Henter kommentarer

Markedsanalytiker: Obligationer giver konkurrence til aktier


 

Onsdag fik vi rentemelding fra den amerikanske centralbank Fed, der valgte at holde styringsrenten stabil i intervallet 5,25-5,50 pct. Men den efterfølgende ‘higher-for-longer’ retorik fra Fedchefen Jeremy Powell, pressede den amerikanske 10-årige obligationsrente tæt på 4,5 pct., det højeste niveau siden oktober 2007.

Også i Europa steg renterne, med den tyske og danske 10-årige obligationsrente, der nåede henholdsvis 2,7 pct. og 3,0 pct.

Det er svært at forestille sig, at renterne skal stige betydeligt mere herfra. Selvom både Fed og ECB truer med at holde styringsrenten højere i længere tid, forventes den ikke at stige markant mere. 

Læs også: Sydbank advarer: Milliontab er en parentes for SAS - aktien kan blive værdiløs

Vi kan måske se en ekstra 'forsikringsforhøjelse' på 0,25 pct.-point, men med Feds og ECBs styringsrenter allerede på 5,5 pct. og 4,0 pct., vil det kun være en mindre finjustering. Samtidig aftager den økonomiske vækst, med Europa der nærmer sig en recession, og den ellers robuste amerikanske økonomi som vi forventer kommer ned i gear herfra.

Denne kombination gør, at obligationer nu er mere attraktive end de har været i lang tid. Siden finanskrisen i 2008 og frem til 2022 har obligationsrenterne været på en nedadgående trend der leverede begrænsede afkast til investorerne. 

Især i Europa, hvor både tyske og danske statsobligationsrenter var negative mellem 2019 og 2021. Mange danske boligejere husker sikkert de gyldne dage med negative renter på deres realkreditlån.

Læs også: Vesten i indædt opgør med Rusland: 'Det er et masseødelæggelsesvåben for millioner af euro'

Men 2022 blev året, hvor obligationskurserne blev ramt af et af deres hårdeste år nogensinde. Efterhånden som centralbankerne hævede styringsrenterne som reaktion på inflationen, faldt obligationskurserne. Og de faldt særligt kraftigt, da vi kom fra dette historiske lavrentemiljø.

De kraftige kursfald på tidligere udstedte obligationer med lave kuponrenter kan nu give fornuftige kursgevinster. Samtidig giver de højere kuponrenter på nye udstedelser attraktive løbende udbytter.

Balancen mellem afkast og risiko er nu bedre, end den har været i mange år, og obligationer kan igen give den diversificering, som mislykkedes i 2022. Vi ser derfor obligationer som et attraktivt aktiv til den defensive del af porteføljen.

Mange danske privatinvestorer har allerede taget fordel af de stigende obligationsafkast. eToros seneste Retail Investor Beat undersøgelse viser, at 40 pct. af de adspurgte danske privatinvestorer, er investeret i indenlandske obligationer, mens 24 pct. investerer i udenlandske obligationer.

Læs også: Forudsigelse: Dansk folkeaktie vil stadig imponere

Mens statsobligationer og realkreditobligationer med høj kreditværdighed er de sikreste, kan virksomhedsobligationer tilbyde højere afkast og være et attraktivt alternativ. 

Men vi skal være forsigtige og vi fokuserer på virksomheder med solid kreditkvalitet. Det høje renteniveau og de strammere lånevilkår,

kombineret med økonomisk afmatning, kan presse virksomhedernes evne til at servicere gæld i den kommende tid.

Mens renteniveauet er højere i USA, påtager danske investorer sig en valutarisiko i dollar-obligationer. I løbet af det sidste år er den danske krone f.eks. styrket med 8 pct. i forhold til dollaren, og disse udsving kan hurtigt påvirke afkastet, enten positivt eller negativt. Investering i euro-obligationer indebærer en minimal valutarisiko på grund af den danske fastkurspolitik overfor euroen.

Korte obligationer, typisk med en løbetid på mindre end tre år, kan konkurrere med bankernes indlånsrente på 2-3 pct. 

Obligationer med længere løbetid kan give mulighed for at 'fastfryse' et solidt afkast i mange år fremover. Et afkast, der kan vise sig at være attraktivt, hvis inflationen falder tilbage til 2 pct., og bankernes indlånsrenter nærmer sig nul.

Læs også: Pensionsgigant sender erstatning til 25.000 kunder efter fejl

Læs også: Tordner i dansk børsdrama: 'Det er særligt skadeligt'