Henter kommentarer

Her er opskriften: Sådan kan du drosle ned for arbejdet uden at blive en markant fattigere pensionist


Hvordan glider man roligt ind i pensionstilværelsen, uden at du bliver ramt økonomisk hårdt.

Det har PFA fundet en opskrift på.

Man behøver nemlig ikke arbejde i særligt mange år ud over pensionsalderen, for at opveje deltid i de sidste år på arbejdsmarkedet. Det viser beregninger, som privatøkonom i pensionsselskabet, Camilla Schjølin Poulsen, står bag.

PFA oplever, at flere gerne vil arbejde, selvom de har passeret deres folkepensionsalder – dog på andre præmisser, end et 8 til 16-job typisk byder på.

»Rigtig mange har faktisk lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis der kommer en god balance mellem arbejde og fritid,« siger privatøkonomen, hvis regnestykker befinder sig længere nede i artiklen.

»Lige nu kører mange 200 kilometer i timen, indtil de bliver pensioneret og kører nul timer i timen,« siger Camilla Schjølin Poulsen om den klassiske måde at gå på pension på. Og vi ved fra vores kunder, at det både mentalt og økonomisk kan være langt bedre at lave en mere fleksibel overgang til pension.

Hun fremhæver blandt andet, at det politisk er blevet gjort mere attraktivt at arbejde, efter man har passeret sin årgangs officielle pensionsalder.

»For det første påvirker ens partners arbejdsindkomst ikke længere ens indtægt, og ens egen arbejdsindkomst påvirker heller ikke folkepensionen. Så det er nogle sten, der er blevet fjernet, som før gjorde, at det var komplekst og besværligt og en smule demotiverende fortsat at arbejde. Man orkede ikke at sætte sig ind i reglerne.«

For at kunne følge PFA's model, der illustrerer, hvordan man kan bevare stort set samme økonomi, men gradvist trappe ned for arbejdslivet og op for fritidslivet, er der en række betingelser, som skal være opfyldt.

»Man skal have en pensionstype, der må udbetaler fra man er 65 år gammel, og så skal man være under en overenskomst eller en arbejdsgiver, der gør det muligt at udbetale noget af sin pension, samtidig med at man stadig betaler ind til den,« siger Camilla Schjølin Poulsen.

Det er dog ikke helt umuligt at forlade arbejdsmarkedet delvist, selvom man ikke hører under særlige fordelagtige overenskomster.

I stedet drejer det sig om, at se sin økonomi efter i sømmene og spørge sig selv, om der er andre byggesten i ens formue, man kan udnytte.

»Det kunne være fri opsparing eller friværdi i boligen. Det kan også være, at det ikke er et problem økonomisk at gå ned i tid. Hvis det er, kan man også kigge på udgiftssiden. Man kan overveje at stoppe med at afdrage på gæld i boligen, hvis det er en mulighed,« siger den privatøkonomiske ekspert og tilføjer:

»Det vigtigste er at vide, at der findes et væld af gode muligheder for at strikke et optimalt seniorarbejdsliv sammen, og at man bør starte med at få et overblik over, hvad det i givet fald vil koste. Hvis jeg tjener x antal mindre, end jeg gør nu, hvad vil det så betyde for min økonomi?«

Camilla Schjølin Poulsen anbefaler, at man rækker ud til en rådgiver i sit pensionsselskab, hvis man går med tanken om at fortsætte med at arbejde på lavere blus, selvom man har passeret sin pensionsalder.

Alternativ A illustrerer en typisk måde at gå på pension på ved folkepensionsalderen, mens Alternativ B viser, hvordan man kan skrue gradvis tilbagetrækning sammen ved at arbejde længere på deltid.