Henter kommentarer

Hvad er vækstaktier?


Vækstaktier dækker over aktier i selskaber, der forventes at skabe stor indtjening i fremtiden.

En lang række vækstaktier har en lille eller ikke-eksisterende indtjening i øjeblikket, men der er også en masser vækstaktier, der rent faktisk tjener penge. Du vil i begge tilfælde opleve, at prissætningen indikerer, at investorerne forventer en markant højere indtjening i fremtiden.

Det kan være fordi, at de sidder på et særligt patent eller en særlig teknologi. Vækstaktierne (på engelsk growth stocks) kan optræde inden for alle sektorer. Generelt gælder det for vækstaktier, at der er tale om selskaber, hvor man forventer, at de kan vokse salget og indtjeningen hurtigere end markedsgennemsnittet.

De høje forventninger til den fremtidige vækst betyder, at vækstaktierne typisk handles til en høj kurs i forhold til det bagvedliggende selskabs indtjening. Det er derfor, at du vil finde høje P/E-tal eller andre multipler blandt vækstaktierne.

Læs også: Aktieordbog: Det dækker investeringsbegreberne over

Det skyldes, at investorerne håber på, at vækstaktien er den næste Amazon eller Novo Nordisk. Som investor i vækstaktier gælder det om at være opmærksom på, hvor meget selskabet kan vokse, om vækstselskabet kan fastholde sin vækst og hvor mange penge, der kræves, for at selskabet kan sikre den vækst.

Læs også: Hvad er value-aktier?

Vækstaktier sættes ofte op som modsætning til value-aktier, de såkaldte værdiaktier. Når du investerer i vækstaktier, så køber du aktier i et selskab, hvor der er spået store vækstmuligheder, og hvor der er en stor forventning til væksten i indtjeningen i fremtiden. Når du køber value-aktier, køber du aktier i selskaber, hvor du på flere parametre får god værdi for penge. Det kan du læse mere om her.

Læs også: Hvad er en ETF?

Læs også: Hvad er Frygtens indeks?