Henter kommentarer

Hvad er algoritmehandel?


Algoritmehandel dækker over børshandel, hvor en computer lidt forenklet bestemmer de forskellige parametre i forbindelse med en ordre på eksempelvis aktier eller råvare.

Det kan for eksempel være, om ordren skal afgives, tidspunktet, til hvilken pris og i hvor stor en mængde samt hvordan ordren skal håndteres efter afgivelsen. Der er tale om en computeralgoritme, der automatisk køber og sælger forskellige finansielle instrumenter, forklarer Finanstilsynet.

»Algoritmer kan overordnet opdeles i to grupper: Dem, der træffer selve beslutningen om at handle, og dem, der alene sørger for, at ordrer indlagt af andre, dvs. fysiske personer, gennemføres bedst muligt. Finanstilsynets undersøgelse viser, at cirka halvdelen af algoritmehandlen stammer fra algoritmer, der har indflydelse på selve beslutningen om at handle,« oplyser Finanstilsynet.

Læs også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

»Algoritmer bliver benyttet af værdipapirhandlere til at foretage handler på vegne af deres kunder, da algoritmehandel i mange tilfælde udgør en mere effektiv metode til eksekvering af kundeordrer. Eksempelvis er 74 pct. af pensionsselskabernes omsætning i aktier på Nasdaq Copenhagen gennemført af algoritmer, der blot eksekverer handlerne,« fastslår Finanstilsynet.

Tilsynet har beskrevet fænomenet på baggrund af et lynkrak på det europæiske aktiemarked 2. maj 2022. Den formiddag – kl. 10 – faldt en lang række store aktier pludseligt og kraftigt. Fejlen skyldes en forkert salgsordre hos storbanken Citi Group, men det gav finanstilsynet anledning til at se på, hvor udbredt algoritmehandel og kontrolinstanserne er hos børsdeltagerne.

Læs også: Hvad er en ETF?

Finanstilsynet fremhæver i sit skriv den såkaldte High-Frequency Trading (HFT-handel). Der er tale om en bestemt form for algoritmehandel, hvor handlernes udføres for egen regning – dvs. ikke på vegne af virksomhedens kunder – og at algoritmerne her »reagerer særlig hurtig «

HTF-handel udgør i dag 35 pct. af omsætningen i aktier på Nasdaq Copenhagen, lyder det. Markedsdeltagerne, der gør brug af HTF-handel, lægger her »enten passive ordrer i markedet, der bidrager til likviditeten, eller udfører handler ved hurtigt at reagere på markedsudviklingen.«

Finanstilsynet anslår, at de to aktiviteter udgøre henholdsvis 30 og 54 pct. af HFT-aktørernes handelsomsætning i aktier.