Henter kommentarer

Inflationen stiger i Danmark


I januar var der en stigning i det samlede forbrugerprisindeks, der viser inflationen i Danmark, på 1,2 pct. i forhold til samme måned året før. 

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 

Det er en pæn stigning sammenlignet med måneden før, hvor den tilsvarende stigning var på 0,7 pct.

»Den højere inflation i januar i forhold til sidste måned skyldes især prisændringer på elektricitet,« skriver Danmarks Statistik. 

Cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen, bemærker dog i en kommentar til dagens inflationstal, at det var forventet at inflationen ville stige, da blandt andet afgifter på el og benzin trækker op. 

Når man kigger på kerneinflationen, som er renset for priser på energi- og ikke-forarbejdede fødevarer, ser det dog anderledes ud. I januar var årsstigningen på 2,5 pct., hvilket er lavere end i december 2023 hvor kerneinflationen var på 2,6 pct. 

»Det er bl.a. prisændringer på møbler og boligudstyr, der trækker kerneinflationen ned i forhold til december,« skriver Danmarks Statistik.

Las Olsen bemærker at der »stadig er styr på inflationen«: 

»Renset for sæsonudsving er priserne steget 0,2 procent fra december til januar, når man ser bort fra fødevarer og energi. Det passer ganske godt med to procents årlig inflation, som indirekte er målet,« skriver han i en kommentar og tilføjer: 

»Det er vores bud, at inflationen kravler lidt mere opad i de kommende måneder, blandt andet fordi lønstigninger giver lidt opadgående pres, men vi regner ikke med at se noget nær den inflation, vi havde for et år eller to siden.«