Henter kommentarer

Tre former for adfærd, du bør overveje at udelukke fra din investeringsstrategi


Det er vigtigt at udarbejde en detaljeret investeringsstrategi, som du kan bruge til at lægge den rette kurs for din investeringsrejse, lyder det i denne analyse fra Fisher Investments Norden.

Når strategien er på plads, er det vigtigt at opretholde den strategi på langt sigt. Et afgørende element i langsigtet investeringssucces er nemlig at udvikle den investeringsadfærd, der kan hjælpe dig, og undgå den, der kan skade dig.

Med adfærd mener vi den måde, du agerer på, når din investeringsstrategi bruges i den virkelige verden. Positiv investeringsadfærd, som f.eks. tålmodighed og langsigtet strategi, kan hjælpe med at holde dig på den fastlagte kurs eller med at nå dine mål hurtigere. Negativ adfærd kan derimod hæmme eller helt afspore dig fra dine langsigtede investeringsmål.

Nedenfor er tre former for adfærd, som du vil kunne identificere og arbejde på at udelukke fra dine investeringsbeslutninger. Derved kan du forbedre dine muligheder for at opnå langsigtet investeringssucces.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Jagten på attraktive værdipapirer
Jagten på attraktive værdipapirer forekommer, når investorer investerer i værdipapirer, sektorer eller aktivklasser udelukkende på baggrund af nylige, positive resultater inden for disse kategorier. En sådan adfærd kan skyldes, at en investor er påvirket af konstant optimistiske nyhedsmedier, pres fra venner eller andre investorer, som opfordrer til at, at man er “med på det helt store hit”, eller skyldes ganske enkelt grådighed. Uanset årsag ignorerer investorer på jagt efter attraktive værdipapirer ofte de traditionelle investeringsråd i deres iver efter trendy og antageligt ekstraordinært højtydende investeringsmuligheder.

At gå på jagt efter de seneste investeringsdiller mener Fisher Investments Norden ikke er en hensigtsmæssig måde at forvalte sin portefølje på, hvis man ønsker at opnå langsigtet succes. Det største problem ved at jagte attraktive værdipapirer er, at det er baseret på idéen om, at tidligere resultater vil fortsætte ind i fremtiden, hvilket ikke altid er tilfældet. Sommetider fortsætter højtydende værdipapirer med at klare sig godt, men andre gange vender den positive udvikling, og de klarer sig mindre godt. Tidligere resultater er ikke en indikation om fremtidige resultater.

At jagte attraktive værdipapirer er en udvidelse af begrebet ”nyhedsbias”, som er en udbredt fejl blandt investorer – en fejl, hvor hjernen har en tendens til at lægge større vægt på nylige begivenheder end på begivenheder, der har fundet sted tidligere. Hvis f.eks. nyhedsmedierne fortæller om de seneste lottovindere, sker det ofte, at lottospillere drastisk overvurderer deres chancer for at vinde.

Det kan være en farlig adfærd at jagte attraktive værdipapirer, da det kan få investorer til at træffe investeringsbeslutninger, der ikke afspejler deres langsigtede mål. Hvis man bruger for meget tid på at identificere den næste dille i et forsøg på at få hurtige afkast, kan man risikere at gå glip af bedre muligheder for langsigtet vækst.

I stedet for at jagte attraktive værdipapirer bør du fokusere på din langsigtede investeringsplan og fastholde den. En vel tilrettelagt plan kan fungere som en realitetsvurdering i forhold til det mediehysteri, som mange investorer møder. Du bør desuden foretage grundig research, når du skal træffe investeringsbeslutninger. Hvis investeringer lyder for gode til at være sande, er det ofte tilfældet. Ved at undersøge den fulde historik og nøgletallene for de relevante investeringsmuligheder kan du bedre adskille reel værdi fra varm luft.

Panik på grund af volatile markeder
Denne adfærd er næsten det modsatte af at jagte attraktive værdipapirer. I stedet for at jagte en bestemt attraktiv aktie eller kategori vælger investorer helt eller delvist at flygte ud af markedet. Investorer, der går i panik på grund af volatile markeder, forsøger måske at sælge deres værdipapirer på et lavpunkt eller under en periode med volatilitet for herefter igen at investere i markedet på et tidspunkt, hvor markedet “føles mere stabilt”. At forsøge at time markedet på denne måde er efter Fisher Investments Nordens mening næsten umuligt, og det kan ende med at blive en dyr affære.

Fald i markedet kan være skræmmende – og det er naturligt at frygte volatilitet. Det er forståeligt, at man kan have et ønske om at trække sig ud af markedet for at undgå den stress, der er forbundet med risikoen for at lide tab. Men hvad nu, hvis markedet rent faktisk oplever et opsving kort tid derefter?

