Henter kommentarer

Beslutninger på Tryg A/S´ ordinære generalforsamling 2023

Trygs ordinære generalforsamling blev afholdt i dag. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed for regnskabsåret 2022 taget til efterretning.

Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:

 • Trygs årsrapport 2022, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
 • Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, idet årets resultat 2.247 mio. DKK overføres til egenkapitalen.
 • Aflønningsrapporten for 2022.
 • Honorarerne til bestyrelsen for 2023, herunder honorarer til bestyrelsens udvalg.
 • Forslag om at nedsætte aktiekapitalen med nominelt 99.095.000 kr. Efter gennemførelse af nedsættelsen, vil selskabets aktiekapital udgøre nominelt 3.174.174.900 kr.
 • Forslag om nedsættelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 8 til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på 317.417.490 DKK frem til 30. marts 2028.
 • Forslag om nedsættelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 9 til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på 31.741.749 DKK frem til 30. marts 2028.
 • Nedsættelse og fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi på 317.417.490 DKK frem til 31. december 2024.
 • Godkendelse af selskabets lønpolitik.
 • Ni bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
  • Jørn Rise Andersen
  • Claus Wistoft
  • Anne Kaltoft
  • Jukka Pertola (uafhængig)
  • Mari Thjømøe (uafhængig)
  • Carl-Viggo Östlund (uafhængig)
  • Mengmeng Du (uafhængig)
  • Thomas Hofman-Bang (uafhængig)
  • Steffen Kragh (uafhængig)


Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Jukka Pertola som formand og med Steffen Kragh som næstformand.

Medarbejderne har valgt følgende fem medlemmer til bestyrelsen:

 • Charlotte Dietzer
 • Tina Snejbjerg
 • Mette Osvold
 • Elias Bakk
 • Lena Darin
 • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.


Selskabets vedtægter, aflønningsrapporten for 2022 og lønpolitik for Tryg kan downloades på tryg.com/da.

 

 

Vedhæftet fil