Henter kommentarer

| Opdateret

Hvad er aktietilbagekøb?


 
Hvad er aktietilbagekøb?
Vis mere

Aktietilbagekøb betyder, at et selskab bruger penge på at købe dets egne aktier tilbage i markedet. Det er forenklet sagt en måde at sende selskabets indtjening videre til aktionærerne på.

De købte aktier tages ud af handel, hvilket sænker antallet af tilgængelige aktier i markedet. Et aktietilbagekøb driver alt andet lige aktiekursen op, fordi selskabets værdi fordeles på færre aktier.

Læs også: Hvad er bedst - aktietilbagekøb eller udbytte? Her er kapitalforvalterens bud

Når et selskab køber en af sine egne aktier tilbage, ender den enkelte aktie ifølge aktieanalytiker Lau Svensen på »lager i firmaet« og kan derfor i princippet sælges tilbage i markedet, hvis selskabet får brug for at rejse penge. Det er først på den kommende generalforsamling, at man kan vælge at nedskrive aktiekapitalen med det beløb, som man ønsker. Det er her, hvor den enkelte kan blive annulleret.

Et selskab kan vælge at opbygge et lager med aktier, der ikke er i fri handel, som kan tages i brug igen. Det kunne være til afdækning af interne incitamentsprogrammet eller i tilfælde af, at selskabet vil sponsere et opkøb eller lignende med sine egne aktier.

Nogle selskaber tyer oftere til aktietilbagekøb end andre selskaber, som måske benytter sig af alternativet: at udbetale udbytte til aktionærerne.

Spørgsmålet er så, hvad der er bedst: Aktietilbagekøb eller udbytter? En af dem, der har en holdning til det, er porteføljeforvalter Johannes Møller fra den danske kapitalforvalter MW Compounders. For ham gælder det særligt, hvorvidt der er en skattemæssig forskel på de to ting.

Læs også: Aktieordbog: Det dækker investeringsbegreberne over

»Hvis der ikke er skattemæssig forskel, så betyder det ikke det store, men i virkeligheden vil jeg gerne have, at virksomheden køber aktier tilbage, hvis aktien er undervurderet, ellers vil jeg foretrække udbytte,« har han tidligere udtalt.

Johannes Møller opsummerer sit synspunkt således: Han foretrækker aktietilbagekøb, hvis aktien er meget billig; en blanding af tilbagekøb og udbytte, hvis aktien er nogenlunde fair priset; og udbytte, hvis aktien er overvurderet.

To andre, der også har en holdning til aktietilbagekøb er stjerneinvestoren Warren Buffett og hans højre hånd, Charlie Munger. De formulerede deres syn på aktietilbagekøb således:

»Charlie og jeg ser positivt på aktietilbagekøb, når to betingelser er opfyldt: For det første: Når et selskab har nok midler til at håndtere driften og midler til at varetage forretningens behov, og for det andet, når selskabets aktie kan købes med en rabat i forhold til selskabets indre værdi,« har Warren Buffett forklaret i et brev til aktionærerne.

Læs også: Hvad er en udbytteaktie?

Læs også: Hvad er cykliske aktier?