Henter kommentarer

Dansk formueforvalter om cyber security-aktie


En amerikansk software-aktie er braget op. 

Med den store stigning kan aktien på ingen måde kan kaldes billig. Det vurderer den danske formueforvalter Horizon3, der fokuserer på vækstaktier, i en kommentar om en af de aktier, som den har satset på. Det drejer sig om Cloudflare, der har specialiseret sig inden for it-sikkerhed.

»Med en prissætning på 37 gange de sidste tolv måneders dækningsbidrag er Cloudflare på ingen måde en billig aktie. Specielt ikke for kortsigtede investorer,« lyder det fra den professionelle investor, der i 2023 sikrede opnåede et afkast på 40,5 pct.

Horizon3 har derfor taget toppen af sin position i Cloudflare på trods af, at Cloudflare i gennemsnit forventes at øge omsætningen med 25 pct. om året frem til udgangen af 2032. Udviklingen ventes at blive overgået af Cloudflares nettoindtjening, der ses at stige i gennemsnit med 39 pct. om året.

»Vi [har] valgt at trimme positionen en smule, da den nu fylder mere end vores interne tilladte grænse for tier 3 positioner,« lyder begrundelsen.

Du kan læse mere om tier 3-positionerne og formueforvalterens tre bud på vinderaktier i 2024 her.

Cloudflare har ellers netop fremlagt et regnskab, der fik investorerne til at sende aktiekursen i vejret med mere end 19 pct. Flere ting kan forklare stigningen, bemærker Horizon3.

Cloudflares salgs- og indtjeningstal var bedre end forventet. Men måske endnu vigtigere så ser Cloudflare ud til være lykkedes med en større forandring af selskabets salgsorganisation. 

»En forandring, der har ført til rekordstor salgspipeline, højere hit-rate og større gennemsnitlig ordrestørrelse,« bemærkes det. 

Cloudsflares salg steg i fjerde kvartal med 32 pct. til 362 mio dollar i forhold til samme periode sidste år. Antallet af kunder, der bruger mere end 100.000 dollar om året hos Cloudflare, steg med 35 pct. til i alt 2.756 kunder. Antallet af kunder, der bruger mere end 1 mio. dollar årligt, er også steget »flot«, vurderer Horizon3.

Her hæfter man sig også ved, at Cloudflares nettoindtjening årets sidste tre måneder er steget fra 0,06 dollar til 0,15 dollar per aktie. 

»Det var 25 pct. mere end analytikernes konsensusestimat og et tidligt vidnesbyrd om forretningsmodellens store indtjeningspotentiale,« lyder det i en kommentar fra formueforvalteren.

Her fremhæver Horizon fremhæver, at de frie pengestrømme for fjerde kvartal var på 51 mio. dollar svarende til 14 pct. af omsætningen. 

Den frie pengestrøm er et mål for, hvor mange penge, der er tilbage, efter selskabet har brugt penge til at udvide eller opretholde den eksisterende forretning.

»I takt med at Cloudflare vokses og organisationen optimeres til at generere indtjeningen forventer ledelsen, at den frie cash flow-margin gradvist vil stige til cirka 25 pct. af omsætningen,« bemærker man hos Horizon3.

Fonden er en UCITS fond og har siden 20. februar 2023 været noteret på den danske Nasdaq børs. Det kræver ikke noget minimumsbeløb at blive medinvestor i fonden.