Henter kommentarer

| Opdateret

Inflationen i eurozonen lander et nøk bedre end ventet

De europæiske forbrugerpriser steg med 5,2 pct. i august sammenlignet med samme måned sidste år. Dermed steg priserne en smule mindre end ventet, idet økonomerne adspurgt af Bloomberg News havde estimeret en stigning på 5,3 pct. som i den foreløbige opgørelse.

Men i den endelig opgørelse fra Eurostat er inflationen revideret en anelse.

Den endelige opgørelse viser også, at inflationen går en anelse ned i gear fra 5,3 pct. i juli.

Sidste år landede inflationen på 9,1 pct. i august - inden den toppede i oktober med en årlig stigningstakt på 10,6 pct.

Der er stor forskel på, inflationen i Europa. Danmarks ligger i bunden med en stigningstakt på 2,3 pct. efterfulgt af Belgien og Spanien med 2,4 pct. På de følgende pladser tager inflationen et lille hop op til 3,1 pct. i både Cypern og Finland. I den absolutte top ligger Ungarn, der i august havde en inflation på 14,2 pct. i forhold til samme måned sidste år.

På månedsbasis viste udviklingen en stigning 0,5 pct., hvilket var en lavere stigningstakt end ventet af analytikerne, der sigtede efter en stigning på 0,6 pct.

Kerneforbrugerpriserne - der fraregner prisudsving på energi, fødevarer, alkohol og tobak - steg med 5,3 pct. i august sammenlignet med den tilsvarende periode et år tidligere. Her var ventet en stigningstakt på netop 5,3 pct. som i den foreløbige opgørelse.

.\˙ MarketWire