Henter kommentarer

| Opdateret

Ørsted varsler milliardnedskrivninger i USA


 

Ørsteds udviklingsportefølje i USA er hårdt ramt af højere priser på udstyr, forsyningsvanskeligheder og de højere renter, og derfor er energiselskabets projekter udfordrede.

Det betyder, at Ørsted har besluttet sig for at nedskrive værdien af tre store havvind-projekter, men koncernen lægger samtidig op til, at langt større nedskrivninger kan være lige forude.

Det fremgår af en meddelelse fra Ørsted til fondsbørsen tirsdag aften.

Læs også: Saxo Bank om danskernes favoritaktier: Der er særlige mønstre – det her overrasker

Det er projekterne Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind, som på grund af forsinkelser i forsyningskæden nu nedskrives med 5 mia. kr., men nedskrivningen kan tilsyneladende blive større, hvis der "sker yderligere negative udviklinger" i forsyningskæderne.

- Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind er negativt påvirket af en række forsinkelser i forsyningskæden. Ørsted har konkluderet, at der er en stadigt stigende risiko for, at disse leverandører ikke vil kunne leve op til deres forpligtelser og aftalte tidsplaner, hedder det i meddelelsen.

- Dette vil kunne skabe følgevirkninger, som vil nødvendiggøre fremtidige remobiliseringer for at kunne færdiggøre installationen af vores projekter, potentiel udskydelse af indtægter, yderligere omkostninger og andre konsekvenser for business-casen på det enkelte projekt.

Læs også: Strateg: Sådan skal du agere i markedet resten af året

Desuden forhandler Ørsted med de føderale myndigheder om om yderligere skattefradrag på investeringerne i Ocean Wind 1 og Sunrise Wind, og opnår koncernen ikke den ventede fremgang i den dialog, vil det kunne udløse yderligere nedskrivninger på 6 mia. kr.

- Vi fortsætter dialogen med føderale stakeholdere for at kvalificere os til investeringsskattefradrag på mere end 30 pct. Lykkes vi ikke med dette, vil det kunne føre til nedskrivninger på op til 6 mia. kr.

Ydermere er Ørsted presset af de fortsat høje renter, hvilket påvirker rentabiliteten i projekter inden for landvind og sol i USA, og kommer renterne ikke ned, vil det betyde, at værdien af disse projekter nedskrives med 5 mia. kr. i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal.

Læs også: Jyske Bank: Det mener vi om Novos prissætning

Nedskrivningerne på de relevante projekter vil blive medtaget i Ørsteds regnskab for tredje kvartal.

Energiselskabet oplyser samtidig, at de nuværende havvindprojekter ikke lever op til koncernens mål for værdiskabelse.

- Men vi er fortsat overbeviste om, at porteføljen set ud fra et fremadskuende perspektiv vil være inden for 150-300 basispoint spread to WACC, hedder det dog.

- Justeret for de forventede nedskrivninger fastholder vi vores mål om et gennemsnitligt afkast af investeret kapital, ROCE, på cirka 14 pct. i perioden 2023-2030.

Læs også: C25-selskab lancerer stor emission: Vil sælge nye aktier for 9 mia. kr. 

Ørsted fastholder også sine finansielle forventninger til regnskabsåret 2023.

Trods udfordringerne anser Ørsted det amerikanske havvindmarked for at være "attraktivt på lang sigt", og koncernen vil fortsætte arbejdet med at modne projekterne frem til endelig godkendelse og mod at sikre sig større skatterabatter.

For projekterne Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind betyder det, at Ørsted vil kunne træffe endelig investeringsbeslutning inden udgangen af 2023 eller i starten af 2024. Vælger Ørsted at gå videre med Ocean Wind 1 vil havvindparken nu kunne være operativ i 2026, oplyses det også.

Læs også: Nordnet: Lille dansk aktie 'kan man kun blive imponeret over'

Tilbage i januar, da Ørsted købte partneren Public Service Enterprise Group ud af projektet, var buddet, at den fulde idriftsættelse ville ske i 2025.

Ørsted vil onsdag morgen gennemføre telekonferencer med ledelsen. Først for analytikere og dernæst for pressen.

.\˙ MarketWire