Henter kommentarer

Danske Bank ser større potentiale i disse tre bankaktier


Danske Bank har justeret på kursmålene i opadgående retning for en række banker efter regnskabssæsonen for tredje kvartal er afsluttet.

Sydbanks kursmål hæves til 340 kr. fra 330 kr. med en forsat købsanbefaling. Det er anden gang siden bankens opjustering den 23. november, at kursmålet hæves.

Sydbank annoncerede i tirsdags en opjustering til 2022. Banken venter nu et resultat efter skat i niveauet 1700-1850 mio. kr. mod tidligere 1500-1700 mio. kr.

Læs også: Dette boliglån er det mest populære hos boligejerne

Opjusteringen begrundes med et fjerde kvartal, der har været kendetegnet ved en "betydelig stigning" i basisindtjeningen som følge af stigende renter og en fortsat høj aktivitet samt en meget tilfredsstillende handelsindtjening som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Sydbank venter desuden lave nedskrivninger på udlån i fjerde kvartal.

Også Jyske Banks kursmål får et nøk op til 490 kr. fra 470 kr. med "køb" som fortsat anbefaling.

Jyske Banks regnskab for tredje kvartal, der blev offentliggjort den 1. november, var dårligere end ventet af analytikerne. Nettooverskuddet blev 503 mio. kr. mod ventet 587 mio. kr. Banken var ramt af negative kursreguleringer, der gav et tab på 300 mio. kr. mod et ventet tab på 155 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af banken selv.

Læs også: Handelsbanken: Sælg Novo Nordisk-aktien

- Det negative resultat kan særligt henføres til effekten af stigende renter på koncernens afdækning af renterisiko samt spændudvidelser på danske realkreditobligationer, forklarede banken i regnskabet.

Jyske Bank har fastholdt forventningerne til året og ser et nettooverskud i den øvre ende af intervallet 3,0-3,4 mia. kr. og et resultat per aktie i den øvre ende af intervallet 44-50 kr.

Kursmålet for Spar Nord hæves til 120 kr. fra 115 kr. - også her siger Danske Bank forsat "køb".

Spar Nord opjusterede forventningerne til hele 2022 den 10. november - blot en uge efter en opjustering i regnskabet for tredje kvartal.

- Oktober har været kendetegnet ved en fortsat tilfredsstillende kundeaktivitet med stigende udlån og høj konverteringsaktivitet. Samtidig har udviklingen på de finansielle markeder bidraget til en højere end forventet indtjening på bankens værdipapirbeholdning. Endelig har en afklaring af den regnskabsmæssige behandling af afdækningsforretninger vedrørende kapitalmarkedsudstedelser betydet tilbageførsel af en negativ kursregulering for året i niveauet 40 mio. kr. i fjerde kvartal, skrev Spar Nord i en meddelelse.

Banken venter nu en basisindtjening før nedskrivninger på 1600-1750 mio. kr. og et nettoresultat på 1250-1350 mio. kr. i hele 2022.

Sydbank ligger fredag formiddag uændret i 261,20 kr., Jyske Bank stiger 0,4 pct. til 435,10 kr., og Spar Nords aktiekurs øger 0,6 pct. til 101,60 kr.

.\˙ MarketWire