Henter kommentarer

Markedsanalytiker: Privatinvestorer forbliver optimistiske trods de seneste måneders markedssvaghed


 

På trods af augusts og septembers markedssvaghed, med det amerikanske S&P500 og det danske OMXC25 indeks, der er nede med henholdsvis 7 pct. og 9 pct. siden årets højdepunkter, er danskerne fortsat optimistiske omkring deres investeringer.

eToros seneste Retail Investor Beat-undersøgelse viser, at hele 76 pct. af danskerne nu har stor eller nogen tillid til deres investeringsportefølje. Det er en forbedring fra 70 pct. i sommer, og en markant stigning fra undersøgelsens lavpunktet på 55 pct. i efteråret 2022. 

Tilliden er kontinuerligt steget kvartal for kvartal siden efteråret 2022, i takt med, at markederne har vist fremgang. OMXC25 har oplevet en stigning på 18 pct. siden efteråret 2022, mens S&P500 er steget med 20 pct.

Men midt i denne optimisme er danskernes fortsat bekymret for en økonomisk recession. Mere end hver tredje (36 pct.) angiver, at de ser en dansk eller global recession som den største risiko imod deres investeringer over det næste år. Men også de høje renter er en bekymring (20 pct.). 

Samtidig ser vi, at danskerne ikke længere er overfokuseret på inflation og har tiltro til centralbankernes evne til at tæmme prisstigninger. Kun 11 pct. anser inflationen for at være den største risiko, sammenlignet med 52 pct. i sommeren 2022. Den seneste inflationsmåling fra september i Eurozonen på 4,3 pct. viser da også, at væksten i forbrugerpriserne er aftagende, og at vi er langt fra sidste års tocifrede inflationsrate.

Investorernes bekymringer stemmer overens med det økonomiske landskab, der er formet af de aggressive renteforhøjelser fra Federal Reserve (den amerikanske centralbank, red.) og Den Europæiske Centralbank (ECB) i løbet af det sidste halvandet år. 

Mens disse tiltag bremser inflationen, bidrager de til den økonomiske afmatning. De seneste fremadrettede væksttal indikerer, at Europa er på vej mod en recession, mens der også er tegn på økonomisk afmatning i den ellers robuste ‘teflonbelagte’ amerikanske økonomi.

På trods af disse bekymringer ser mange danskere frem til det næste markedsopsving. Hele 14 pct. forventer, at det næste bull-marked kommer inden udgangen af i år, mens mere end en tredjedel (35 pct.) forventer, at det begynder i løbet af 2024. 

Vi mener også, at ingredienserne er på plads til et positivt momentum i dele af markedet. Kombinationen af rentesænkninger fra centralbankerne og tocifret indtjeningsvækst blandt amerikanske selskaber i 2024 vil understøtte værdiansættelserne. 

Og med et fremadskuende marked og investorer, der ser frem til disse rentenedsættelser og øget indtjening, kan det positive momentum allerede blive kickstartet i løbet af fjerde kvartal.

Men samtidig ønsker mange danskere at indtage en ‘vent og se’-position i fjerde kvartal. 

Kun en fjerdedel (26 pct.) planlægger at øge det beløb, de investerer - et fald fra tredje kvartal, hvor 36 pct. svarede, at de ville øge dette beløbet. 

Samtidig har 68 pct. til hensigt at fastholde deres nuværende investeringsniveau, og kun 6 pct. ønsker at reducere beløbet, de investerer.

De fleste danskere forventer, at de vil slutte året med et positivt afkast, og kun omkring hver ottende (12 pct.) forventer et negativt afkast i deres portefølje. Samtidig er den gennemsnitlige afkastforventning for hele 2023 på 7,1 pct.

Resultaterne stammer fra eToros Retail Investor Beat Survey, som er en global kvartalsvis undersøgelse, der afsøger de emner, der påvirker privatinvestorernes investeringsbeslutninger og deres syn på økonomien, de finansielle markeder og deres investeringer. 

Undersøgelsen er foretaget blandt 10.000 privatinvestorer i 13 lande, herunder 500 i Danmark.