Henter kommentarer

Nærmest uhørt for obligationer - det er klart det værste år i historien


 
Hvad er value- vs. vækstaktier?
Vis mere

- Dette er klart det værste år i historien for rentebærende papirer, siger Lawrence Gillum, rentestrateg hos LPL Financial, til Reuters.

2022 har ikke blot været et hårdt år for aktierne, for hvis man som investor har søgt ly i obligationsmarkedet, så har der ikke været nogen særlig lettelse at finde der.

Faktisk tværtimod.

Torsdag faldt det globale obligationsmarked, målt på Bloomberg Global Aggregate Bond Index, nemlig officielt ind i et bjørnemarked med et samlet kursfald på mere end 20 pct. i forhold til indeksets seneste rekord i starten af 2021.

Læs også: Danske Bank: Det kan ende med at gøre rigtig ondt

Den negative udvikling skyldes den tårnhøje globale inflation, som betyder, at de aftalte pengestrømme ved obligationer udhules i værdi, og som derfor sender obligationskurserne ned, og i samme tur sender de effektive renter op.

I aktier er bjørnemarkeder ganske velkendte, men det er nærmest uhørt at have et bjørnemarked i obligationer, der normalt anses for mere stabile og sikre investeringer.

Samtidig kommer nedturen i obligationer i kølvandet af en periode med nærmest ubrudt kursfremgang, da inflationen er dalet og dalet, og renterne derfor faldet og faldet. Siden 1990 og frem til den seneste rekord i januar sidste år steg Bloombergs globale obligationsindeks med samlet omtrent 470 pct.

Læs også: Opråb til langsigtede investorer: Hvis du gør sådan, gør du det forkert

Der er dog ikke engang udsigt til, at udviklingen vil vende rundt lige foreløbigt, da alverdens centralbanker langt fra er færdige med at stramme på renteskruen. Senere i september ventes både ECB og Federal Reserve begge at løfte deres toneangivende lånesatser med 0,75 pct.point.

I forvejen er ECB's rente blevet sat op fra minus ved årets start til nu nul, mens Federal Reserve har strammet tidligere og mere, hvorfor renten i USA nu ligger på 2,25-2,50 pct. mod omkring nul ved årets start.

Federal Reserve har samtidig indledt en reduktion af sin balance, en såkaldt kvantitativ stramning, hvor 95 mia. dollar i obligationer hver måned ikke geninvesteres eller ligefrem sælges i markedet. ECB er også på vej til at reducere sin obligationsbeholdning.

Det vil alt andet lige også lægge pres på obligationerne, da øget udbud i markedet vil betyde lavere priser.

Læs også: To nye aktier sendes i S&P 500

Markedet kan dog allerede i store træk have tilpasset sig centralbankernes nuværende og kommende pengepolitiske tiltag, og derfor vil obligationer på lidt længere sigt formentlig igen blive en vigtig adgang til spredning af risikoen hos investorerne.

- Historien tyder på, at rentepapirer vil genoptage deres traditionelle rolle som diversificering. Perioder, hvor 12-måneders rullende totalafkast samtidig falder for både aktier og obligationer, er sjældne, men den efterfølgende udvikling har været god, kommenterer den schweiziske investeringsbank UBS.

- Siden 1930 har 12-måneders obligationsudviklingen efter sådanne perioder været positiv 100 pct. af gangene med et gennemsnitligt afkast på 11 pct.

UBS påpeger samtidig, at markedsrenterne nu er på det højeste niveau siden finanskrisen i 2008. Blandt andet er den toårige amerikanske statsrente omkring 3,50 pct., hvilket er det højeste niveau siden 2007. Nye investorer kan således komme ind på et relativt højt niveau for det løbende renteafkast.

- Historisk set har startniveauet for afkast givet en god guide til fremtidige afkast, hvilket tyder på, at udsigterne nu er meget stærkere, end de har været i det meste af æren efter finanskrisen.

.\˙ MarketWire