Henter kommentarer

Det skal du gøre hvis du ikke vil deltage i et aktielotteri


Foto: Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP
Vis mere

Kun de allermest heldige kan konsekvent slå markedet. Derfor er det vigtigere at sprede risikoen end at forsøge sig som en ny Warren Buffett.

I sidste uge skrev jeg i min ugentlige klumme på Euroinvestor om det, der umiddelbart kan ligne stjerneafkast fra diverse investeringsguruer, oftest blot er udtryk for rent og skært held.

Jeg illustrerede dette med en række simulationer af fiktive investeringsporteføljer konstrueret på grundlag af et investeringsspil - en række plat-eller-krone-spil over en periode på fem år. I de mest ekstreme tilfælde var 80 procent  af porteføljens værdi tabt eller modsat tredoblet, alene på baggrund af et dagligt spil plat eller krone om enten en stigning eller et fald i porteføljens værdi på 2 procent.

Den vigtigste konklusion fra investeringsspillet er, at det er ekstremt vigtigt ikke at overvurdere egne evner til at slå markedet. Tilsvarende vigtigt er det ikke at lade sig tiltrække af 'track records' fra diverse selvbestaltede investeringsguruer.

Det kan godt være, at de har slået markedet fem eller endda 10 år i træk, men med stor sandsynlighed afspejler dette primært held og i mindre grad evner til at spå om fremtiden.

Spred din risiko

Det fører til en konklusion,der kan synes banal: Man skal sprede sin risiko. Men hvor meget skal man sprede risikoen? Det kommer naturligvis an på den individuelle risikoprofil, men ser vi nærmere på vores investeringsspil, får vi dog en idé om, hvor stor spredningen skal være for at undgå de værste udfald.

Det skal naturligvis erindres, at spreder man risikoen, så reducerer man også sandsynligheden for at score den helt store gevinst.

I sidste uge så vi på 100 individuelle investeringer. Man kan betragte disse 100 forskellige investeringer som 100 forskellige aktier. I vores investeringsspil var den daglige ændring på en investering enten +2 procent eller -2 procent men sæt vi nu ejer to eller 10 aktier i sted for én aktie.

Jeg har benyttet de 100 investeringer til at illustrere dette. Grafen nedenfor viser, hvor stor den daglige ændring i porteføljens værdi er i gennemsnit alt efter antallet af investeringer (aktier) i ens portefølje.

Vi ser, at vi - i dette investeringsspil - skal forvente en daglig ændring i porteføljens værdi på +/- 2 procent, hvis man kun ejer en aktie. Hvis man derimod ejer tre aktier, falder de forventede daglige ændringer til det halve - nemlig ca. 1 procent. Og hvis man har 10 aktier i porteføljen, reduceres ændringen til ca. 0,5 procent om dagen.

Vi kan altså se, at selv en moderat risikospredning markant reducerer variansen i de daglige afkast.

Når det er sagt, er gevinsten ved risikospredning aftagende. Hvis man således allerede har spredt risikoen på 10 aktier, så reducerer man ikke markant variansen på sin portefølje ved at sprede sin investering til f.eks. 20 aktier.

Det skal understreges, at dette er en illustration af værdien ved risikospredning, og ikke en anbefaling af, hvor meget man skal sprede sin risiko.

Samtidig er det værd at huske på, at vi i dette eksempel ser på 100 aktier, der per konstruktion ikke er korreleret med hinanden. Det er ikke tilfældet i den virkelige verden. Tværtimod er kursudviklingen på en enkelt aktie normalt i høj grad korreleret med den generelle markedsudvikling. Så når markedet generelt falder eller stiger, så henholdsvis falder eller stiger et flertal af aktier.

Det forhold skal man tage hensyn til, når man overvejer, hvor meget man skal sprede sin risiko, og det er grunden til, at anbefalingen ofte er, at man bør eje 15-20 forskellige aktier snarere end blot 10 aktier.

Ser vi på den gennemsnitlige danske private investor, så har de markant færre aktier i deres private aktieporteføljer - typisk færre end fem aktier. Det betyder i praksis, at de i høj grad deltager i et lotteri i forhold til afkastet på deres investeringer snarere end at spare op på en fornuftig måde.

Anbefalingen er derfor - omend kedelig - at hvis du vil investere i aktier, så bør du sprede din risiko, og du bør mindst sprede risikoen på mere end 10 aktier og allerhelst på mere end 20 aktier.

 

Læs også: De fleste investeringsguruer er bare heldige