MT Højgaard-boss: Vi har ikke været 'lean' nok


Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto: Henning Bagger
Vis mere

MT Højgaard er kommet godt fra land, efter at selskabet har gennemført et større oprydningsarbejde, der skal skabe bedre forudsætninger for vækst og overskud i fremtiden. Men der er fortsat et arbejde at gøre.

Det siger entreprenørkoncernens administrerende direktør, Morten Hansen, og koncernfinansdirektør Martin Stig Solberg, som udgør den nye direktion i selskabet, i et fælles interview med Ritzau Finans.

- Vi har fået reduceret vores omkostningsniveau, og jeg synes også, at tallene begynder at vise, at vi er kommet godt fra land. Der er selvfølgelig et stykke vej igen, men vi er ikke spor i tvivl med retningen.

- Vi skal være endnu bedre i forhold til vores processer osv. for at skabe mere værdi og en bedre bundlinje. Men vi synes, vi er godt på vej, siger Morten Hansen, som i november 2019 blev konstitueret i stillingen som administrerende direktør - og 5. februar i år blev fastansat som administrerende direktør.

Han fortæller, at selskabet tidligere har haft en "tung" organisering og har slæbt rundt på for mange omkostninger i forhold til entreprenørkoncernens aktiviteter.

- Vi er kommet fra en måde at organisere os på, som har været for tung, i forhold til den måde man kan gøre det mest "lean" på. Vi har så at sige ikke været "lean" nok, og det har kostet på bunden.

- Vores stabsfunktioner har været overdimensionerede i forhold til butikkens størrelse. Det er vi på vej til at få ned, og efterhånden som omkostningsbasen kommer ned, hvor den bør være, bør det også løsne op for processerne og gøre tingene enklere, siger Morten Hansen.

Entreprenørkoncernen vil dog ikke komme med et eksakt bud på, hvad selskabets omkostningsbase bør ligge på. Men det handler om at balancere volumen og omkostningerne, fastslår Martin Stig Solberg.

- Vi lægger en forventning ud om, at vi i 2022 skal ligge på en indtjening på 4 pct., så vi skal fortsætte med at søge en god balance mellem vores volumen og omkostninger, uddyber han.

MT Højgaard-koncernen venter i 2020 at kunne realisere et resultat af primær drift på 125 mio. kr. før særlige poster og eksklusive Lindpro, som selskabet har frasolgt.

En realisering af det resultat forudsætter, at selskabet forsætter med at skabe interne forbedringer.

- Vi guider mod et resultat på 125 mio. kr. i 2020, og det er jo selvfølgelig et billede af, at vi har arbejdet på at optimere vores omkostninger, som vi gjorde i forbindelse med de opsigelser, vi lavede i november 2019, og så er det selvfølgelige også en forventning om, at vi yderligere forbedrer vores evne til at eksekvere fremadrettet. Det er en kombination, siger Martin Stig Solberg.

Resultatforventningen bygger også på, at der i den nuværende ordrebog ligger kontrakter, som koncernen ikke kommer til at tjene penge på.

- Vi har stadigvæk ordrer i vores ordrebog, når vi går ind i 2020, som kører igennem bøgerne til en nulmargin. De primære job her vil blive eksekveret i 2020 - dem med nulmargin - og der er for ca. 300 mio. kr., når vi starter året.

- Dem skal vi gøre færdige, og vi skal stille kunderne tilfredse med de job, der er. Det er en del af den oprydning, vi sidder med, siger Martin Stig Solberg, som tiltrådte som koncernfinansdirektør i juni 2019.

Ved udgangen af 2019 havde MT Højgaard-koncernen en ordrebeholdning på 7,2 mia. kr., og et fokuspunkt også i 2020 bliver konstant at arbejde med en forbedring af kvaliteten i kontrakterne.

- En del af succesen i entreprenørbranchen er at undgå underskudssager. Det er vi på vej med, og den effekt vil blive tydeligere i 2020 og længere frem. Men man vender ikke bare skuden på én gang, for sagerne har lange horisonter, siger Morten Hansen.

Hvad indtjeningen skal været på de enkelte kontrakter er ikke noget, som selskabet melder ud eksternt.

- Det kan vi ikke sidde her og sige, men det er klart, at vi selvfølgelig har vores mål, som vi trækker efter i koncernen, og det gør vi selvfølgelig differentieret på forskellige typer af kontrakter.

- Det er et væsentligt parameter i vores fremtidige oprydning i vores forretning, at det, vi booker til, det er også det, vi eksekverer til, når vi gennemfører projekterne, siger Martin Stig Solberg.

I forhold til ordrer fremadrettet ser selskabets direktion gode muligheder i markedet.

- I de to sidste kvartaler i 2019 havde vi et ret godt ordreindtag på henholdsvis 2,1 og 2,3 mia. kr., og vi ser i markedet stadigvæk gode muligheder - også på projekter af en vis størrelse, som matcher vores størrelse og kan være interessante for os, siger Morten Hansen.

Han ser fortsat meget aktivitet i København, men også i Aarhus er der store projekter i pipelinen, fremhæver han.

- Hvis vi får vores fornuftige andel af det, så ser det faktisk ret fornuftigt ud, tilføjer Morten Hansen.

Selskabet melder dog ikke en specifik forventning ud til ordreindgangen, og for MT Højgaard-koncernen handler det i høj grad om også at få de rigtige projekter i bøgerne.

- Der er mange som stiller spørgsmålstegn til byggeriet. Vi har lukket året ned med et ordreindtag, som i hvert fald lever op til vores forventninger, og den pipeline, vi sidder og kigger ind i lige i øjeblikket, er vi ganske godt tilfredse med.

- Det er klart, at med den historik, vi kommer med på nogle ordrer, hvor vi har taget for meget risiko, så er vi meget fokuserede på at vælge de rigtige kunder, de rigtige projekter og med de rigtige marginer - vi følger, at vi har en tilfredsstillende pipeline, siger Martin Stig Solberg.

Tabel for MT Højgaard s regnskab for 2019:

Mio. kr.
FY 2019FY 2018 (tal fra før fusion)
Omsætning
6864
6758
Resultat af primær drift
48
-547
Resultat før skat
24
-559
Nettoresultat
-16
-588

 

MT Højgaard s forventninger til 2019:

Mio. kr.
Ved Q4 2019

Omsætning
6500

EBIT før særlige poster
125

/ritzau/FINANS