Henter kommentarer

Hvad betyder undervægt, ligevægt og overvægt?


 

Når analytikere, børshuse eller andre bruger formuleringen 'overvægt', 'undervægt' eller 'ligevægt' om en aktie eller en sektor, så taler de om, hvordan de tror, at aktien eller sektoren vil klare sig.

Overvægt, ligevægt og undervægt henviser til balancen i din portefølje, altså hvor meget aktierne fylder i forhold til markedet generelt.

Se også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

Når en aktie har en overvægt i porteføljen, så er det typisk i forhold til, hvor meget aktien fylder i forhold til et givent indeks eller din samlede portefølje. Hvis en porteføljeforvalter overvægter en aktie, så er det med andre ord typisk, fordi vedkommende vurderer, at aktien er værd at købe, og at den vil klare sig bedre end det brede marked eller andre aktier i dens sektor.

Virksomhedernes vægt i et indeks bestemmes af selskabets markedsværdi.

Når en aktie har en 'undervægt', så er det typisk et udtryk for, at en analytiker eller en porteføljeforvalter vurderer, at aktien vil klare sig dårligere end det brede marked eller andre sammenlignelige aktier. Det er typisk inden for de næste 6-12 måneder.