Henter kommentarer

Hvad er pengestrøm og frie pengestrøm?


En pengestrøm dækker over en opgørelse over indbetalinger og udbetalinger i et selskab.

En pengestrømsopgørelse giver overblik over, hvordan pengene bevæger sig rundt i et selskab.

Pengestrømmen, der på engelsk kaldes for cash flow, giver et billede af strømmen af penge, der går ind og ud af organisationen.

Se også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

Pengestrøm og fri pengestrøm er ikke det samme. Fri pengestrøm (free cash flow) dækker over, hvordan en virksomhed klarer sig, da den også omfatter udgifter til investeringer.

Den frie pengestrøm viser, hvor mange penge et selskab har at gøre godt med - efter der er sat penge af til investeringer i eksempelvis maskiner, bygninger m.v..

Der er god grund til, at aktionærerne holder øje med den frie pengestrøm, for det er på baggrund af dette, at en virksomhed kan udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb

Den frie pengestrøm er med andre ord et mål for, hvor mange penge, der er tilbage, efter selskabet har brugt penge til at udvide eller opretholde den eksisterende forretning.