Henter kommentarer

| Opdateret

Ny type selskab på vej på den danske børs

Brain+ er stiftet i 2012 af Kim Baden-Kristensen (t.v.) og Ulrik Ditlev Seemann Eriksen (t.h), som ved etableringen af Brain+ sagde farvel til lederstillinger hos vindmølleproducenten Vestas, for at hellige sig bekæmpelse af demens og Alzheimers med digitale behandlingsformer.Brain+ har i dag tre produkter til behandling og forebyggelse af demens og Alzheimers. Disse produkter indgår i 6 kliniske studier, som alle er i den kliniske fase 2a og fuldt finansierede. Målet for de kommende år er at indlede fase 3 forsøg og opnå regulatorisk godkendelse af kommerciel lancering af produktet Cognitive Stimulation Therapy, som er digital kognitiv stimulationsterapi til behandling af demens.Siden etableringen i 2012 har Brain+ modtaget privat finansiering og fondsmidler for 66 mio. kr., og har en central rolle i en række internationale demens-studier.
Brain+ er stiftet i 2012 af Kim Baden-Kristensen (t.v.) og Ulrik Ditlev Seemann Eriksen (t.h), som ved etableringen af Brain+ sagde farvel til lederstillinger hos vindmølleproducenten Vestas, for at hellige sig bekæmpelse af demens og Alzheimers med digitale behandlingsformer.Brain+ har i dag tre produkter til behandling og forebyggelse af demens og Alzheimers. Disse produkter indgår i 6 kliniske studier, som alle er i den kliniske fase 2a og fuldt finansierede. Målet for de kommende år er at indlede fase 3 forsøg og opnå regulatorisk godkendelse af kommerciel lancering af produktet Cognitive Stimulation Therapy, som er digital kognitiv stimulationsterapi til behandling af demens.Siden etableringen i 2012 har Brain+ modtaget privat finansiering og fondsmidler for 66 mio. kr., og har en central rolle i en række internationale demens-studier. Foto: Brain+
Vis mere

Den danske medtech-virksomhed Brain+ går på vækstbørsen First North.

Det oplyser selskabet i en meddelelse torsdag. Hvis alt går vel, bliver Brain+ det første danske børsnoterede selskab inden for digital medicin på den danske fondsbørs. Selskabet har specialiseret sig i udvikling af digitalt baserede behandlingsmetoder til bekæmpelse af demens og Alzheimers sygdom. Her er tale om lidelser, hvor anvendelse af konventionel medicin hidtil ikke har vist tilstrækkelig effekt.

»Gennem en børsnotering kan vi få tilført det brændstof, der skal til for at modne vores produkter frem mod en markedslancering af digital medicin. På sigt vil det give os mulighed for at indgå store, strategiske partnerskaber og opnå større licensaftaler med internationale farmaselskaber,« lyder det fra Kim Baden-Kristensen, som er medstifter og administrerende direktør i Brain+.

Brain+ er stiftet i 2012 af Kim Baden-Kristensen og Ulrik Ditlev Seemann Eriksen, som ved etableringen af Brain+ sagde farvel til lederstillinger hos vindmølleproducenten Vestas, for at hellige sig bekæmpelse af demens og Alzheimers med digitale behandlingsformer. Brain+ har i dag tre produkter til behandling og forebyggelse af demens og Alzheimers. Disse produkter indgår i 6 kliniske studier, som alle er i den kliniske fase 2a og fuldt finansierede. Målet for de kommende år er at indlede fase 3 forsøg og opnå regulatorisk godkendelse af kommerciel lancering af produktet Cognitive Stimulation Therapy, som er digital kognitiv stimulationsterapi til behandling af demens.Siden etableringen i 2012 har Brain+ modtaget privat finansiering og fondsmidler for 66 mio. kr., og har en central rolle i en række internationale demens-studier. Vis mere

Målet for Brain+ er at opnå en markedsledende position via en række medicinske produkter, strategiske partnerskaber og behandling af mere end 200.000 patienter i ét eller to europæiske markeder over de næste 10 år.

Hvis alt går efter planen, og Brain+ opnår den tilstræbte markedsandel på 10-15 pct., vil der angiveligt være udsigt til et omsætningspotentiale på flere hundrede millioner amerikanske dollar, hedder det i meddelelsen.

Brain+ bliver det første danske børsnoterede selskab inden for digital medicin. Mens digital medicin - også betegnet digital terapi - er nyt i dansk børssammenhæng, er det en velkendt behandlingsform i bl.a. Sverige og USA. Udviklingen på området er så langt fremme, at digitalt baserede medicinalprodukter i USA har gennemgået de samme fase 1-, 2- og 3-studier og godkendelsesprocedurer, som kendes fra medicinalindustrien. De godkendte produkter ordineres på recept af lægen på samme måde som normal medicin.

»Det er virkeligt interessant, og det rejser store perspektiver, at man nu er nået så langt, at man med digital medicin, det vil sige terapi og træning gennem brug af apps, der minder om spil, kan stimulere og forbedre hjernens funktioner bedre end ved behandling med kemisk baserede medicinalprodukter,« lyder det i en forberedt kommentar fra Søren Jonas Bruun, der er partner i Gemstone Capital, og samtidig er finansiel rådgiver på børsnoteringen.

Brain+ driver i øjeblikket 6 kliniske studier af tre produkter til behandling og forebyggelse af demens og Alzheimers i samarbejde med en række af de førende universiteter og medicinske miljøer med speciale i hjernelidelser, bl.a. Oxford University.

Alle tre produkter er i den kliniske fase 2a og fuldt finansierede. Målet de kommende år er at indlede fase 3-forsøg og opnå regulatorisk godkendelse af kommerciel lancering af produktet Cognitive Stimulation Therapy, som er digital kognitiv stimulationsterapi til behandling af demens.

Forud for børsnoteringen lyder den anslåede børsværdi af Brain+ på 40 mio. kr. Værdisætningen er blandt andet fastsat ved at sammenholde det danske selskab med svenske selskaber inden for digital medicin. Her er den gennemsnitlige såkaldte pre-money vurdering af tilsvarende svenske børsnoteringer inden for life science over 80 mio. svenske kr.

Brain+'s børsnotering skiller sig ud ved at blive den første i Danmark, hvor »hver aktie er kombineret med en tegningsret (også kaldet warrant) til én yderligere aktie – en såkaldt IPO-Unit. I praksis betyder det, at investorer, som har købt aktier ved fortegningen eller i tegningsperioden, efter 12 måneder vil kunne købe et tilsvarende antal aktier med 30 procent rabat, opgjort efter den gennemsnitlige markedskurs de forudgående 15 handelsdage.

På dagen for børsnoteringen bliver aktier og tilhørende tegningsretter adskilt i to individuelle finansielle produkter, som fra første handelsdag kan købes og sælges uafhængigt af hinanden,« oplyser selskabet.

Én aktie plus én warrant til senere køb af en aktie med rabat kan tegnes for 5,69 kr. Tegningsperioden løber fra 17.–30. september 2021, mens første handelsdag ventes at blive torsdag 7. oktober 2021.

Cirka 30 pct. af den samlede aktiekapital – ejet af stiftere og store investorer – er bundet af en lockup-periode på 12 måneder, hvor disse aktier ikke må handles, hedder det i meddelelsen.