Henter kommentarer

Ny lov ventes vedtaget torsdag – særlig gruppe på arbejdsmarkedet får økonomisk gulerod


I dag ventes et lovforslag vedtaget i Folketinget, som vil være til særlig gavn for en gruppe personer.

Der vil nemlig højst sandsynligt efter i dag være større gevinst for seniorer ved at være i beskæftigelse.

Konkret indebærer lovforslaget, at der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til seniorer i arbejde med to år eller mindre til pensionsalderen.

Dette nye fradrag vil blive indført fra 2026, hvor det maksimalt vil være på 5.600 kr. Fradraget ophører i det år, man når folkepensionsalderen.

Det er dog planen, at fradraget vil stige op til 15.700 kr. i 2030, hvor aftalen vil være fuldt indfaset.

Omny Studio Clip

Her er Warren Buffetts hemmelige sats

At fradraget skal forhøjes i 2026 og igen i 2029 står beskrevet i den politiske aftale om skattereformen. Denne del er dog endnu ikke udmøntet i et lovforslag endnu.

»Danskerne udskyder i stigende grad tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet i disse år. Og med det ekstra beskæftigelsesfradrag til seniorer i job vil det fremover bedre kunne betale sig for danskere, der nærmer sig pensionsalderen, at arbejde, og det er selv sagt vigtigt at være opmærksom på, når man skal beslutte, hvornår man ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet,« siger Anne-Louise Lindkvist, der er kunderådgivningschef i Sampension, i en kommentar. 

Lovforslaget, der ventes vedtaget torsdag, indebærer også, at det almindelige beskæftigelsesfradrag forhøjes fra 2025 til 53.500 kr. fra 46.300 kr. med de gældende regler, og i 2026 hæves det yderligere til 58.200 kr.

Denne nye gulerod til seniorer for at få dem til at blive længere tid på arbejdsmarkedet er dog ikke den sidste: 

»Der er mere i vente i de kommende år, hvor man bl.a. politisk har aftalt, at den skattefrie gevinst, som man kan få ved at arbejde efter folkepensionsalderen, skal øges,« siger Anne-Louise Lindkvist.

Læs også: Nyt fra Zealand Pharma – topchef er »meget tilfreds«

Læs også: Novo-topboss sælger ud af sine aktier – scorer 8 millioner