Negativ volatilitet kan forekomme som en korrektion i aktiemarkedet – et stemningsdrevet fald i markedet på ca. 10 % til 20 %. Sådanne fald kan opstå uden varsel, og det opsving, der typisk følger efter, kan indtræffe lige så hurtigt. Sælger du dine aktier under en korrektion, risikerer du at gå glip af det efterfølgende opsving, hvis du ikke timer tidspunktet for din genindtræden på markedet præcist – ofte i en periode med skræmmende nyhedsoverskrifter og en stadig følelse af usikkerhed.

Fald kan også forekomme under et bear-marked – et fundamentalt drevet fald på ca. 20 % eller mere over en længere periode. Bear-markeder udvikler sig ofte langsommere og uden at melde deres ankomst på så dramatisk en måde, men bliver så senere til panik. Når paniksalget så går i gang, kan det skabe grundlag for et nyt bull-marked. Det indledende markedsopsving er ofte kraftigt og giver hurtigt positive afkast. Præcis som ved en korrektion kan det blive en dyr affære at gå glip af det kraftige opsving på grund af dårlig timing. Derfor mener vi, at investorer, der går ud af markedet under et bear-marked, også bør have en disciplineret strategi for at komme tilbage i markedet for derved at sikre, at de ikke venter for længe med at geninvestere.

At forsøge at undgå al negativitet i markedet kan få væsentlige konsekvenser, hvis du tager fejl. Vi kender ikke nogen, der er kloge eller dygtige nok til konsekvent og fuldstændig sikkert at kunne time aktiemarkedet. Hvis du er trådt helt ud af markedet, kan du risikere at gå glip af meget positive dage, og de afkast, du går glip af, kan hobe sig op over tid og udgøre en enorm offeromkostning, som kan have langsigtede konsekvenser. Derfor mener vi, at det er fornuftigt for langsigtede investorer med en veldiversificeret portefølje at forblive investeret i markedet under størsteparten af den volatilitet, som markedet udsætter dem for.

Overkoncentration i din portefølje
At diversificere sine investeringer på lande, sektorer og individuelle værdipapirer er en velkendt og effektiv strategi til risikobegrænsning. Investorer gør imidlertid sommetider det modsatte enten tilsigtet eller utilsigtet.

For det første koncentrerer en investor måske for meget af sin portefølje i en enkelt investering og påtager sig måske dermed en større risiko, end det er tilrådeligt. Optimisme eller overdreven selvtillid kan få det til at virke rimeligt at afvige fra diversificering. Det kan for eksempel være, at en betydelig del af en investors portefølje er investeret i aktier i det selskab, vedkommende arbejder i, måske fordi selskabet har klaret sig godt i årevis eller på grund af tiltro til selskabets fremtidsudsigter. En sådan investering kan være baseret mere på følelser end på økonomiske nøgletal. Hvis et tilsyneladende stabilt værdipapir bliver volatilt eller mister en stor del af sin værdi, kan de langsigtede mål være på spil!

For det andet forsøger nogle investorer at diversificere deres portefølje ved at investere i fem eller seks (eller flere) fonde, fordi de går ud fra, at investering i flere fonde giver større diversificering. Afhængigt af de underliggende beholdninger i de fonde kan investorer imidlertid ende med at eje mange af de samme værdipapirer, hvilket resulterer i en overkoncentration af visse selskaber.

Fisher Investments Norden mener, at du kan afhjælpe tilsigtet overkoncentration ved at fastholde din fastlagte, langsigtede plan og dermed undgå følelsesmæssige beslutninger, der kan forhindre dig i at opfylde din investeringsstrategi. For at undgå utilsigtet overkoncentration kræver det desuden, at du ved, hvad din investeringsportefølje indeholder. For investorer med tilstrækkeligt store porteføljer kan investering i individuelle værdipapirer i stedet for fonde bidrage til at tydeliggøre deres beholdninger og gøre det muligt at reducere utilsigtet overkoncentration.

Når du udarbejder din investeringsstrategi, skal du huske de forskellige former for adfærd, der kan hjælpe eller udgøre forhindringer på vejen. Dine investeringsbeslutninger kan have en stor indflydelse på dine resultater. Ved at fokusere på positiv adfærd som tålmodighed og langsigtet planlægning og undgå negativ adfærd som at jagte attraktive værdipapirer, gå i panik under volatilitet og skabe overkoncentration i porteføljen, mener vi, vil give dig en bedre mulighed for at opnå langsigtet investeringssucces.

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Dette indhold er produceret i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet med udarbejdelsen og publiceringen at gøre.