der er indgået med det pågældende land. 

Og i det tilfælde risikerer man at betale for meget i udbytteskat. For de danske skattemyndigheder giver fortsat kun et fradrag på for eksempel 15 pct., som er aftalt i den pågældende DBO, hvorefter den for meget betalte skat skal søges tilbage i kildelandet.

Altså et eksempel kunne være, at kildelandet trækker 27 pct. i skat for udbyttet, men de danske myndigheder giver kun et fradrag på 15 pct. til bopælslandet, og dermed har man betalt 12 pct. for meget i skat, som man så skal til at søge tilbage fra det pågældende land. Samtidig betaler man differencen fra procentsatsen i DBO'en til den danske sats på 27 pct. Det vil sige 12 pct. til Danmark i dette tilfælde.

Det vil sige, at anmodningen om en tilbagesøgning skal indgives til skattemyndighederne i det pågældende land.

Oplysninger om tilbagesøgning blandt andet hvilke blanketter man skal anvende, må søges ved henvendelse til myndighederne i landet.

Læs også: Vil du have knap 300.000 kroner mere i pensionisttilværelsen? Sådan gør du

Læs også: Særlig gruppe får del i overskud - mens over én million kunder intet får